Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року N 5279-VI) такі зміни:

1) частину шосту статті 12 після слів та цифр "Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" доповнити словами та цифрами "та війни 1945 року з імперіалістичною Японією";

2) частину шосту статті 13 після слів та цифр "учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" доповнити словами та цифрами "та війни 1945 року з імперіалістичною Японією".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 травня 2013 року
N 285-VII