Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2011 р. N 536
Київ

Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України
з питань діяльності органів державної
виконавчої служби та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 845 від 03.08.20
11
N 150 від 15.02.20
12
N 185 від 13.03.20
13
N 415 від 12.06.20
13 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів державної виконавчої служби зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1351 "Про затвердження Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1538);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1101 "Про формений одяг працівників органів державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2268).

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 536

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 5 пункту 22 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18, ст. 1328; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696), після слів "судовим рішенням" доповнити словами ", рішенням іншого органу (посадової особи)". ( Пункт 1 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185 від 13.03.2013; дію пункту 1 відновлено згідно з Постановою КМ N 415 від 12.06.2013 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150 від 15.02.2012 )

3. У Положенні про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1448 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 50, N 33, ст. 1239):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Реалізація майна у виконавчому провадженні здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про виконавче провадження. ( 606-14 )";

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Реалізація майна здійснюється організатором аукціону (публічних торгів), а майна державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності, - відповідним органом приватизації (далі - організатор аукціону (публічних торгів).".

4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178, N 37, ст. 1697; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2010 р., N 1, ст. 30):

1) у позиції "Мін'юст" у графах "Вид витрат" та "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" абзац третій виключити;

2) доповнити додаток такою позицією:

"ДВС                    витрати,    50 відсотків суми
пов'язані з виконавчого збору
проведенням та 100
виконавчих дій відсотків суми
відповідно до витрат на
статті 41 проведення
Закону України виконавчих дій,
"Про виконавче стягнутих
провадження" з боржника ДВС".
( 606-14 )

5. У Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 607 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2005 р., N 30, ст. 1806, N 32, ст. 1923; 2007 р., N 10, ст. 368):

1) в абзаці восьмому пункту 3 слова "або відповідним органом державної виконавчої служби" виключити;

2) у пункті 4 слова "за участю представника органу державної виконавчої служби" виключити;

3) в абзаці першому пункту 5 слова "або орган державної виконавчої служби, який виконує рішення суду (судді) про конфіскацію товарів," виключити;

4) в абзаці першому пункту 12 слова ", у тому числі прийняття конфіскованих товарів - відповідно до акта опису, оцінки та передачі конфіскованих товарів," виключити;

5) четверте речення пункту 18 виключити;

6) в абзаці другому пункту 45 слова "у разі їх конфіскації" виключити;

7) у другому реченні пункту 47 слова ", або органу державної виконавчої служби - у разі реалізації конфіскованих товарів" виключити;

8) у пункті 60 слова "до винесення судом рішення про конфіскацію" виключити;

9) у тексті Порядку слова "чи орган державної виконавчої служби" та "або орган державної виконавчої служби" у всіх відмінках виключити.

6. На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2007 р., N 20, ст. 798; 2009 р., N 88, ст. 2971; 2010 р., N 70, ст. 2521; 2011 р., N 4, ст. 204, N 27, ст. 1130) установити, що начальники відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць.

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 845 від 03.08.2011 )