Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо повернення державного
контролю та виробництва державними підприємствами документів
та бланків, які потребують використання спеціальних
елементів захисту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину восьму статті 164 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) після слів "на державних підприємствах" доповнити словами "що входять до сфери управління Національного банку України".

2. Частину другу статті 71 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2012 р., N 40, ст. 479) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) виробничої діяльності державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України, щодо виготовлення бланків цінних паперів, бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків органів виконавчої влади, інших державних органів), бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку".

3. Частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:

"бланки цінних паперів, бланки для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту, марки акцизного податку".

4. Частину другу статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги" доповнити новим першим реченням такого змісту:

"2. Органи виконавчої влади, інші державні органи здійснюють закупівлю бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів) у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України".

5. У Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус":

у пункті 8 частини четвертої статті 6 слова "їх централізовану персоналізацію" виключити;

у третьому реченні частини п’ятої статті 14 слова "що функціонує у складі розпорядника Реєстру" виключити;

статтю 15 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Уповноважені суб’єкти здійснюють закупівлю бланків документів у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Установити, що юридичні особи, які придбали бланки цінних паперів, бланки для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту, марки акцизного податку до набрання чинності цим Законом, мають право використовувати їх без обмеження терміну.

Придбання бланків цінних паперів, бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку після набрання чинності цим Законом здійснюється відповідно до цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

4. Національному банку України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 липня 2013 року
N 399-VII