Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.03.2002 N 479

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2002 р. за N 312/6600

Про затвердження Положення про порядок видачі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Фонду державного майна
N 746 від 05.05.20
03
N 375 від 27.02.20
04
N 2324 від 08.08.20
05
N 805 від 14.06.20
10
N 1855 від 13.12.20
10
N 1083 від 18.07.20
11
N 554 від 23.04.20
12 -
Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Фонду державного майна
N 2952 від 14.06.20
12)

(Зміни до Наказу див. в Наказі Фонду
державного майна N 771 від 30.05.2012 -
Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Фонду державного майна
N 2952 від 14.06.2012;
Наказ скасовано на підставі
Наказу Фонду державного майна
N 2965 від 15.06.20
12)

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Фонду державного майна
N 3436 від 04.09.20
12
N 84 від 24.01.20
13
N 799 від 10.06.20
13-
Наказ скасовано на підставі Постанови КМ
N 358 від 21.08.20
14)

З метою реалізації Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства наказую:

(Преамбула в редакції Наказу Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

1. Затвердити Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності (додається).

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

2. Управлінню оцінки майна та фінансово-господарського аналізу (Н.П.Лебідь): керуватися зазначеним Положенням під час здійснення заходів та прийняття рішення Фондом державного майна України щодо видачі суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності та подати вказаний документ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

(Пункт 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 805 від 14.06.2010)

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Ю.П.Гришана.

В.о. Голови Фонду М. Чечетов

Погоджено

Наглядова рада з питань
оціночної діяльності (протокол N 1 від 05.03.2002)

Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
14.03.2002 N 479

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2002 р. за N 312/6600

Положення
про порядок видачі сертифікатів суб'єктів
оціночної діяльності

I. Загальні положення

1. Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності (далі - Положення) розроблено з метою реалізації вимог Закону України "Про Фонд державного майна України" та постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", установлення форми сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, а також порядку справляння плати за видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

(Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

2. Сертифікатом суб'єкта оціночної діяльності (далі - сертифікат) є документ, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що в ньому зазначені.

(Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

Форма сертифіката наведена в додатку 1 до Положення.

3. Сертифікат видається Фондом державного майна України суб'єктам господарювання, зареєстрованим в установленому законодавством порядку, фізичним особам - підприємцям, а також юридичним особам незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, відповідають вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", іншим вимогам, що встановлені законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, у тому числі за окремими напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах таких напрямів, та у складі яких працює хоча б один оцінювач.

(Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

4. Сертифікат видається строком на три роки і може бути анульований з підстав та в порядку, що встановлені законодавством.

Сертифікат видається за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів відповідно до напрямів і спеціалізацій кваліфікаційних документів оцінювачів, які заявлені суб'єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката.

5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:

напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності";

спеціалізація 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

(Розділ I доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; розділ I доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

(Зміни до розділу I див. в Наказі Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012)

II. Розгляд питання про видачу сертифіката

1. Розгляд питання про видачу сертифіката здійснюється за ініціативою суб'єкта господарювання. З цією метою суб'єкт господарювання подає до Фонду державного майна України такі документи:

заяву про видачу сертифіката за формою, установленою в додатку 2 до Положення;

(Абзац третій пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 84 від 24.01.2013)

довідку про оцінювачів, які працюють у його штатному складі, за формою, установленою в додатку 3 до Положення;

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці, засвідчені печаткою суб‘єкта господарювання;

(Абзац п'ятий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна N 3436 від 04.09.2012)

копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу сертифіката до Державного бюджету України;

для суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюватимуть оціночну діяльність за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8) у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" (далі - напрям 1) та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 2.3) у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі - напрям 2) або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3), затверджену та впроваджену таким суб’єктом оціночної діяльності програму організації системи зовнішнього контролю якості.

(Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

(Пункт 2 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 805 від 14.06.2010)

2. У заяві про видачу сертифіката вказуються напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів, які зазначені в свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданому Фондом державного майна України оцінювачам, заявленим у довідці про оцінювачів, а у разі якщо ініціюється отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1 та/або спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2 або напрямом 3, у заяві зазначається інформація про видачу керівнику свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності.

(Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

3. У довідці про оцінювачів зазначаються фізичні особи, що працюють у штатному складі суб'єкта господарювання.

(Пункт 4 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 84 від 24.01.2013)

4. У платіжному документі про справляння плати в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на відповідний рахунок Державного бюджету України повинна бути зазначена підстава - за видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

5. Розгляд та перевірку документів, поданих суб'єктом господарювання, Фонд державного майна України здійснює у термін, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Дата подання та перелік поданих документів фіксуються у відповідному журналі реєстрації видачі сертифікатів в день їх безпосереднього надходження до Фонду державного майна України.

Документи, що подаються суб'єктом господарювання, повинні бути написані державною мовою.

7. Під час розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом господарювання, атестаційно-рецензійна комісія за дорученням Фонду державного майна України здійснює перевірку на відповідність правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України.

(Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

III. Прийняття рішення про видачу сертифіката

1. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Фонд державного майна України приймає відповідне рішення про видачу сертифіката або відмову в його видачі.

(Зміни до абзацу першого пункту 1 розділу III див. в Наказі Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012)

Сертифікат видається уповноваженій особі суб'єкта господарювання в двотижневий термін, про що здійснюється відповідний запис у журналі реєстрації видачі сертифікатів.

Інформація про суб'єкта оціночної діяльності, якому видано сертифікат, підлягає внесенню до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

(Абзац третій пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; абзац третій пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

2. Фонд державного майна України відмовляє у видачі сертифіката у випадках, визначених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", іншими нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Про відмову у видачі сертифіката та підстави прийняття такого рішення Фонд державного майна України письмово повідомляє суб'єкта господарювання у двотижневий термін.

(Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

3. Спірні питання, пов'язані з видачею сертифіката, вирішуються у порядку, установленому законодавством.

IV. Інші положення

1. Суб'єкти господарювання, що подають відповідні документи для видачі сертифіката, несуть відповідальність за їх достовірність у порядку, установленому законодавством.

2. Фонд державного майна України здійснює контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, яким видано сертифікат, умов здійснення оціночної діяльності в порядку, установленому законодавством.

Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката.

(Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності здійснюється Фондом державного майна України відповідно до чинного законодавства України.

Начальник Управління оцінки майна та
фінансово-господарського аналізу Н. Лебідь

Додаток 1
до Положення про порядок
видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Сертифікат
суб'єкта оціночної діяльності N ______/___

Дата видачі "____"________ 20__ року

Виданий

___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________________________________________________________

як органу, уповноваженому здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України, і такому, що має право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації)1

___________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання)

____________________________________________________________________________________________________________________

(код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)

Напрями оцінки майна

____________________________________________________________________________________________________________________

Спеціалізації в межах напрямів оцінки

___________________________________________________________________________________________________________________

Термін дії з "___" ________ 20__ року до "___" ________ 20__ року

___________________
(посада)
___________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
М.П.

__________

1 Закреслити у разі отримання сертифіката суб'єктом оціночної діяльності за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

(Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012)

Додаток 2
до Положення про порядок
видачі сертифікатів суб'єктів
оціночної діяльності
(пункт 1 розділу ІІ)

Заява
про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності1

Заявник

_________________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_________________________________________________________________________________________________________________

Керівник

_________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові - для юридичних осіб)

Свідоцтво керівника суб’єкта оціночної діяльності від ________________ N ___________2

(дата видачі) (номер)

__________________________________________________________________________________________________________________

(код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті))

__________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання)

Телефон (факс)

_________________________________________________________________________________________________________________

Поточний рахунок __________________________ МФО ____________________________

Підтверджую, що згоден на перевірку дотримання системи зовнішнього контролю якості

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

дата і номер документа(ів), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб'єкта господарювання
запровадженої системи управління якістю відповідно до правил організації системи
зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України)3

Прошу видати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі4:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

1.8. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності4:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2.3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства4.

Підтверджую, що

__________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

не має ліцензій на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

Керівник ______________
(підпис)
_______________________
(ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення заяви)

Додаток: документ(и), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб'єкта господарювання запровадженої системи управління якістю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України3, на ___ арк.

__________

1 Інформація, що зазначається в заяві, має відповідати інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2 Вказується інформація та додається як додаток суб'єктами господарювання, які ініціюють отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напряму 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

3 Додається суб'єктами господарювання, які ініціюють отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

4 Непотрібне закреслити.

(Додаток 2 в редакції Наказів Фонду державного майна N 375 від 27.02.2004, N 805 від 14.06.2010, N 1855 від 13.12.2010, N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; в редакції Наказів Фонду державного майна N 84 від 24.01.2013, N 799 від 10.06.2013)

Додаток 3
до Положення про порядок
видачі сертифікатів суб'єктів
оціночної діяльності

Довідка
про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб'єкта
господарювання, у тому числі тих, які заявляються суб'єктом
господарювання для отримання сертифіката суб'єкта
оціночної діяльності

N з/п Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача Займана посада Відомості про кваліфікаційний документ оцінювача* Відомості про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (N та дата видачі відповідного документа) Робочий телефон Домашня адреса, телефон Підпис оцінювача
назва документа, дата видачі ким видано
1 2 3 4 5 6 7 8 9

__________

* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача окремо.

Керівник ______________ _________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)
М.П.

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 від 14.06.2012; додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)