Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 серпня 2013 р. N 538
Київ

Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 538

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. N 731 "Про видачу іноземним громадянам диплома доктора філософії":

1) у пункті 1:

у першому реченні слова "Вищій атестаційній комісії" та ", які виїжджають за кордон," замінити відповідно словами "Міністерству освіти і науки" та "відповідно до міжурядових угод та домовленостей";

у другому реченні слова "президією Головної ради Вищої атестаційної комісії" замінити словами "Міністерством освіти і науки";

у пункті 2 слова "Міністерству освіти, Вищій атестаційній комісії" та "проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про освіту" замінити відповідно словами "Міністерству освіти і науки" та "проект законодавчого акта".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 57; 1995 р., N 12, ст. 281; Офіційний вісник України, 2012 р., N 60, ст. 2437):

1) у тексті постанови слова "Міністерства освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерства освіти і науки";

2) у тексті Положення про школу соціальної реабілітації, затвердженого зазначеною постановою, слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН";

3) у тексті Положення про професійне училище соціальної реабілітації, затвердженого зазначеною постановою, слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

3. У тексті Положення про національний науковий центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 174 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 175; Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1727; 2012 р., N 87, ст. 3542), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

4. У Положенні про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. N 744 (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 19; Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871):

1) у пункті 5 слова "Міністерством освіти" замінити словом "МОН";

2) у тексті Положення слово "відомства" в усіх відмінках замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку, а слова "у функціональному управлінні" замінити словами "у підпорядкуванні".

5. В абзаці другому пункту 5 Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. N 366 "Про Програму правової освіти населення України" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 198; Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1844), слово "МОНмолодьспорту" замінити словом "МОН".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 р. N 796 "Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 60; Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1224; 1999 р., N 33, ст. 1727; 2000 р., N 39, ст. 1659):

1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові з питань науки, техніки та промислової політики" та "Міністерством економіки" замінити словами "Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації" та "Міністерством економічного розвитку і торгівлі";

2) у пункті 19:

в абзаці другому слово "Держкомстатом" замінити словом "Держстатом";

в абзаці третьому слово "Держкомстат" замінити словом "Держстат";

3) у тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом "Держінформнауки", а слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; N 47, N 28, ст. 1871):

1) у постанові:

в абзаці другому пункту 1 і абзаці першому пункту 2 слово "відомствам" замінити словами "центральним органам виконавчої влади";

в абзаці другому пункту 1 слова "Міністерством освіти, Міністерством економіки, Міністерством праці" замінити словами "Міністерством освіти і науки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством соціальної політики";

у пункті 4 слова "Міністерством освіти, Міністерством економіки" замінити словами "Міністерством освіти і науки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 5 слово "відомствам" замінити словами "центральним органам виконавчої влади";

абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. Формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 33, ст. 1167).";

у додатку 3 до Порядку слово "відомства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади".

8. У Положенні про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 174 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 140; 1998 р., N 39, ст. 1439; 1999 р., N 14, ст. 562; 2001 р., N 51, ст. 2305; 2012 р., N 91, ст. 3690):

1) в абзаці першому пункту 9 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку";

2) у тексті Положення слово "Монмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

9. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 321 "Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 25):

1) в абзаці другому слова "Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук" і "Міністерства у справах науки і технологій" замінити відповідно словами "Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв" і "Міністерства освіти і науки";

2) в абзаці третьому слова "Міністерство у справах науки і технологій" замінити словами "Міністерство освіти і науки".

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., N 13, ст. 550; 2012 р., N 7, ст. 249):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерством освіти і науки";

2) в абзаці першому розділу VIII "Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств" додатка до Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв" замінити словами "Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84; 2000 р., N 13, ст. 520; 2001 р., N 13, ст. 559; 2004 р., N 13, ст. 902; 2009 р., N 9, ст. 273; 2010 р., N 17, ст. 791; 2011 р., N 70, ст. 2649; 2012 р., N 81, ст. 3273):

1) у постанові:

в абзаці третьому пункту 2 слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерством освіти і науки";

в абзаці першому пункту 3 слова "Міністерству освіти" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у зразках "Похвальний лист", "Похвальна грамота", "Атестат доцента", "Атестат професора", затверджених зазначеною постановою, слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерство освіти і науки";

у зразках "Академічна довідка", "Свідоцтво про підвищення кваліфікації", затверджених зазначеною постановою, слово "відомство" замінити словами "центральний орган виконавчої влади".

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 3, ст. 108; 1999 р., N 17, ст. 728, N 33, ст. 1722):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерством освіти" замінити словами "Міністерством освіти і науки";

2) у тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Міносвіти" замінити словом "МОН".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 304 "Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 344; 2006 р., N 52, ст. 3508):

1) в абзацах першому і другому пункту 2 постанови слова "Міністерству у справах науки і технологій" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "галузеві академії наук" в усіх відмінках замінити словами "національні галузеві академії наук" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" словом "Мінекономрозвитку".

14. У Положенні про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 345; 2000 р., N 24, ст. 1012; 2004 р., N 35, ст. 2338; 2010 р., N 17, ст. 780, N 57, ст. 1959; 2011 р., N 70, ст. 2649):

1) у тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН";

2) у додатку 2 до Положення слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністерством освіти і науки України".

15. В абзаці другому пункту 1 та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 26, ст. 1239; 2003 р., N 52, ст. 2772; 2008 р., N 57, ст. 1913) слова "Міністерству освіти" замінити словами "Міністерству освіти і науки".

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1329 "Про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1527):

1) у пункті 1 слова "Вищою атестаційною комісією України" замінити словами "Міністерством освіти і науки", а після слів і цифр "до 1 вересня 1992 року" доповнити словами і цифрами ", Вищою атестаційною комісією, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за результатами захисту до 25 квітня 2013 року";

2) у пункті 2 слова "наявність наукового ступеня" замінити словами "наявність відповідного наукового ступеня".

17. У тексті Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1475 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1719), слова "Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв" замінити словами "Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв".

18. В абзаці сьомому пункту 2 Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751; 2010 р., N 41, ст. 1336, N 58, ст. 2025; 2011 р., N 79, ст. 2907), слова "галузевої академії наук" замінити словами "національної галузевої академії наук".

19. У тексті переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1133 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1573; 2004 р., N 6, ст. 329; 2006 р., N 6, ст. 300, N 18, ст. 1338; 2007 р., N 61, ст. 2417; 2009 р., N 61, ст. 2167; 2010 р., N 8, ст. 388; 2011 р., N 4, ст. 209, N 61, ст. 2446; 2012 р., N 65, ст. 2662), слова "МОНмолодьспорт" і "Головдержслужба" замінити відповідно словами "МОН" і "Нацдержслужба".

20. У тексті Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1203; 2009 р., N 81, ст. 2741; 2011 р., N 69, ст. 2632), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН", а слова "Міністерство освіти Автономної Республіки Крим" та "управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій" в усіх відмінках - відповідно словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим" та "департаменти (управління) освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій" у відповідному відмінку.

21. У Положенні про Акредитаційну комісію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. N 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1946; 2011 р., N 67, ст. 2587; 2012 р., N 65, ст. 2662):

1) у пункті 6 слова "Міністром освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністром освіти і науки";

2) у тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

22. У тексті Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252; 2008 р., N 36, ст. 1202; 2011 р., N 87, ст. 3173), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

23. У тексті Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 423 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 731; 2009 р., N 87, ст. 2936; 2011 р., N 70, ст. 2649; 2012 р., N 97, ст. 3908), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

24. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2017 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 72, ст. 2708; 2011 р., N 91, ст. 3303):

1) у пунктах 3 і 4 постанови слова "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:

у додатку 1:

у пункті 3 слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

у пункті 4 слова "Міністр освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністр освіти і науки";

у додатку 2:

у тексті графи "Головний розпорядник бюджетних коштів" слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

25. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 453 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1177; 2011 р., N 26, ст. 1071):

1) в абзаці третьому пункту 2 слова "Державним казначейством" замінити словами "Державною казначейською службою";

2) у тексті Порядку слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

26. У другому реченні абзацу четвертого розділу "Загальна частина" та абзаці сьомому розділу "Шляхи і способи розв’язання проблеми" Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1020 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2556; 2011 р., N 69, ст. 2627), та пункті 6 додатка 1 до Програми слово "МОНмолодьспорту" замінити словом "МОН".

27. У пункті 6 додатка 1 до Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 90, ст. 3043; 2011 р., N 55, ст. 2190), слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 785 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2366; 2011 р., N 95, ст. 3466):

1) у пунктах 4 і 5 постанови слова "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:

у додатку 1:

у пунктах 3 і 5 слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

у пункті 4 слова "Міністр освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністр освіти і науки";

у додатку 2:

у тексті графи "Головний розпорядник бюджетних коштів" слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

29. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 273 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20, ст. 850, N 59, ст. 2367; 2012 р., N 14, ст. 514), слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

30. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 309 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 974; 2012 р., N 16, ст. 582):

1) абзац третій пункту 3 виключити;

2) у тексті Порядку слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

31. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки пропаганди української освіти за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 368 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1075; 2012 р., N 10, ст. 372, N 59, ст. 2377), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

32. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 385 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1169; 2012 р., N 20, ст. 752; 2013 р., N 23, ст. 769), слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

33. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 386 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1170; 2012 р., N 20, ст. 751), слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

34. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1195; 2012 р., N 15, ст. 537):

1) у пункті 4 постанови слова "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у тексті Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого зазначеною постановою, слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" і "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

35. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 495 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1463):

1) у пунктах 4 і 6 постанови слова "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:

у додатку 1:

у пунктах 3 і 5 слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

у пункті 4 слова "Міністр освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністр освіти і науки";

у додатку 2 у тексті графи "Головний розпорядник бюджетних коштів" слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

36. В абзаці першому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. N 546 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1614; 2012 р., N 15, ст. 537), слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

37. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 550 "Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 40, ст. 1644):

1) у назві і тексті постанови слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерством освіти і науки";

2) у додатку до постанови:

у переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності, затвердженому зазначеною постановою, слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

у назві додатка слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерством освіти і науки";

назву розділу "МОНмолодьспорт" викласти у такій редакції: "МОН".

38. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 561 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1675):

1) у пунктах 4 і 5 постанови слова "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:

у додатку 1:

у пунктах 3 і 5 слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

у пункті 4 слова "Міністр освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністр освіти і науки";

у додатку 2 у графі "Головний розпорядник бюджетних коштів" слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

39. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1846):

1) у пунктах 4 і 5 постанови слова "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою:

в абзаці шістнадцятому розділу "Шляхи і способи розв’язання проблеми" слово "МОНмолодьспорті" замінити словом "МОН";

у додатку 1 до Програми:

у пунктах 3 і 5 слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

у пункті 4 слова "Міністр освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністр освіти і науки";

у додатку 2 до Програми у тексті графи "Головний розпорядник бюджетних коштів" слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

40. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 55, ст. 2191):

1) у пункті 1 та абзаці першому пункту 3 постанови слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство освіти і науки" у відповідному відмінку;

2) у тексті Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого зазначеною постановою, слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

41. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1183 "Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 90, ст. 3269):

1) у постанові:

у пункті 2:

абзац другий після слів "видані Вищою атестаційною комісією" доповнити словами "та Міністерством освіти і науки";

в абзаці четвертому слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерством освіти і науки";

в абзаці першому пункту 4 слова "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству освіти і науки";

2) у зразках "Диплом доктора наук", "Диплом кандидата наук", "Атестат старшого наукового співробітника", затверджених зазначеною постановою, слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністерство освіти і науки України".

42. У тексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 11, ст. 400), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

43. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1197 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 91, ст. 3304; 2012 р., N 12, ст. 453), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

44. У додатках до Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 96, ст. 3503):

1) у пункті 5 додатка 1 слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

2) у додатку 2 у тексті графи "Головний розпорядник бюджетних коштів" слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

45. У Положенні про гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 67, ст. 2749):

1) у пунктах 9 і 21 слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН";

2) у пункті 16 слова "Міністра освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністра освіти і науки".

46. У тексті Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. N 847 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 69, ст. 2808), слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

47. У Порядку державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. N 1101 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 91, ст. 3694):

1) у пунктах 2 і 6 слово "МОНмолодьспортом" замінити словом "МОН";

2) у пункті 5 слово "ДПС" замінити словом "Міндоходів".

48. У пункті 2 та абзаці першому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N 95 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 12, ст. 454), слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 538

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. N 1757 "Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України" (Офіційний вісник України, 2006 p., N 51, ст. 3410).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1393 "Про доповнення пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України" (Офіційний вісник України, 2007 p., N 94, ст. 3438).

3. Пункт 15 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 101 (Офіційний вісник України, 2008 p., N 16, ст. 416).

4. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 р. N 376 (Офіційний вісник України, 2010 p., N 41, ст. 1336).