Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2011 р. N 1390
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 115 від 22.02.20
12
N 503 від 23.05.20
12
N 99 від 06.02.20
13
N 533 від 01.08.20
13 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1390

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 546; 2000 р., N 12, ст. 457; 2002 р., N 42, ст. 1933; 2007 р., N 74, ст. 2759), слово "Мінрегіонбудом" замінити словом "Мінрегіоном".

2. У пункті 2 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 "Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 440; Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 353; 2008 р., N 86, ст. 2883), слова "Мінрегіонбудом, Мінжитлокомунгоспом" замінити словом "Мінрегіоном".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 99 від 06.02.2013 )

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 996; 2003 р., N 9, ст. 390, N 29, ст. 1461; 2004 р., N 13, ст. 903, N 31, ст. 2076; 2005 р., N 29, ст. 1714; 2009 р., N 63, ст. 2225; 2011 р., N 32, ст. 1357):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі";

2) у Положенні про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці восьмому пункту 19 слова "Міністерством у справах молоді та спорту" замінити словом "МОНмолодьспортом";

у другому реченні абзацу першого пункту 20 слово "Мінрегіонбуду" замінити словом "Мінрегіону";

в абзаці третьому пункту 28 та у пункті 37 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у тексті Положення слова "Державне казначейство" у всіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1089 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1480):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі";

2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою, у розділі "Очікувані результати виконання Програми" у складі виконавців:

у пункті 3 слова "МОН, Мінфін, Мінекономіки, Державний комітет з будівництва та архітектури, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" замінити словами "МОНмолодьспорт, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

у пунктах 4 і 5 слова "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки" замінити словами "Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Мінфін, Мінекономрозвитку";

у пункті 12 слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "МОНмолодьспорт", а слова "МОН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" - словами "Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

у пункті 14 слова "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінекономіки, Мінфін, Державний комітет з будівництва та архітектури, Держкомсім'ямолодь" замінити словами "Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, МОНмолодьспорт".

6. У другому реченні абзацу двадцять другого пункту 5 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1867; 2009 р., N 45, ст. 1513), слово "Мінрегіонбудом" замінити словом "Мінрегіоном".

7. У Положенні про Міжвідомчу комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 447; 2007 р., N 39, ст. 1558; 2008 р., N 28, ст. 895; 2011 р., N 32, ст. 1352):

1) в абзаці першому пункту 5 слова "Міністра будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словами "Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства";

2) у пункті 13 слова "Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словом "Мінрегіону".

8. У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1158 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 73, ст. 2715):

1) в абзаці третьому пункту 1 розділу II слова "Мінпраці та Мінрегіонбуд" замінити словами "Мінсоцполітики та Мінрегіон";

2) у додатках до Програми:

у пункті 6 додатка 1 слова "Мінрегіонбуд" і "Мінпраці" замінити відповідно словами "Мінрегіон" і "Мінсоцполітики";

у додатку 2 у пунктах 4 і 9 у графі "Головний розпорядник бюджетних коштів" слово "Мінрегіонбуд" замінити словом "Мінрегіон".

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 533 від 01.08.2013 )

10. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проектів розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 661 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1864), слово "Мінжитлокомунгосп" замінити словом "Мінрегіон".

11. В абзаці п'ятому пункту 6 Порядку надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1885; 2011 р., N 26, ст. 1072), слово "Мінжитлокомунгоспом" замінити словом "Мінрегіоном".

12. У Положенні про Міжвідомчу координаційну комісію з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. N 546 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 45, ст. 1463; 2010 р., N 46, ст. 1501; 2011 р., N 71, ст. 2684):

1) в абзаці шостому пункту 3 слово "Мінрегіонбуду" замінити словом "Мінрегіону";

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. До складу Комісії входять Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Комісії), заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник Міністра аграрної політики та продовольства (заступники голови Комісії), перший заступник Міністра юстиції, заступники Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра фінансів, Міністра освіти і науки, молоді та спорту, Міністра охорони здоров'я, Голови Держфінінспекції, Голови ДПС, Голови Казначейства, представники структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів облдержадміністрацій, голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", а також за згодою - голови (заступники голів) обласних рад, голова правління асоціації "Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім", директори обласних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, народні депутати України.";

3) у пункті 10 слово "Мінрегіонбуд" замінити словом "Мінрегіон".

13. У тексті Порядку забезпечення виконання комунальними підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, боргових зобов'язань в рамках реалізації "відкритого компонента" спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Розвиток міської інфраструктури", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1088 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 98, ст. 3226), слово "Мінжитлокомунгосп" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.

14. В абзаці шостому підпункту 2 пункту 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. N 16 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 4, ст. 100) слово "Мінжитлокомунгоспу" замінити словом "Мінрегіону".

15. У тексті Порядку координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. N 77 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 322), слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.

16. Пункт 21 Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 253 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 733), викласти у такій редакції:

"21. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм погоджуються суб'єктом нормування у встановленому ним порядку.

Проект реконструкції підлягає експертизі у порядку, передбаченому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).".

17. В абзаці першому пункту 5 Порядку оренди житла з викупом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 274 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 754), слово "Мінрегіонбудом" замінити словом "Мінрегіоном".

18. У пункті 6 Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 401 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1119), слово "Мінжитлокомунгоспом" замінити словом "Мінрегіоном".

19. У підпункті 3 пункту 9 Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 484 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1255), слово "Мінжитлокомунгоспом" замінити словом "Мінрегіоном".

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2027):

1) підпункт 2 пункту 2 постанови викласти у такій редакції:

"2) подавати щороку до 30 грудня Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству інфраструктури інформацію про хід виконання плану заходів за відповідними напрямами для її узагальнення та подання до 25 січня наступного року Кабінетові Міністрів України і Міністерству соціальної політики;";

2) у плані заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна", затвердженому зазначеною постановою, у складі виконавців:

у пункті 4 слово "Держспоживстандарт" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у пункті 5 слова "МОН, Академія педагогічних наук" замінити словами "МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук";

у пункті 6 слова "МОН, Академія педагогічних наук, Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп" замінити словами "МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, Мінрегіон, Мінінфраструктури";

у пункті 7 слова "Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, Мінжитлокомунгосп" замінити словами "Мінрегіон, Мінінфраструктури, Укравтодор";

у пункті 9 слова "Мінжитлокомунгосп, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, Мінрегіонбуд" замінити словами "Мінінфраструктури, Укравтодор, Мінрегіон";

у пункті 10 слова "Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп" замінити словами "Укртрансінспекція, Мінрегіон";

у пункті 11 слово "Мінпромполітики" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у пункті 12 слова "Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп, Мінпраці" замінити словами "Мінінфраструктури, Мінрегіон, Мінсоцполітики";

у пункті 14 слова "Мінжитлокомунгосп, Мінпраці" замінити словами "Мінрегіон, Мінсоцполітики";

у пункті 16 слова "Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, Мінжитлокомунгосп, Мінпраці" замінити словами "Мінрегіон, Мінінфраструктури, Укравтодор, Мінсоцполітики".

21. У плані заходів із застосування Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 27, ст. 905), у графі "Відповідальний за виконання":

1) у пункті 3 слово "Мінжитлокомунгосп" замінити словом "Мінрегіон";

2) у пункті 8 слова "Мінтрансзв'язку" і "Мінжитлокомунгосп" замінити відповідно словами "Мінінфраструктури" і "Мінрегіон".

22. У Національному плані дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1320, у складі виконавців:

1) у підпункті 1 пункту 3, пункті 5, підпунктах 4 і 5 пункту 7 та пункті 8 слово "Мінжитлокомунгосп" замінити словом "Мінрегіон";

2) у пункті 10 слова "Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, Мінрегіонбуд" замінити словами "Мінрегіон, Мінприроди";

3) у пункті 11 слова "Мінжитлокомунгосп, МОЗ, Мінприроди, Мінрегіонбуд" замінити словами "Мінрегіон, МОЗ, Мінприроди".

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108; 2011 р., N 26, ст. 1073, N 45, ст. 1835, N 84, ст. 3078):

1) у постанові:

у пункті 2 слова "Міністерству економіки" і "Міністерства регіонального розвитку та будівництва" замінити відповідно словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" і "Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства";

у пунктах 3 і 6 слова "Міністерству регіонального розвитку та будівництва" замінити словами "Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства";

2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:

у додатку 1:

у пункті 3 слово "Мінрегіонбуд" замінити словом "Мінрегіон";

у пункті 4 слова "заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва" замінити словами "заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Виконавці заходів Програми: Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, Міноборони, Мінагрополітики, МНС, МВС, СБУ, Управління державної охорони, Адміністрація Держприкордонслужби, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ДКА, Національна академія наук, Мін'юст, Мінінфраструктури, МОНмолодьспорт, Держземагентство, Нацдержслужба, Держмитслужба, ДПтС, ДСА, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Державна іпотечна установа, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.";

у додатку 2 у графі "Відповідальні за виконання":

у розділі I слова "Мінрегіонбуд" і "Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд" замінити словом "Мінрегіон", а слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку";

у розділі II:

у пункті 4 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

у пункті 6 слово "Мінпромполітики," виключити, а слово "Головдержслужба" замінити словом "Нацдержслужба";

у пункті 7 слово "МОН" замінити словом "МОНмолодьспорт";

пункт 8 доповнити словом "Мінрегіон";

пункт 9 доповнити словом "ДКА".

24. У Концепції забезпечення функціонування транспорту та управління дорожнім рухом під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1563 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3478; 2010 р., N 45, ст. 1486):

1) в абзаці першому розділу "Управління транспортом та дорожнім рухом під час підготовки до чемпіонату":

доповнити абзац реченням такого змісту: "Функції з централізованого оперативного управління і контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій у сфері інформатизації покладаються на Держінформнауки.";

слова "та сфери інформатизації" виключити;

2) у тексті Концепції слово "Мінжитлокомунгосп" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку, а слово "Мінтрансзв'язку" - словом "Мінінфраструктури".

25. У тексті Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3314; 2011 р., N 4, ст. 211), слово "Мінжитлокомунгосп" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.

26. В абзаці четвертому пункту 3 та абзаці третьому пункту 4 Порядку надання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1385 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3468), слово "Мінрегіонбудом" замінити словом "Мінрегіоном".

27. У переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 197 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 14, ст. 676):

1) позицію

------------------------------------------------------------------
|"Мінрегіонбуд |планування та забудова територій і |
| |населених пунктів, інженерні вишукування, |
| |проектування, будівництво об'єктів |
| |житлового, цивільного та громадського |
| |призначення, організаційні засади |
| |нормування у будівництві" |
------------------------------------------------------------------

замінити такою позицією:

------------------------------------------------------------------
|"Мінрегіон |планування та забудова територій і |
| |населених пунктів, інженерні вишукування, |
| |проектування, будівництво об'єктів |
| |житлового, цивільного та громадського |
| |призначення, організаційні засади |
| |нормування у будівництві, |
| |житлово-комунальне господарство, |
| |благоустрій населених пунктів, галузь |
| |поховання; квітково-декоративне |
| |насінництво та розсадництво"; |
------------------------------------------------------------------

2) виключити позицію

------------------------------------------------------------------
|"Мінжитлокомунгосп |житлово-комунальне господарство, міський |
| |електричний транспорт (трамвай, |
| |тролейбус), благоустрій населених пунктів,|
| |галузь поховання; квітково-декоративне |
| |насінництво та розсадництво"; |
------------------------------------------------------------------

3) позицію

------------------------------------------------------------------
|"Мінтрансзв'язку |транспорт, телекомунікації, поштовий |
| |зв'язок" |
------------------------------------------------------------------

замінити такою позицією:

------------------------------------------------------------------
|"Мінінфраструктури |транспорт, у тому числі міський |
| |електричний (трамвай, тролейбус)"; |
------------------------------------------------------------------

4) доповнити перелік такою позицією:

------------------------------------------------------------------
|"Адміністрація |телекомунікації, поштовий зв'язок". |
|Державної служби | |
|спеціального зв'язку | |
|та захисту інформації| |
------------------------------------------------------------------

28. У тексті Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 483 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1534), слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.

29. У тексті Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. N 543 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 50, ст. 1656), слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.

30. У тексті Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 589 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 53, ст. 1783), слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.

31. У плані заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 1982, у тексті графи "Відповідальні за виконання" слово "Мінрегіонбуд" замінити словом "Мінрегіон".

32. У тексті Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359), слова "Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словом "Мінрегіоном".

33. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 471 "Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1439):

1) в абзаці третьому пункту 2 і пункті 3 постанови слова "Міністерству будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словами "Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства";

2) у додатку 1 до Програми, затвердженої зазначеною постановою, у графі "Відповідальні за виконання" слова "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словом "Мінрегіон".

( Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 503 від 23.05.2012 )

35. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1456), слова "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словом "Мінрегіон".

36. У тексті Порядку перерахування у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 503 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 36, ст. 1486, N 57, ст. 2279), слова "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.

( Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 115 від 22.02.2012 )

38. У тексті Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674), слова "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства" у всіх відмінках замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку.