Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2006 р. N 1404
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 117 від 23 квітня 2014
р.)

Питання попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1505 від 26.10.20
06
N 1753 від 19.12.20
06
N 729 від 16.05.20
07
N 804 від 06.06.20
07
N 934 від 18.07.20
07
N 975 від 27.07.20
07
N 1002 від 08.08.20
07
N 1011 від 08.08.20
07
N 1371 від 28.11.20
07
N 32 від 30.01.20
08
N 736 від 20.08.20
08
N 811 від 10.09.20
08
N 818 від 10.09.20
08
N 931 від 22.10.20
08
N 1015 від 12.11.20
08
N 1076 від 10.12.20
08
N 24 від 21.01.20
09
N 570 від 10.06.20
09
N 604 від 17.06.20
09
N 720 від 08.07.20
09
N 1046 від 30.09.20
09
N 1084 від 14.10.20
09
N 1352 від 08.12.20
09
N 1367 від 23.12.20
09
N 120 від 11.02.20
10
N 367 від 19.05.20
10
N 854 від 13.09.20
10
N 1009 від 27.10.20
10
N 1016 від 27.10.20
10
N 1050 від 10.11.20
10
N 1064 від 22.11.20
10
N 1071 від 15.11.20
10
N 1108 від 06.12.20
10
N 1112 від 08.12.20
10
N 1178 від 15.12.20
10
N 1205 від 22.12.20
10
N 86 від 09.02.20
11
N 130 від 23.02.20
11
N 580 від 11.05.20
11
N 590 від 06.06.20
11
N 665 від 22.06.20
11
N 678 від 22.06.20
11
N 783 від 25.07.20
11
N 1151 від 09.11.20
11
N 1267 від 12.12.20
11
N 1273 від 07.12.20
11
N 1285 від 05.12.20
11
N 1289 від 14.12.20
11
N 1292 від 14.12.20
11
N 1296 від 07.12.20
11
N 1327 від 21.12.20
11
N 1334 від 21.12.20
11
N 1335 від 12.12.20
11
N 1357 від 21.12.20
11
N 1411 від 28.12.20
11
N 245 від 21.03.20
12
N 322 від 09.04.20
12
N 390 від 07.05.20
12
N 437 від 28.05.20
12
N 521 від 13.06.20
12
N 649 від 16.07.20
12
N 764 від 13.08.20
12
N 826 від 05.09.20
12
N 1002 від 31.10.20
12
N 1021 від 07.11.20
12
N 1085 від 28.11.20
12
N 1109 від 03.12.20
12
N 1126 від 26.11.20
12
N 1154 від 14.12.20
12
N 1197 від 19.12.20
12
N 1200 від 26.12.20
12
N 83 від 06.02.20
13
N 86 від 06.02.20
13
N 257 від 08.04.20
13
N 297 від 22.04.20
13
N 475 від 03.07.20
13
N 563 від 07.08.20
13)

(Вимоги цієї Постанови не застосовуються
під час реалізації проектів економічного та
соціального розвитку, які підтримуються
Міжнародним банком реконструкції та розвитку,
і кошти для реалізації яких передбачені у
спеціальному фонді державного бюджету,
згідно з Постановою КМ
N 1090 від 05.09.20
07)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 818 від 10.09.2008)

1) на строк не більше трьох місяців:

робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

(Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 257 від 08.04.2013)

товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин;

медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, а також національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства";

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1753 від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1296 від 07.12.2011)

обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1071 від 15.11.2010)

програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1071 від 15.11.2010)

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних організацій;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 від 18.07.2007)

марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 811 від 10.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86 від 09.02.2011, N 665 від 22.06.2011)

товарів і робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів, зазначених у пунктах 4-12 і 14-21 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 367 від 19.05.2010)

Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 854 від 13.09.2010)

лікарських засобів і виробів медичного призначення;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1357 від 21.12.2011)

засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 245 від 21.03.2012)

товарів, робіт і послуг відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні;

(Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 475 від 03.07.2013)

2) на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв'язку;

(Абзац третій підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1505 від 26.10.2006)

санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

послуг з енергопостачання;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

транспортних послуг з авіаперевезень;

(Абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1357 від 21.12.2011)

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням в Україні навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 від 18.07.2007)

транспортних послуг із залізничних перевезень;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 975 від 27.07.2007)

послуг, що надаються автомобілями швидкої медичної допомоги;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1002 від 08.08.2007)

технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1015 від 12.11.2008; в редакції Постанови КМ N 1085 від 28.11.2012)

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 24 від 21.01.2009)

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009)

інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009)

транспортно-експедиторських послуг, пов'язаних із перевезенням національного контингенту України за межами її території залізничним, морським та автомобільним транспортом;

(Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084 від 14.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 від 22.04.2013)

3) на строк не більше одного року:

періодичних видань;

Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання майбутнього врожаю до державного інтервенційного фонду;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1505 від 26.10.2006; в редакції Постанови КМ N 130 від 23.02.2011)

4) на строк не більше вісімнадцяти місяців:

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з придбанням та ремонтом повітряних суден;

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів;

обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій "Будівництво очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л. Войкова у м. Свердловськ Луганської області", "Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 390 від 07.05.2012)

товарів, робіт і послуг, необхідних для створення станцій прямих спеціальних зв'язків, телекомунікаційних мереж спеціального призначення, пультів спеціального зв'язку та захищеного комутаційного обладнання для забезпечення урядовим зв'язком Президента України;

(Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1021 від 07.11.2012)

(Пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 729 від 16.05.2007; в редакції Постанов КМ N 32 від 30.01.2008, N 590 від 06.06.2011)

5) на строк не більше шести місяців:

(Абзац другий підпункту 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 120 від 11.02.2010)

обладнання для створення центру із застосування ПЕТ-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань;

(Абзац третій підпункту 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 32 від 30.01.2008)

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів.

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 736 від 20.08.2008)

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 931 від 22.10.2008)

товарів та послуг, пов'язаних з виготовленням і розміщенням на телевізійних каналах (у телепрограмах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084 від 14.10.2009)

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з придбанням та введенням в експлуатацію обладнання та устатковання, призначеного для впровадження нових технологій виготовлення та обробки матеріалів, інших виробничих технологій, спрямованих на підготовку виробництва та освоєння випуску нових зразків продукції державними підприємствами, науковими установами і організаціями оборонно-промислового комплексу;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1334 від 21.12.2011)

товарів і робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів, зазначених у пунктах 1-3 і 13 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297). Строк надання авансових платежів, що використовуються для придбання конструкцій, обладнання та устаткування іноземного виробництва, може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 367 від 19.05.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 580 від 11.05.2011)

у 2011 році робіт, пов'язаних з реконструкцією очисних споруд та інших об'єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя від забруднення, а також реконструкцією та будівництвом систем централізованого водовідведення (Автономна Республіка Крим);

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1285 від 05.12.2011)

(Абзац десятий підпункту 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 563 від 07.08.2013)

товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням Центру навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС);

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 437 від 28.05.2012)

товарів, робіт і послуг, необхідних для створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 р., у розмірі до 70 відсотків;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 764 від 13.08.2012)

обладнання для створеного при Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук структурного підрозділу "Центр випробувань і діагностики напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх основі" та робіт і послуг для реалізації пілотного проекту з впровадження енергозберігаючих світлодіодних освітлювальних систем для освітлення центральних вулиць та автошляхів мм. Києва, Харкова, Донецька та Львова відповідно до пунктів 4 і 5 додатка 2 до Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 632 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 52, ст. 1738);

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1126 від 26.11.2012)

у 2012 році робіт, пов’язаних з реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення у Донецькій області;

(Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1154 від 14.12.2012)

(Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1011 від 08.08.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1371 від 28.11.2007)

6) на строк не більш як дев'ять місяців:

(Абзац другий підпункту 6 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 590 від 06.06.2011)

(Абзац третій підпункту 6 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 783 від 25.07.2011)

товарів, робіт і послуг, пов'язаних із запровадженням електронної соціальної картки;

(Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1050 від 10.11.2010)

(Абзац п'ятий підпункту 6 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1021 від 07.11.2012)

квитків на футбольні матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в рамках підготовки до організації та проведення фінальної частини такого чемпіонату в Україні;

(Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1292 від 14.12.2011)

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі;

(Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 322 від 09.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86 від 06.02.2013)

у 2012 році робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом очисних споруд та інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець;

(Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826 від 05.09.2012)

у 2012 році робіт, пов'язаних з виготовленням проектно-кошторисної документації для каналізаційних об'єктів, зазначених у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. N 279 "Про виділення коштів для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для каналізаційних об'єктів;

(Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 від 03.12.2012)

(Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 818 від 10.09.2008; в редакції Постанови КМ N 120 від 11.02.2010)

7) на строк не більш як вісім місяців:

обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості;

обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ "Міжнародний дитячий центр "Артек" (I пусковий комплекс);

(Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1076 від 10.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 570 від 10.06.2009; в редакції Постанови КМ N 649 від 16.07.2012)

8) на строк до шести місяців - пожежно-рятувальної техніки;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 604 від 17.06.2009)

(Зміни до підпункту 8 пункту 1 див. в Постанові КМ N 1050 від 10.11.2010)

9) на строк не більш як одинадцять місяців - послуг та робіт, пов'язаних із створенням україномовної версії міжнародного каналу "Euronews" та отриманням права на трансляцію і розповсюдження на території України місцевої україномовної версії зазначеного каналу, якщо здійснення попередньої оплати передбачено умовами відповідного договору;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1009 від 27.10.2010)

10) на строк не більш як тринадцять місяців - товарів, робіт і послуг, пов’язаних із впровадженням та модернізацією уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС), та товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 783 від 25.07.2011; в редакції Постанови КМ N 437 від 28.05.2012)

11) на строк не більш як чотири місяці - робіт з реконструкції храму, розташованого на території військової частини А0222 у Президентському полку, та робіт з капітального ремонту приміщень (будинок 28б) будинку відпочинку "Конча-Заспа" та прибудинкової споруди під лікарську амбулаторію;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ N 1335 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1200 від 26.12.2012)

12) на строк не більш як десять місяців:

обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій "Реконструкція котельні кварталу N 165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області, "Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів "Сонячний" і "Будівельник" в м. Горлівка, Донецька обл. (I черга);

обладнання для об’єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ N 390 від 07.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 649 від 16.07.2012; в редакції Постанови КМ N 563 від 07.08.2013)

13) на строк не більше двох місяців - санаторно-курортних послуг для інвалідів із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ N 521 від 13.06.2012)

14) на строк не більш як п’ятнадцять місяців - автомобілів, необхідних для реалізації проекту цільових екологічних зелених інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України автомобілями з гібридною силовою установкою);

(Пункт 1 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ N 649 від 16.07.2012)

15) на строк не більше п’яти місяців - товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, у розмірі до 70 відсотків їх вартості.

(Пункт 1 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ N 83 від 06.02.2013)

Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року (крім товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, товарів, робіт і послуг, пов’язаних з ремонтом повітряних суден, що здійснюють авіаційні перевезення вищих посадових осіб держави, матеріалів, конструкцій, виробів, товарів, робіт і послуг, передбачених абзацами третім і п'ятим підпункту 4, товарів, робіт і послуг, передбачених абзацами четвертим, сьомим, дев’ятим і тринадцятим підпункту 5, товарів, обладнання, робіт і послуг, передбачених підпунктом 6, товарів, робіт і послуг, передбачених підпунктом 10 цього пункту, товарів, робіт і послуг для будівництва першої черги метрополітену (м. Дніпропетровськ), робіт, передбачених підпунктом 11, послуг, передбачених підпунктом 13, а також вакцин для профілактичних щеплень людей, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, а також національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства", обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення, лікарських засобів і виробів медичного призначення, передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв'язку, транспортних послуг з авіаперевезень та закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів і робіт, пов'язаних з підготовкою у 2010 році стадіонів, аеропортів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві, а також робіт з капітального ремонту, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та робіт з капітального будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд і закупівлі технологічного та гірничошахтного обладнання для такого підприємства, робіт, пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2013", робіт з реконструкції парку культури та відпочинку імені Г.І. Петровського та палацу культури імені Г.І. Петровського у м. Донецьку, обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій "Будівництво очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л. Войкова у м. Свердловськ Луганської області", "Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен", "Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ "Міжнародний дитячий центр "Артек" (I пусковий комплекс)", "Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів "Сонячний" і "Будівельник" в м. Горлівка, Донецька обл. (I черга)" та "Реконструкція котельні кварталу N 165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області, автомобілів, необхідних для реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України автомобілями з гібридною силовою установкою)", обладнання для об'єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва, а також послуг, пов’язаних з навчанням, стажуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном).

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1046 від 30.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1352 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1367 від 23.12.2009, N 120 від 11.02.2010, N 1016 від 27.10.2010, N 1064 від 22.11.2010 - зміна діє до 31 грудня 2010 року; в редакції Постанови КМ N 1071 від 15.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1108 від 06.12.2010, N 1112 від 08.12.2010, N 1178 від 15.12.2010, N 1205 від 22.12.2010, N 590 від 06.06.2011, N 678 від 22.06.2011, N 783 від 25.07.2011, N 1151 від 09.11.2011, N 1267 від 12.12.2011, N 1273 від 07.12.2011, N 1285 від 05.12.2011, N 1289 від 14.12.2011, N 1296 від 07.12.2011, N 1334 від 21.12.2011, N 1335 від 12.12.2011, N 1327 від 21.12.2011, N 1357 від 21.12.2011, N 1411 від 28.12.2011, N 390 від 07.05.2012, N 437 від 28.05.2012, N 521 від 13.06.2012, N 649 від 16.07.2012, N 1002 від 31.10.2012, N 1021 від 07.11.2012, N 1126 від 26.11.2012, N 1154 від 14.12.2012, N 1197 від 19.12.2012, N 475 від 03.07.2013, N 563 від 07.08.2013)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2006 р. N 1404

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 1997 р. N 703 "Про стан використання бюджетних і позабюджетних коштів у 1996 році та I кварталі 1997 р. Міністерством вугільної промисловості, Міністерством соціального захисту населення, Міністерством зв'язку, Державним комітетом по геології і використанню надр".

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 869 "Про фінансування капітального будівництва у вугільній промисловості та реструктуризацію шахтовуглебудівного комплексу".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 516 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 1997 р. N 703".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 728 "Про здійснення попередньої оплати робіт (послуг), пов'язаних з організацією та проведенням міжнародних заходів у галузі туризму".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1163 "Про попередню оплату робіт (послуг), пов'язаних з популяризацією позитивного іміджу України на міжнародній арені" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 37, ст. 2449).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1532 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3021).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 92 "Про затвердження Порядку проведення розрахунків за придбання спеціального автотранспорту для інвалідів Великої Вітчизняної війни" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 225).

8. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. N 842 "Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1825).