Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 листопада 2009 р. N 1189
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1125 і 1126

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 573 від 01.08.20
13 )

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 878-17 ), "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" ( 1065-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125 "Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2339; 2005 р., N 50, ст. 3126; 2006 р., N 5, ст. 219, N 47, ст. 3128) і N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2340; 2005 р., N 16, ст. 845; 2006 р., N 47, ст. 3128; 2007 р., N 37, ст. 1479) зміни, що додаються.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту привести в шестимісячний строк власні нормативні акти у відповідність із цією постановою.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний строк забезпечити в установленому порядку приведення положень про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1189

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1125
і 1126

1. У Положенні про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125:

1) у пункті 3:

абзац дев'ятий після слів "соціальних гуртожитків" доповнити словами "для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", а після слів "центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" - словами ", центрів ресоціалізації наркозалежної молоді";

доповнити абзацами такого змісту:

"розроблення, затвердження в установленому порядку державних соціальних стандартів і нормативів та здійснення контролю за їх дотриманням, впровадження нових форм, методів проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

забезпечення проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігання професійним ризикам шляхом організації навчання працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

забезпечення підтримки волонтерського руху у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.";

2) підпункт 7-1 пункту 4 після слів "з посади" доповнити словами "директорів, заступників директорів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів та".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 573 від 01.08.2013 )