Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
09.08.2012 N 1028

Про погодження рішення Ради
Оптового ринку електричної
енергії України від 28.05.2012
(підпункт 5.9 протоколу N 8)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1032 від 09.08.20
12
N 114 від 08.02.20
13 - зміни діють до 31.12.2013
N 222 від 28.02.20
13
N 885 від 09.07.20
13
N 1525 від 29.11.20
13)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", згідно з положеннями Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28.05.2012 (підпункт 5.9 протоколу N 8) про затвердження Змін до додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України) у частині викладення його у новій редакції (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 15 серпня 2012 року.

В. о. Голови Комісії О. Рогозін

Погоджено
Постанова НКРЕ
09.08.2012 N 1028

Затверджено
Протокол Ради Оптового
ринку електричної енергії України
28.05.2012 N 8

Зміни
до додатка 2 до Договору між членами
Оптового ринку електричної енергії України
(Правила Оптового ринку
електричної енергії України)
у частині викладення його у новій редакції

Правила
оптового ринку електричної енергії України

Зі Змінами до додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України) (зі змінами від 29.11.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 2 доповнено додатком Е згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 114 від 08.02.2013 - зміни діють до 31.12.2013, N 222 від 28.02.2013, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 885 від 09.07.2013)