Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 грудня 2013 р. N 955
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 14 травня 2012 р. N 456

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що наявний залишок бланків, які були виготовлені як бланки документів суворої звітності, використовується у повному обсязі.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. N 456 "Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 41, ст. 1573).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. N 955

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1986 р., N 7, ст. 34; 1988 р., N 1, ст. 1; 1991 р., N 3, ст. 15; ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 81; 1994 р., N 3, ст. 55, N 10, ст. 260; 1996 р., N 3, ст. 94; Офіційний вісник України, 2011 р., N 19, ст. 795, N 26, ст. 1072):

1) третє речення абзацу восьмого пункту 18 і третє речення абзацу першого пункту 23 виключити;

2) абзац другий пункту 24 виключити;

3) абзац четвертий пункту 69 виключити;

4) у першому реченні пункту 72 слова "; ордер зберігається як документ суворої звітності" виключити.

2. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228 (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46; 1986 р., N 7, ст. 34; 1988 р., N 1, ст. 1; 1989 р., N 1, ст. 2; 1991 р., N 3, ст. 15; ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 55, N 10, ст. 260; 1992 р., N 2, ст. 35):

1) третє речення абзацу десятого пункту 13 і третє речення абзацу першого пункту 19 виключити;

2) абзац другий пункту 20 виключити.

3. Абзац третій пункту 21 і друге речення пункту 23 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 "Про службові жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 181; 1994 р., N 3, ст. 55), виключити.

4. Пункт 8 Порядку відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1992 р. N 706 (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 23; 1994 р., N 8, ст. 189), виключити.

5. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. N 301 "Про трудові книжки працівників" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 197) слова "як документи суворої звітності" виключити.

6. У примітці до додатка до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1311; 2011 р., N 67, ст. 2583; 2013 р., N 68, ст. 2491), слова "є документами суворого обліку," виключити.

7. Абзац перший пункту 32 Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. N 217 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., N 28, ст. 938, N 92, ст. 3115; 2010 р., N 74, ст. 2625; 2011 р., N 85, ст. 3102), виключити.

8. Пункт 6 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 46; 2009 р., N 3, ст. 85, N 73, ст. 2508; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249, N 77, ст. 3106, N 81, ст. 3272, N 97, ст. 3910; 2013 р., N 41, ст. 1477, N 68, ст. 2474), виключити.

9. У пункті 13 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313 - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1048), від 6 травня 2001 р. N 450 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 856), від 15 лютого 2002 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344) і від 26 грудня 2011 р. N 1408 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 11, ст. 403), слова "що є документом суворої звітності," виключити.

10. Пункт 5 Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака "Ветеран праці", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 р. N 521 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 274; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2004 р., N 10, ст. 598), виключити.

11. У Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. N 308 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 179; Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2290):

1) в абзаці третьому пункту 10 слова і цифру "спеціальному журналі1" замінити словами "спеціальному журналі";

2) виноску "1 Документ суворого обліку вхідної та вихідної інформації з питань приватизаційної роботи серед громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, який вводиться наказом МВС і зберігається безстроково в установі, яка виконує вирок." виключити.

12. В абзаці першому пункту 9 Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. N 610 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 268; Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2012 р., N 3, ст. 91; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "і є документами суворої звітності" виключити.

13. Абзац другий пункту 3 Положення про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1996 р. N 345 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 265; 2001 р., N 6, ст. 237; 2002 р., N 31, ст. 1471), виключити.

14. В абзаці першому пункту 19 Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. N 479 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 314), слова ", що є документами суворого обліку та звітності" виключити.

15. Перше речення абзацу першого пунктів 8 і 25 Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офіційний вісник України, 1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738, N 43, ст. 1594; 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 13, ст. 548; 2011 р., N 79, ст. 2909), викласти у такій редакції: "Форма ліцензії затверджується Мінекономрозвитку.".

16. Абзац перший пункту 11 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 51 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71; 1998 р., N 19, ст. 681, N 42, ст. 1549; 2001 р., N 34, ст. 1592; 2005 р., N 28, ст. 1637, N 52, ст. 3320), виключити.

17. У першому реченні пункту 4 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. 1319; 2007 р., N 93, ст. 3413; 2010 р., N 78, ст. 2762; 2011 р., N 85, ст. 3112), слова "є документом суворої звітності і" виключити.

18. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997 р. N 182 "Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 192; 2002 р., N 8, ст. 344), виключити.

19. Пункт 8 Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. N 1407 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 51, с. 29), виключити.

20. В абзаці третьому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 465 "Про порядок вилучення недійсних дипломатичних та службових паспортів України у пунктах пропуску через державний кордон" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 541; 2003 р., N 37, ст. 1981) слова "як документи суворої звітності" виключити.

21. Абзац чотирнадцятий пункту 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 47, ст. 1835, N 50, ст. 1978, N 71, ст. 2870, N 91, ст. 3674; 2013 р., N 47, ст. 1695, N 68, ст. 2475), викласти в такій редакції:

"Форми бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств - виробників таких засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, наведено в додатках 1 і 6.".

22. У пункті 2 Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 27 листопада 1998 р. N 1873 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1752; 2002 р., N 44, ст. 2006; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981), слова "є документами суворої звітності і" виключити.

23. В абзаці другому пункту 8 Порядку акредитації спеціальних лабораторій діагностики СНІД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2026 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1895), слова "і належать до документів суворої звітності" виключити.

24. У пункті 7 Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 753 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 18, ст. 782; 2005 р., N 20, ст. 1063; 2006 р., N 11, ст. 745), слова ", який є документом суворої звітності" виключити.

25. В абзаці восьмому пункту 2 Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1490 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1730; 2013 р., N 82, ст. 3041), слова "суворої звітності" виключити.

26. Друге речення пункту 4 Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2009 р., N 81, ст. 2747), виключити.

27. Перше і друге речення абзацу другого пункту 23 Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240; 2000 р., N 34, ст. 1451; 2005 р., N 1, ст. 31; 2006 р., N 11, ст. 739; 2013 р., N 23, ст. 781), замінити реченням такого змісту: "Книга обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації та скріплена печаткою.".

28. У пункті 12 Порядку виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2000 р. N 939 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 999; 2010 р., N 35, ст. 1212), слова "як документи суворого обліку" виключити.

29. В абзаці першому пункту 5 Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1467 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1657; 2004 р., N 22, ст. 1510; 2006 р., N 20, ст. 1458; 2007 р., N 48, ст. 1971; 2009 р., N 17, ст. 530; 2012 р., N 7, ст. 249), слова "як документи суворого обліку і звітності" виключити.

30. В абзаці першому пункту 11 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2011 р., N 57, ст. 2290), у графі "Вид господарської діяльності" слова ", документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)" виключити.

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2035):

1) у постанові:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Установити, що замовлення бланків ліцензії єдиного зразка, їх постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання таких бланків здійснюється Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.";

пункт 3 виключити;

2) у зразку бланка ліцензії єдиного зразка, затвердженому зазначеною постановою:

слова "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків", а слова "фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності" - словами "фізичної особи - підприємця";

доповнити зразок після слів "Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця" словами

"Наявність додатка

(із зазначенням кількості сторінок) ___________________________";

3) абзац перший опису бланка ліцензії єдиного зразка, затвердженого зазначеною постановою, виключити.

32. Пункт 8 Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 213 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 427), виключити.

33. У Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 950; 2002 р., N 8, ст. 352):

1) в абзаці третьому пункту 2 слова "в організаціях, уповноважених реалізувати бланки сурової звітності" виключити;

2) абзац другий пункту 9 виключити;

3) у пункті 15 слова "суворої звітності" виключити.

34. У пункті 13 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2011 р., N 52, ст. 2070):

1) у графі "Вид господарської діяльності" слова ", документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)" виключити;

2) в останньому абзаці у графі "Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" слова "та документи суворої звітності" виключити.

35. Третє речення пункту 4 Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 316 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 585), виключити.

36. У Положенні про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 52, ст. 3292; 2007 р., N 1, ст. 30; 2012 р., N 71, ст. 2870; 2013 р., N 23, ст. 781):

1) у першому реченні абзацу дванадцятого пункту 90 слова "з додержанням вимог суворої звітності" виключити;

2) у додатках до Положення:

у першому реченні пункту 1 пояснень до ведення книги протоколів засідань комісії з питань приписки громадян до призовних дільниць додатка 5 слова ", що є документом суворої звітності," виключити;

перше і друге речення пункту 1 пояснень до ведення обліково-алфавітної книги додатка 10 замінити реченням такого змісту: "Обліково-алфавітна книга (далі - книга) повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана районним військовим комісаром та засвідчена гербовою печаткою.".

37. В абзаці п’ятнадцятому підпункту 1 пункту 2 Порядку передачі функцій з призначення і виплати пенсій органами праці та соціального захисту населення органам Пенсійного фонду у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814), слова ", зокрема бланки документів суворої звітності" виключити.

38. У Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1266 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1684; 2003 р., N 14, ст. 623; 2004 р., N 12, ст. 746, N 27, ст. 1788, N 51, ст. 3352; 2005 р., N 15, ст. 765; 2006 р., N 23, ст. 1715; 2007 р., N 39, ст. 1554; 2008 р., N 100, ст. 3318; 2009 р., N 22, ст. 697; 2010 р., N 11, ст. 546, N 16, ст. 740; 2011 р., N 61, ст. 2436):

1) абзац третій пункту 3 викласти у такій редакції:

"Внесення змін до наряду на відпуск спирту забороняється.";

2) у пункті 8 слова ", що є документами суворої звітності" виключити.

39. Абзац третій пункту 7 Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1938; 2004 р., N 38, ст. 2499), виключити.

40. Абзац п’ятий пункту 8 Порядку надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб в районі дії Договору про Антарктику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 908 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1198; 2012 р., N 60, ст. 2428; 2013 р., N 41, ст. 1477), виключити.

41. Друге речення пункту 8 Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1203; 2009 р., N 81, ст. 2741; 2011 р., N 69, ст. 2632; 2013 р., N 63, ст. 2283), виключити.

42. У пункті 14 Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1111 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367; 2010 р., N 51. ст. 1696; 2012 р., N 3, ст. 91; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "як документи суворої звітності" виключити.

43. Абзац другий пункту 14 і друге речення абзацу третього пункту 15 Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 422 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 14, ст. 970, N 46, ст. 3037), виключити.

44. Перше речення пункту 6 Положення про посвідчення особи на повернення в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1079 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2247; 2007 р., N 78, ст. 2882; 2011 р., N 10, ст. 463), виключити.

45. В абзаці першому пункту 2 Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1531 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3020; 2006 р., N 15, ст. 1111; 2013 р., N 81, ст. 3002), слова "і належать до категорії документів суворого обліку" виключити.

46. В абзаці третьому пункту 33 Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3444; 2012 р., N 11, ст. 403, N 87, ст. 3543), слова ", бланки яких належать до документів суворої фінансової звітності" виключити.

47. У першому реченні абзацу другого пункту 25 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2238; 2013 р., N 33, ст. 1158), слова "є документом суворої звітності і" виключити.

48. В абзаці десятому підпункту "ґ" підпункту 1 пункту 2 Порядку передачі органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1522 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2947), слова ", зокрема документів суворої звітності" виключити.

49. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1459; 2009 р., N 72, ст. 2487; 2011 р., N 61, ст. 2439):

1) в абзаці восьмому пункту 21 та пункті 28 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого зазначеною постановою, слова ", та зберігається як документ суворого обліку" виключити;

2) у пункті 6 Порядку оформлення карантинного дозволу, затвердженого зазначеною постановою, слова ", як документ суворого обліку" виключити.

50. Пункт 15 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1550; 2012 р., N 1, ст. 21; 2013 р., N 82, ст. 3041), виключити.

51. В абзаці третьому пункту 3 Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1285 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 83, ст. 3086), слова "є бланками суворої звітності та" виключити.

52. Пункт 7 Порядку видачі посвідчення члена сім’ї загиблого шахтаря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. N 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 5, ст. 121; 2009 р., N 67, ст. 2323), виключити.

53. Перше речення абзацу другого пункту 7 Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 893; 2011 р., N 85, ст. 3112), викласти у такій редакції: "Перевезення препаратів здійснюється на підставі супровідних документів та за умови збереження вантажу.".

54. Друге речення пункту 7 Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 812 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2074; 2012 р., N 90, ст. 3651; 2013 р., N 75, ст. 2769), виключити.

55. У пункті 9 Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 734, N 41, ст. 1354; 2012 р., N 31, ст. 1144), слова "і є документами суворого обліку" виключити.

56. У пунктах 1-4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1059) у графі "Найменування послуги" слова ", документів суворої звітності" виключити.

57. Абзац третій пункту 15 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668), виключити.

58. У пункті 9 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 567 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1681, N 101, ст. 3699; 2013 р., N 73, ст. 2694), слова "є документами суворої звітності та" виключити.

59. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1183 "Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 90, ст. 3269; 2013 р., N 63, ст. 2283) виключити.

60. Пункт 11 Порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1225 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 93, ст. 3378), викласти у такій редакції:

"11. Порядок забезпечення військової інспекції бланками протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу визначається Міноборони.".

61. Абзац другий пункту 2 Порядку забезпечення суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. N 146 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 16, ст. 590), виключити.

62. У першому реченні пункту 3 Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 196 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 756), слова "є документами суворої звітності, які" виключити.

63. У першому реченні пункту 3 Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 197 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 21, ст. 793), слова "є документами суворої звітності, які" виключити.

64. У першому реченні пункту 3 Положення про посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 199 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 758), слова "є документами суворої звітності, що" виключити.

65. У першому реченні пункту 3 Положення про посвідчення біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 202 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 761; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "є документами суворої звітності, які" виключити.

66. У першому реченні пункту 3 Положення про проїзний документ біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 203 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 762; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "є документами суворої звітності, які" виключити.

67. В абзаці першому пункту 23 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 251 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 24, ст. 912; 2012 р., N 81, ст. 3270; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "і є документами суворої звітності" виключити.