Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про визнання таким, що втратив чинність,
Зако
ну України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо приведення
їх у відповідність із Конституцією України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 2 Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" такі зміни:

слова "Встановити, що закони України" замінити словами "Встановити, що норми законів України";

після слів та цифр "в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року" доповнити словами та цифрами "з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 27 лютого 2014 року
N 798-VII