Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1) у статті 29:

абзац перший частини другої після слів "Державного бюджету України" доповнити словами і цифрами "(з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу)";

абзац перший частини третьої після слів "в частині доходів" доповнити словами і цифрами "(з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу)";

2) частину першу статті 67 викласти в такій редакції:

"1. Надходження та витрати бюджету міста Києва формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ". При цьому:

1) склад видатків та кредитування бюджету міста Києва визначається відповідно до статей 88-91 цього Кодексу;

2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Києва, визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення з урахуванням особливостей його статусу";

3) доповнити статтею 67-1 такого змісту:

"Стаття 67-1. Особливості взаємовідносин державного
бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя

1. Для цілей цієї статті під місцевими бюджетами Автономної Республіки Крим розуміються бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети її районів, бюджети міст республіканського Автономної Республіки Крим значення, бюджет міста Севастополя.

2. Положення цього Кодексу для бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) доходи, що визначені частинами другою і третьою статті 29, абзацом четвертим підпункту 1 пункту 5-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Кодексу та сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та платежі, визначені пунктом 22 частини другої статті 29 цього Кодексу, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що сплачується (перераховується) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, зараховуються в повному обсязі до бюджету Автономної Республіки Крим;

2) доходи, що визначені статтями 64-66, 69 і 71 цього Кодексу та сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, зараховуються до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим;

3) повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податків і зборів (обов’язкових платежів) та бюджетне відшкодування податку на додану вартість платникам податків, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, здійснюється з бюджету Автономної Республіки Крим;

4) видатки та кредитування місцевих бюджетів здійснюються за рахунок та в межах надходжень до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим без застосування механізму вирівнювання, який передбачає надання дотації вирівнювання або передачі коштів до державного бюджету;

5) до видатків та кредитування, що здійснюються з місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, належать видатки:

визначені відповідно до статей 88-91 цього Кодексу;

визначені пунктами 4, 7-17 та 21 частини першої статті 87 цього Кодексу, що здійснюються на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також видатки на державне управління (місцеві державні адміністрації і територіальні органи державних органів в Автономій Республіці Крим та місті Севастополі) та судову владу (місцеві та апеляційні суди, територіальні управління Державної судової адміністрації України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

6) положення пунктів 2 і 3 частини першої статті 73 та статей 97-103-1 цього Кодексу не застосовуються до бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

7) міжбюджетні відносини між місцевими бюджетами Автономної Республіки Крим регулюються у порядку, затвердженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим";

4) абзац перший частини першої статті 87 після слів "Державного бюджету України" доповнити словами і цифрами "(з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 67-1 цього Кодексу)";

5) в абзаці першому пункту 5-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" слово "строк" замінити словами і цифрами "строк, а також з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та поширюється на правовідносини, які виникли з 18 березня 2014 року.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 15 квітня 2014 року
N 1210-VII