Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2005 р. N 823
Київ

Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення
18-річного віку

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 381 від 29.03.20
06
N 655 від 26.04.20
07
N 318 від 09.04.20
08
N 175 від 05.03.20
09
N 703 від 11.08.20
10
N 173 від 02.03.20
11
N 269 від 05.04.20
12
N 209 від 27.03.20
13
N 136 від 16.05.20
14)

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, що додається.

2. Установити, що розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2014 році становить 1810 гривень на одну дитину.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 381 від 29.03.2006, N 655 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 318 від 09.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 175 від 05.03.2009, N 703 від 11.08.2010, N 173 від 02.03.2011, N 269 від 05.04.2012, N 209 від 27.03.2013, N 136 від 16.05.2014)

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2005 р. N 823

Порядок
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і
дітям, позбавленим батьківського піклування,
після досягнення 18-річного віку

(У тексті Порядку слово "(управління)" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "(управління, департамент)"
у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 136 від 16.05.2014)

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (далі - одноразова допомога).

Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. МОН щороку під час підготовки проекту державного бюджету подає до Мінфіну дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у розрізі районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, мм. Києва і Севастополя.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 269 від 05.04.2012, N 136 від 16.05.2014)

3. Кошти для виплати одноразової допомоги передбачаються у державному бюджеті відповідно до обсягів міжбюджетних трансфертів районним бюджетам, бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та бюджетам мм. Києва і Севастополя на фінансування освіти.

4. Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями, департаментами) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

5. Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад складають списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, за місцем знаходження обліково-статистичних карток таких дітей, і подають до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти. У списках зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.

(Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 381 від 29.03.2006)

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову допомогу, та адреси районного (міського) відділу (управління, департаменту) освіти надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 318 від 09.04.2008)

6. У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

7. Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.