Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 травня 2014 р. N 148
Київ

Про особливості регулювання відносин
у сфері електроенергетики на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

електрична енергія закуповується на оптовому ринку електричної енергії України державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" (далі - Укрінтеренерго) з метою її подальшого продажу суб’єктам електроенергетики, які провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - електропередавальні підприємства, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території), у точках її купівлі-продажу відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії;

електрична енергія, закуплена Укрінтеренерго, продається електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території, відповідно до укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

2. Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами:

1) веде окремий облік електричної енергії у точках її купівлі-продажу (сальдо перетоків електричної енергії), що закуповується відповідно до пункту 1 цієї постанови;

2) здійснює на підставі звернення оптового постачальника електричної енергії (далі - оптовий постачальник) заходи щодо обмеження передачі електричної енергії (до повного припинення) на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (далі - тимчасово окупована територія) у разі невиконання договірних умов щодо її оплати або відсутності укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з електропередавальними підприємствами, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території.

3. Оптовий постачальник:

1) не здійснює закупівлі електричної енергії в її виробників, які розташовані на тимчасово окупованій території, та не проводить розрахунків з такими виробниками, зокрема з погашення заборгованості минулих періодів;

2) здійснює продаж електричної енергії Укрінтеренерго на підставі погодженого з підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, договору купівлі-продажу електричної енергії для її подальшого продажу електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території;

3) не здійснює продажу електричної енергії постачальникам електричної енергії для її постачання споживачам, розташованим на тимчасово окупованій території.

4. Укрінтеренерго:

1) здійснює закупівлю електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України за тарифом, установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на рівні не нижче, ніж оптова ринкова ціна, з урахуванням обсягу дотацій для компенсації втрат від постачання електричної енергії за регульованим тарифом для її подальшого продажу електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території;

2) відкриває окремий поточний рахунок у національній валюті в уповноваженому банку для розрахунків з оптовим постачальником за електричну енергію, що закуповується на оптовому ринку електричної енергії України з метою її подальшого продажу електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території;

3) здійснює розрахунки з оптовим постачальником за електричну енергію, що закуповується на оптовому ринку електричної енергії України для її подальшого продажу електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території, протягом місяця, в якому здійснюється закупівля, відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії;

4) продає електричну енергію за договірними цінами електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території, відповідно до умов двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

5. Виробники електричної енергії, які розташовані на тимчасово окупованій території, реалізують всю вироблену ними електричну енергію за договірними цінами електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території, та/або споживачам електричної енергії, та/або іншим суб’єктам господарської діяльності, розташованим на тимчасово окупованій території, відповідно до умов двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

6. Електропередавальні підприємства, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території:

1) закуповують електричну енергію в Укрінтеренерго, а також виробників електричної енергії та/або інших суб’єктів господарської діяльності, розташованих на тимчасово окупованій території;

2) здійснюють розрахунки з Укрінтеренерго за закуплену електричну енергію з власних поточних рахунків у національній валюті або іншій валюті у випадках, передбачених законодавством;

3) продають електричну енергію, що закуплена в Укрінтеренерго, а також виробників електричної енергії та/або інших суб’єктів господарської діяльності, розташованих на тимчасово окупованій території, споживачам електричної енергії та іншим суб’єктам господарської діяльності, розташованим на тимчасово окупованій території, за договірними цінами;

4) здійснюють погашення заборгованості за електричну енергію, що закуплена в оптового постачальника за минулі періоди, яка виникла на підставі укладених відповідно до законодавства двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

5) отримують на поточні рахунки кошти за електричну енергію від споживачів електричної енергії та інших суб’єктів господарської діяльності, розташованих на тимчасово окупованій території.

7. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2005 р. N 745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1989) не поширюється на визначення ціни (тарифів) на електричну енергію, що відпускається споживачам, розташованим на тимчасово окупованій території.

8. Міністерству енергетики та вугільної промисловості під час складання прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на відповідний період передбачати обсяги електричної енергії, що закуповується Укрінтеренерго на оптовому ринку електричної енергії України з метою її подальшого продажу електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території.

9. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, рекомендувати не нараховувати дотації (компенсація втрат) електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території, у зв’язку з постачанням електричної енергії окремим пільговим категоріям споживачів, розташованих на тимчасово окупованій території.

10. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2014 р. та діє до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК