Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.05.2014 N 664

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 03.04.2012 р. N 409

На виконання статті 15 Закону України "Про освіту", з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012 р. N 43 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392", а також для забезпечення умов для розвитку учнів НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. N 409 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня" такі зміни:

1) додатки 1 - 9 викласти в нових редакціях, що додаються;

2) доповнити наказ новими додатками 10 - 18, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями (Гевко А.Є.) зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра П.Б. Полянський

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1.5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 23,5 + 3 25,5 + 3 27 + 3 27,5 + 3 29 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 4,5 3,5 4 4
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27 + 3 30 + 3 30,5 + 3 31,5 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням мовою національної меншини
****

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Мова національної меншини 3 3,5 2,5 2 2
Інт. курс "Література" (національної меншини та світова) 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 26,5 + 3 29 + 3 29,5 + 3 29,5 + 3 31 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0,5 1 1 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27 + 3 30 + 3 30,5 + 3 31,5 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

**** Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності - й іншими мовами).

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою
і поглибленим вивченням іноземних мов

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова 5 5 5 5 5
Друга іноземна мова 2 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 0,5 0,5
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 0,5 0,5
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 26,5 + 3 29,5 + 3 31 + 3 31,5 + 3 33 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1,5 1,5 1 1,5 0
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
спеціалізованих шкіл з навчанням
мовою національної меншини****
і поглибленим вивченням іноземних мов

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова 5 5 5 5 5
Друга іноземна мова 2 2 2 2 2
Мова національної меншини 2 2 2 2 2
Інт. курс "Література" (національної меншини та світова) 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 0,5
Мистецтво Мистецтво* 1 1 1 0,5 0,5
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 1,5 2 2
Географія - 2 1,5 2 1,5
Фізика - - 2 2 2,5
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 0,5 0,5 0,5
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 27,5 + 3 30,5 + 3 31,5 + 3 33 + 3 33 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

**** Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності - й іншими мовами).

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою
і поглибленим вивченням предметів
технічного (інженерного) циклу

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Мистецтво* 1 1 1 0,5 0,5
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Креслення - - 1 1 -
Комп'ютерна графіка - - - 2 2
Технічна творчість 1 2 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 23,5 + 3 26,5 + 3 28 + 3 30 + 3 30,5 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 4,5 4,5 4 3 2,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою
і поглибленим вивченням предметів музичного циклу

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Музична грамота, сольфеджіо 1 1 1 1 -
Хоровий спів 1 1 1 1 1
Музичний інструмент 1 1 1 2 2
Музична література 1 1 - - -
Історія музичного мистецтва - - 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3
Разом 26 + 3 28 + 3 30,5 + 3 31 + 3 31,5 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 3 1,5 2 1,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою
і поглибленим вивченням предметів художнього циклу

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Малюнок 1 1 1 2 2
Живопис 1 1 1 1 1
Композиція 1 1 1 1 1
Комп'ютерна графіка - 1 - - -
Художня культура 1 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3
Разом 25,5 + 3 28,5 + 3 30 + 3 30,5 + 3 32 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 2,5 2 2,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв,
колегіумів з поглибленим вивченням окремих предметів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів 3,5 4 4 3,5 3
Разом 26 + 3 28,5 + 3 30 + 3 31 + 3 32 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2,5 2 2 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
білінгвальних класів у закладах з
українською мовою навчання
*

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова 5 5 5 5 5
Друга іноземна мова 2 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство**** Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво** Мистецтво 1 1 1 0,5 0,5
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Фізика - - 2 2 2,5
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 - - -
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Фізична культура*** 3 3 3 3 3
Основи здоров'я 1 1 1 1 0,5
Разом: 26,5 + 3 29,5 + 3 30 + 3 31,5 + 3 31,5 + 3
Базові курси за вибором ЗНЗ
(вивчаються іноземною мовою): історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, інформатика, природознавство
1 1 1 1 1
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0,5 0,5 1 1 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 33 33
Всього 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Білінгвальні класи створюються у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов згідно з запитами та потребами учнів. Починаючи з 5-го класу поступово запроваджується часткове вивчення 1 - 2 предметів іноземною мовою.

** Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво". Починаючи з 7-го класу курс "Мистецтво" вивчається іноземною мовою.

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

**** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова 3 2 2 2 2
Друга іноземна мова 2 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 25,5 + 3 27,5 + 3 29 + 3 29,5 + 3 30,5 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3 3,5 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 11
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою
національної меншини
**** і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова 3 2 2 2 2
Друга іноземна мова 2 2 2 2 2
Мова національної меншини 2 2 2 2 2
Інт. курс "Література" (національної меншини та світова) 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 0,5
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 27,5 + 3 29,5 + 3 31 + 3 31,5 + 3 32,5 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0,5 1,5 1 1,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

**** Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності - й іншими мовами).

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 12
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання і вивченням мови національної меншини
****

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Мова національної меншини 2 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 25,5 + 3 27,5 + 3 29 + 3 29,5 + 3 31 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3 3,5 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28 + 3 31 + 3 32 + 3 33 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

**** Болгарської, вірменської, гагаузької, івриту, корейської, кримськотатарської, молдовської, німецької, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської (за необхідності - й інших мов).

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 13
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Світова література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Етика/курси духовно-морального спрямування**** 1 1 - - -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2,5 2 2
Геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 24,5 + 3 26,5 + 3 27 + 3 27,5 + 3 29 + 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3,5 4 4
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27 + 3 30 + 3 30,5 + 3 31,5 + 3 33 + 3

__________

* Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі "Суспільствознавство" у 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії)", у 6-му - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".

**** Курси духовно-морального спрямування впроваджуються лише за умови письмової згоди батьків усіх учнів класу та за наявності підготовленого вчителя.

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 14
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл
з навчанням українською мовою

Очна форма навчання

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Українська мова і література 5,5 5,5 4,5 4 4
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Світова література 2 1,5 1,5 1,5 1,5
Історія України, Всесвітня історія 1 2 2 2 2
Основи правознавства - - - - 1
Художня культура - - - - 1
Математика 4 4 4 4 4
Природознавство 2 - - - -
Біологія - 1 1 1,5 1,5
Географія - 2 2 1,5 1,5
Фізика - - 1 1,5 1,5
Хімія - - 1 1,5 1,5
Інформатика 1 1 1 1 1
Разом 18,5 19 20 20,5 22,5
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3 3 2,5 0,5
Всього (без урахування поділу класів на групи) 22 22 23 23 23

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 15
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл
з навчанням мовою національної меншини
*

Очна форма навчання

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Українська мова і література 4,5 4 4 4 3
Мова національної меншини та інтегрований курс "Література" (національної меншини та світова) 4 3,5 3 3 3
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Історія України, Всесвітня історія 1 2 2 2 2
Основи правознавства - - - - 1
Художня культура - - - - 1
Математика 4 4 4 4 4
Природознавство 2 - - - -
Біологія - 1 1 1,5 1,5
Географія - 2 2 1,5 1,5
Фізика - - 1 1,5 1,5
Хімія - - 1 1,5 1,5
Інформатика 1 1 1 1 1
Разом 19,5 19,5 21 22 23
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 2,5 2 1 -
Всього (без урахування поділу класів на групи) 22 22 23 23 23

__________

* Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності - й іншими мовами).

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 16
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
вечірніх (змінних) загальноосвітніх
шкіл з навчанням українською мовою

Заочна форма навчання**

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Українська мова і література 3,5 3 2,5 2,5 3
Іноземна мова 1 1 1,5 1 1
Світова література 1,5 1 1 1 1
Історія України, Всесвітня історія, правознавство 1 2 1 1,5 1,5
Художня культура - - - - 0,5
Математика 3 3 3 3 3
Природознавство 1 - - - -
Біологія - 1 1 1 1
Географія - 1 1 1 1
Фізика - - 1 1 1
Хімія - - 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Всього* 12 13 14 14 15

_______

* Зазначена в графі "Всього" кількість академічних годин на тиждень відводиться для кожної групи учнів чисельністю не менше 9 заочників. При меншій кількості учнів, що навчаються за програмою певного класу, навчальний час встановлюється з розрахунку 1 академічної години на тиждень на кожного учня (на всі види робіт).

** У групах з кількістю 16 і більше заочників відводиться додатково час для проведення індивідуальних консультацій з української та інших мов, історії, математики, фізики, хімії, біології, інформатики (по 0,5 академічної години на тиждень на кожен з цих предметів).

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 17
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Типовий навчальний план
вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл з
навчанням мовою національної меншини
***

Заочна форма навчання**

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Українська мова і література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 1 1 1,5 1 1
Мова національної меншини та інтегрований курс "Література" (національної меншини та світова) 3 2 1,5 1,5 2
Історія України, Всесвітня історія, правознавство 1 2 1 1,5 1,5
Художня культура - - - - 0,5
Математика 3 3 3 3 3
Природознавство 1 - - - -
Біологія - 1 1 1 1
Географія - 1 1 1 1
Фізика - - 1 1 1
Хімія - - 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Всього* 12 13 14 14 15

____________

* Зазначена в графі "Всього" кількість академічних годин на тиждень відводиться для кожної групи учнів чисельністю не менше 9 заочників. При меншій кількості учнів, що навчаються за програмою певного класу, навчальний час встановлюється з розрахунку 1 академічної години на тиждень на кожного учня (на всі види робіт).

** У групах з кількістю 16 і більше заочників відводиться додатково час для проведення індивідуальних консультацій з української та інших мов, історії, математики, фізики, хімії, біології, інформатики (по 0,5 академічної години на тиждень на кожен з цих предметів).

*** Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності - й іншими мовами).

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко

Додаток 18
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
03.04.2012 N 409

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 N 664)

Пояснювальна записка
до Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня розроблені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти".

Типові навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Варіативна складова Типових планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);

індивідуальні заняття та консультації.

При розподілі варіативної складової слід враховувати індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з бюджету.

Відповідно до основних типів загальноосвітніх навчальних закладів та особливостей навчально-виховного процесу передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів.

З метою виконання вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти робочі навчальні плани повинні містити усі навчальні предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом Типових навчальних планів.

Робочі навчальні плани усіх загальноосвітніх навчальних закладів (окрім експериментальних) затверджуються органом управління освітою, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани затверджуються органами управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та погоджуються Міністерством освіти і науки.

У спеціалізованих школах (класах), ліцеях, гімназіях, колегіумах з поглибленим вивченням окремих предметів мовою навчання може бути мова національної меншини, чи така мова може вивчатися. У такому випадку при розробленні робочих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти Типових планів. Наприклад, для гімназії з вивченням угорської мови - додатки 8 та 12 (в частині вивчення мови національної меншини); для спеціалізованої школи з поглибленим вивченням математики та навчанням польською мовою - додатки 8 та 4 (в частині вивчення мови національної меншини та "Літератури").

У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах дозволяється навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують санітарно-гігієнічних.

Збереження здоров'я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних планів. Змістове наповнення предмета "Фізична культура" навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за N 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Директор департаменту Ю.Г. Кононенко