Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про зерно
та ринок зерна в Україні" щодо оптимізації
формування зернових ресурсів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., N 35, ст. 258 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац шостий статті 12 виключити.

2. Статтю 17 виключити.

3. У статті 20:

в абзаці другому слова "регіональних ресурсів" виключити;

абзац четвертий виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 1 липня 2014 року
N 1557-VII