Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.10.2014 N 1451

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2014 р. за N 1458/26235

Про затвердження Положення
про вимоги до стандартної (типової)
форми бланка заставної

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 21 Закону України "Про іпотеку" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 вересня 2003 року N 363 "Про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2003 року за N 857/8178 (зі змінами).

3. Використання бланків заставних, обов’язковими реквізитами яких є печатки, здійснювати до їх остаточного використання.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А.Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 28.10.2014 р. N 53

Затверджено
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
28.10.2014 N 1451

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2014 р. за N 1458/26235

Положення
про вимоги до стандартної (типової)
форми бланка заставної

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає вимоги до бланка заставної, її зовнішнього вигляду, а також регламентує використання фарб та обов’язкових реквізитів та встановлює обов’язкові вимоги щодо захисту бланків заставних від підробок.

2. Виготовлення бланків заставних повинно здійснюватись суб’єктами господарювання, які мають ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів.

Юридичні та фізичні особи, які мають намір видати заставну, використовують бланки заставних, виготовлені на підприємствах, які мають ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів.

3. Залежно від предмета іпотеки (нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва) установлюються візуальні відмінності на бланку заставної.

4. Для виготовлення бланків заставних використовується папір з двотоновим водяним знаком масою 100 г/м2, що містить не менше 25 % бавовни, з захисними волокнами та хімічним захистом без власної флуоресценції.

5. Для друкування бланків заставних використовується не менше двох видів друку, у тому числі технологію райдужного друку.

6. Наскрізна нумерація бланків заставних виконується способом високого друку.

7. Кількість фарб, якими віддруковані бланки заставних, повинна бути з лицьового боку не менше чотирьох і не менше двох - із зворотного боку.

8. Для виготовлення бланків заставних використовується не менше двох фарб із захисними властивостями.

9. Наскрізна нумерація бланків заставних повинна бути виконана захисною фарбою.

10. Для бланків заставних, забезпечених нерухомим майном (додаток 1), застосовується фарба блакитного кольору, для бланків заставних, забезпечених об’єктом незавершеного будівництва (додаток 2), застосовується фарба рожевого кольору.

11. Бланки заставних виготовляються форматом А4 (210 х 297 мм).

12. Бланки повинні мати індивідуальний комп’ютерний графічний дизайн, який не використовувався при розробці інших бланків цінних паперів.

13. З лицьового боку бланки заставних повинні мати не менше двох фонових сіток різного кольору та гільйоширну рамку, виконану не менше ніж двома фарбами різного кольору.

14. Зі зворотного боку бланки заставних повинні мати не менше однієї фонової сітки і однієї гільйоширної рамки.

15. З обох боків бланки заставних повинні мати чисте поле не менше 10 мм уздовж периметра бланка.

16. Реквізити бланків виконуються друкарським способом згідно з цим Положенням.

17. Зі зворотного боку бланка друкарським способом повинні зазначатись номер замовлення та реквізити підпрємства-виробника.

18. Захист бланків від підробок та несанкціонованого тиражування визначає Міністерство фінансів України (Держзнак) з урахуванням вимог цього Положення.

19. Бланки заставних пакують у пачки по 1000 штук.

20. На кожну пачку наклеюють ярлик, який містить такі реквізити:

назва бланка;

номер замовлення;

найменування замовника;

тираж замовлення;

кількість бланків у пачці;

найменування підприємства-виробника та його місцезнаходження;

дата виготовлення.

ІІ. Реквізити бланка заставної

1. Бланк заставної повинен мати такі реквізити, викладені державною мовою:

1) слово "Заставна";

2) серія та номер заставної;

3) реквізити іпотекодавця;

4) реквізити першого іпотекодержателя;

5) реквізити боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця);

6) реквізити договору, що обумовлює основне зобов’язання;

7) реквізити іпотечного договору;

8) опис предмета іпотеки;

9) спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки;

10) дата настання права звернення на предмет іпотеки;

11) державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою;

12) інші умови договору, що обумовлює основне зобов’язання, та/або іпотечного договору;

13) підпис боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця);

14) реквізити підприємства-виробника.

2. Розташування реквізитів на лицьовому боці бланка заставної здійснюється відповідно до додатків 1 та 2 до цього Положення.

3. Зазначені реквізити повинні містити, зокрема, таку інформацію:

1) реквізит "Серія та номер заставної" визначає серію та порядковий номер бланка заставної та наноситься підприємством-виробником друкарським способом у порядку, що обирає підприємство-виробник. Нумерація бланків є наскрізною;

2) реквізит "Реквізити іпотекодавця" повинен містити:

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні контролюючі органи);

для фізичних осіб - іноземців (осіб без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про постійне місце проживання за межами України;

3) реквізит "Реквізити першого іпотекодержателя" повинен містити:

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні контролюючі органи);

для фізичних осіб - іноземців (осіб без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про постійне місце проживання за межами України;

4) реквізит "Реквізити боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" повинен містити:

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні контролюючі органи);

для фізичних осіб - іноземців (осіб без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про постійне місце проживання за межами України;

5) реквізит "Реквізити договору, що обумовлює основне зобов’язання" повинен заповнюватися відповідно до умов договору, що обумовлює основне зобов’язання, і містити таку інформацію:

вид договору, що обумовлює основне зобов’язання (договір позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу тощо), його номер та дату укладання, у разі нотаріального посвідчення договору - дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори (прізвище, ім’я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив договір);

розмір основного зобов’язання;

проценти за основним зобов’язанням (у разі якщо договором, що обумовлює основне зобов’язання, передбачено плаваючу процентну ставку, указується формула розрахунку такої процентної ставки);

строк (термін) повного виконання основного зобов’язання;

порядок виконання основного зобов’язання;

6) реквізит "Реквізити іпотечного договору" повинен заповнюватися відповідно до умов іпотечного договору і містити: дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори (прізвище, ім’я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив іпотечний договір);

7) реквізит "Опис предмета іпотеки" повинен містити:

для бланків заставної, забезпеченої нерухомим майном:

найменування об’єкта нерухомого майна;

місцезнаходження нерухомого майна;

реєстраційні дані: реєстраційний номер нерухомого майна, назву державного реєстру, у якому зареєстроване право власності на нерухоме майно;

назву та реквізити правовстановлювального документа на об’єкт нерухомого майна;

іншу інформацію щодо нерухомого майна за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем;

для бланків заставної, забезпеченої об’єктом незавершеного будівництва:

найменування об’єкта незавершеного будівництва;

місцезнаходження об’єкта незавершеного будівництва;

назву та реквізити правовстановлювального документа на земельну ділянку;

іншу інформацію щодо об’єкта незавершеного будівництва за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем;

8) реквізит "Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки" повинен містити посилання на спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, передбачений іпотечним договором;

9) реквізит "Дата настання права звернення на предмет іпотеки" заповнюється відповідно до умов договору, що обумовлює основне зобов’язання, та зазначається цифрами;

10) реквізит "Дані про державну реєстрацію обтяження нерухомого майна або об’єкта незавершеного будівництва іпотекою" повинен містити: порядковий номер запису, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою (цей реквізит заповнюється реєстратором);

11) реквізит "Інші умови договору, що обумовлює основне зобов’язання, та/або іпотечного договору" може містити будь-які інші умови договору, що обумовлює основне зобов’язання, та іпотечного договору за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем;

12) реквізит "Підпис іпотекодавця" повинен бути розміщений у правій нижній частині лицьового боку бланка заставної та містити прізвище, ініціали, підпис іпотекодавця;

13) реквізит "Підпис боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" повинен бути розміщений у лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та містити прізвище, ініціали та підпис боржника, що є відмінним від іпотекодавця;

14) реквізит "Реквізити підприємства-виробника" повинен містити:

повне або скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки цінних паперів, його код;

номер замовлення;

дату (рік і квартал випуску).

4. Зворотний бік бланка заставної містить поле для вчинення передавального напису - індосаменту відповідно до додатків 1 та 2 до цього Положення. Наступні індосаменти вчиняються відповідно до поданого зразка. Кількість індосаментів на одному аркуші не обмежена.

У передавальному написі зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи або найменування та місцезнаходження юридичної особи, якій передається заставна;

умови передачі заставної (у разі вчинення окремого правочину, на підставі якого передається заставна, - назва договору, його номер та дата укладання. У разі нотаріального посвідчення договору - дата його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори або прізвище, ім’я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив договір);

стан заборгованості на дату передачі заставної (зазначається розмір фактично сплачених індосанту боргу за основним зобов’язанням та процентів, розмір залишку боргу за основним зобов’язанням та за процентами);

інша інформація щодо передачі заставної;

дата передачі заставної.

Передавальний напис підписується зазначеним у заставній першим іпотекодержателем, а якщо цей напис не перший, - власником заставної, зазначеним у попередньому індосаменті.

У разі недостатності на заставній місця для передавальних написів або інших необхідних відміток до заставної прикріплюється додатковий аркуш, написи на якому виконуються таким чином, щоб вони починалися на заставній і закінчувалися на цьому аркуші. У разі недостатності місця на додатковому аркуші написи, які починаються на ньому, виконуються таким чином, щоб вони закінчувалися на наступному аркуші. Усі аркуші заставної становлять єдине ціле, вони повинні бути пронумеровані та скріплені печаткою нотаріуса. Окремі аркуші заставної не мають юридичної сили.

Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів А. Папаіка

Додаток 1
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної
(пункт 2 розділу І)

Заставна

З Заставною (Додатком 1) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 2
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної
(пункт 2 розділу І)

Заставна

З Заставною (Додатком 2) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".