Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 січня 1997 р. N 38
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 796 від 27 серпня 2010
р.)

Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ
N 1264 від 14.11.
97
N 547 від 06.04.99
)

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту", пункту 85 Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами (додається).

Міністерству освіти разом з Міністерством фінансів та Міністерством економіки затвердити Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами.

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1997 р. N
38.

Перелік
платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами

1. У сфері освітньої діяльності:

1) навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих, навчальних закладах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та юридичними особами);

2) здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста, крім випадків, передбачених законодавством;

3) післядипломна освіта понад державне замовлення;

4) підготовка робітників різних професій понад державне замовлення;

5) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;

6) переведення з одного до іншого вищого навчального закладу та поновлення навчання студентів, за винятком осіб, які перебували в академічній відпустці та переводяться або поновлюються з об'єктивних причин;

7) повторне вивчення відрахованими студентам окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів;

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1264 від 14.11.97 ) 8) ліквідація студентами академічної заборгованості у разі їх переведення та поновлення, яка виникла внаслідок розбіжностей у навчальних планах;

9) підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів за замовленнями служб зайнятості населення;

10) підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення;

11) прийом кандидатських іспитів;

12) навчання іноземних громадян в аспірантурі, докторантурі, їх стажування, крім іноземних громадян, які постійно проживають на території України;

13) підготовка до захисту та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора, друкування дисертації, друкування і розсилання авторефератів, стенографування захисту тощо (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради);

14) плата за наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

15) довузівська підготовка;

16) лекторії (з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань тощо);

17) платні курси водіїв, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструмента, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії та маши нопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки тощо;

18) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; ( Пункт 18 розділу 1 в редакції Постанови КМ N 547 від 06.04.99 )

19) консультації для різних категорій населення (учнівської молоді понад державний компонент поза графіком навчально-виховного процесу; аспірантів, докторантів; підприємств і організацій різних форм власності, приватних осіб з питань економіки, технологій, права, організації виробництва тощо);

( Пункт 20 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 547 від 06.04.99 ) 20) видача документів про освіту, студентських квитків, залікових книжок, читацьких квитків, довідок-додатків до дипломів з визначенням годин вивчених предметів.

2. У сфері міжнародного співробітництва:

1) надання візової підтримки студентам-іноземцям;

2) надання допомоги в оформленні виїздів українським студентам та викладачам, які від'їжджають за кордон;

3) оформлення виїздів працівників навчальних закладів України на педагогічну роботу або наукове стажування до зарубіжних країн на контрактній основі;

4) організація на компенсаційних засадах літніх мовних курсів, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок, спортивних змагань, баз відпочинку та подорожей;

5) надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів;

6) надання послуг українським та іноземним громадянам у легалізації документів про освіту;

7) надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг.

3. У сфері охорони здоров'я та дошкільного виховання:

1) надання місць у будинках (пансіонатах) та базах відпочинку, спортивно-оздоровчих з відповідним медико-санітарним забезпеченням;

2) утримання дітей у дошкільних та інтернатних навчальних закладах.

4. У сфері фізичної культури і спорту:

1) групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортзалах, плавальних басейнах, тенісних кортах тощо понад норми, встановлені навчальними планами, за винятком занять, що проводяться з учнями та студентами навчальних закладів спортивного профілю;

2) організація "груп здоров'я";

3) послуги спортивних баз і спортивно-оздоровчих таборів, спортивних клубів, у тому числі прокат спортивного інвентаря, за винятком послуг, що надаються учням та студентам навчальних закладів спортивного профілю.

5. У сфері туризму та екскурсій:

1) надання місць на туристичних базах і в таборах:

2) організація тематичних екскурсій.

6. У сфері побутових послуг:

1) будівництво, ремонт та обладнання (благоустрій) житла, садових будиночків, надвірних будов, гаражів, сховищ для зберігання овочів та фруктів, ангарів, складських приміщень тощо;

2) ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;

3) послуги з паркування автомобілів та інших транспортних засобів;

4) ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-, відеоапаратури; виготовлення і ремонт металовиробів;

5) виготовлення і ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентаря;

6) фото-, кіно-, аудіо- і відеопослуги; ( Пункт 6 розділу 6 в редакції Постанови КМ N 547 від 06.04.99 )

7) виготовлення і ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів;

8) послуги банно-прального господарства, хімчистка;

9) прокат предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього, спортивного та іншого інвентаря, човнів, наметів, будиночків у місцях відпочинку.

7. У сфері транспортних послуг:

1) перевезення меблів, домашнього майна та предметів культурно-побутового призначення;

2) надання транспортних засобів для перевезення населення, у тому числі туристсько-екскурсійних груп;

3) перевезення палива, овочів, фруктів; доставка будівельних матеріалів;

4) вантажно-розвантажувальні роботи.

8. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання відомчих готелів (будинків, квартир для приїжджих) для тимчасового проживання туристів, учасників конференцій, симпозіумів, нарад тощо, окремих громадян;

2) надання додаткових послуг громадянам, пов'язаних з проживанням у відомчих готелях (будинках, квартирах для приїжджих);

3) надання в міжсезонний період (канікули, відпустки) гуртожитків вищих навчальних, інтернатних закладів, училищ та інших закладів освіти для тимчасового проживання як окремих громадян, так і студентських (учнівських) екскурсійних та туристичних груп;

4) проживання в гуртожитках навчальних закладів; ( Пункт 4 розділу 8 в редакції Постанови КМ N 547 від 06.04.99 )

( Пункт 5 розділу 8 виключено на підставі Постанови КМ N 547 від 06.04.99 ) 5) послуги, пов'язані з проживанням у студентських гуртожитках, включаючи прання білизни, хімчистку тощо;

6) заміна сантехнічних виробів, газової, електротехнічної та іншої апаратури.

9. Інші послуги:

1) виготовлення та реалізація товарів народного споживання (в майстернях професійно-технічних, середніх та вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-виробничих комбінатів, науково-дослілних виробництв);

2) вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва (в професійно-технічних і вищих навчальних закладах, підсобних господарствах загальноосвітніх шкіл-інтернатів та сільських середніх навчальних закладах), збір лікарських рослин;

3) надання послуг науковими, науково-дослідними, дослідно-конструкторськими та проектно-конструкторськими підрозділами закладів і установ освіти;

4) здавання в оренду будівель, споруд, обладнання, не пов'язаних з навчально-виховною, навчально-виробничою; науковою діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладів і установ освіти, студентської та учнівської молоді.

5) поліграфічні послуги та видавнича діяльність; ( Розділ 9 доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 547 від 06.04.99 )

6) користування комп'ютерною мережею "Internet". ( Розділ 9 доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 547 від 06.04.99 ) _________________

Примітка. Платні послуги, передбачені у пунктах 16, 18 розділу 1, пункті 1 розділу 3, пунктах 1, 2, 3 розділу 4, надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, безоплатно. ( Перелік доповнено приміткою згідно з Постановою КМ N 547 від 06.04.99 )