Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 30, ст.233 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

1. Статтю 165-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 165-1. Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України платників обов'язкових страхових внесків та порушення порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування

Ухилення громадян-підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України як платників обов'язкових страхових внесків, приховування (заниження) службовою особою підприємства, установи, організації фонду оплати праці та громадянами-підприємцями і адвокатами сум доходу, з яких обчислюються внески на соціальне страхування, порушення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та строків перерахування внесків до відповідних фондів, несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У статті 244-2:

частину першу після слів "пов'язані з" доповнити словами "ухиленням від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України та";

частину другу викласти в такій редакції:

"Від імені Пенсійного фонду України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники, начальники республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь і їх заступники, а також начальники районних, міських, районних у містах відділень цього фонду".

II. У пункті 2 Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 3290-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 29, ст.304, N 44, ст.423):

останній абзац підпункту "б" викласти в такій редакції:

"для громадян, які відповідно до пункту "а" частини третьої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) бажають зарахувати до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, періоди трудової діяльності, коли працівник не підлягав соціальному страхуванню, - 33,3 відсотка середньомісячного заробітку працівника відповідної галузі народного господарства на час призначення пенсії за кожний місяць роботи, зазначений заявником";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Платники обов'язкових страхових внесків, зазначені в підпункті "а" і абзаці третьому підпункту "б" цього пункту, зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 липня 1995 року
N 305/95-ВР