Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет отменен согласно Закону Украины
№ 168/96-ВР от 03.04.
97)

Про податок на добавлену вартість

(Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
від 19 листопада 1993 року N 3627/93-
ВР, ВВР 1993 р., N 49, ст.458,
від 1 липня 1993 року N 3355/93-
ВР, ВВР 1993 р., N 34, ст.356,
від 19 листопада 1993 року N 3630/93-
ВР, ВВР 1993 р., N 50, ст.471,
від 1 лютого 1994 року N 3898/94-
ВР, ВВР 1994 р., N 20, ст.120,
від 24 лютого 1994 року N 4026/94-
ВР, ВВР 1994 р., N 27, ст.220,
від 27 травня 1994 року N 25/94-
ВР, ВВР 1994 р., N 22, ст.149,
Декретом КМ
від 30 квітня 1993 року N 43-
93, ВВР 1993 р., N 26, ст.281)

(У тексті Декрету слова "вільно конвертована валюта,
крім валют країн СНД" в усіх відмінках замінити
словами "іноземна валюта" у відповідному відмінку,
згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

Стаття 1. Загальні положення

Податок на добавлену вартість є частиною новоствореної вартості, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Стаття 2. Платники податку

Платниками податку на добавлену вартість є суб'єкти підприємницької діяльності, що знаходяться на території України, а також міжнародні об'єднання та іноземні юридичні особи і громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу та іншу підприємницьку діяльність на території України.

Стаття 3. Об'єкти оподаткування

1. Об'єктами оподаткування є обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), крім їх реалізації за іноземну валюту. (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

2. Об'єктом оподаткування імпортних товарів (робіт, послуг), придбаних за іноземну валюту, є різниця між цінами їх реалізації за національну валюту України та їх митною (закупівельною) вартістю, перерахованою за курсом Національного банку України, що діє на день подачі декларації (придбання товарів, виконання робіт, надання послуг).(змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

3. У торговельних, заготівельних, оптових, постачальницькозбутових, а також інших підприємств, які надають посередницькі послуги, об'єктом оподаткування є різниця між цінами реалізації товарів (робіт, послуг) і цінами, за якими вони проводять розрахунки з постачальниками, включаючи суму податку на добавлену вартість.

4. Відповідно до цього Декрету об'єктами оподаткування вважаються обороти з реалізації всіх товарів як власного виробництва, так і придбаних, а також:

а) обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) з частковою оплатою та обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості всередині підприємства для потреб власного споживання, витрати на які не відносяться на собівартість виробництва (обігу), а також для своїх працівників;

б) обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості в обмін на інші товари (роботи, послуги);

в) обороти з передачі безплатно або з частковою оплатою товарів (робіт, послуг) іншим підприємствам або громадянам.

Стаття 4. Оподатковуваний оборот

1. Оподатковуваний оборот з реалізованих товарів (робіт, послуг) обчислюється виходячи з їх вартості за вільними цінами і тарифами, державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, що включають податок на добавлену вартість за встановленою ставкою.

До обороту, що підлягає оподаткуванню, включаються також додаткові кошти, одержані від підприємств-покупців (замовників) на власні потреби підприємств-постачальників (підрядчиків, перевізників).

При визначенні оподатковуваного обороту до нього включається сума акцизного збору та плата за організацію програм телебачення і радіомовлення у встановлених розмірах, а також суми інших надбавок до цін (тарифів), що передбачені чинним законодавством за винятком відрахувань від виручки у відпускних цінах, які спрямовуються на відновлення насаджень виноградників, садів, ягідників та хмелю, а також догляду за ними до початку плодоношення. (абзац 3 пункту 1 статті 4 змінено згідно із законом N 3355/93-ВР від 1.07.93 р.)

2. При обміні на території України товарами (роботами, послугами) власного виробництва, при їх передачі безплатно або з частковою оплатою, оподатковуваний оборот обчислюється, виходячи з рівня державних фіксованих та регульованих цін (тарифів) або середніх вільних цін і тарифів по підприємству, що включають фактичну собівартість і прибуток на подібні товари (роботи, послуги), а при обміні покупними товарами або реалізації їх за цінами нижчими від цін придбання - виходячи з їх купівельної ціни.

При використанні товарів власного виробництва для потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю, оподатковуваний оборот обчислюється виходячи з вартості таких або аналогічних товарів, а в разі відсутності такої вартості - із собівартості, визначеної у день здійснення обороту.

При виконанні робіт чи наданні послуг для власних потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю, оподатковуваним оборотом є сума витрат на їх виконання.

При виготовлені товарів з сировини і матеріалів, що надаються, оподатковуваним оборотом є вартість їх оброблення.

3. До оподатковуваного обороту вартість заставної (зворотної) тари не включається.

4. У торговельних, заготівельних, оптових, постачальницько-збутових та інших підприємств, що надають торговельно-посередницькі послуги, оподатковуваним оборотом є сума валового доходу, одержаного у вигляді надбавок, націнок, знижок, винагород, зборів.

5. Підприємствам з сезонним характером виробництва та заготівельним підприємствам і організаціям за залишками невикористаних (не реалізованих) товарів, провадиться кредитування податку на добавлену вартість, сплаченого постачальникам цих товарів.

Стаття 5. Перелік товарів, робіт, послуг,
звільнених від податку

1. Від податку на добавлену вартість звільняються:

а) експорт товарів (робіт, послуг), включаючи послуги транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження товарів, що експортуються, та транзит іноземних вантажів, включаючи транзитні послуги, через територію України за розрахунками у іноземній валюті, крім бартерних (товарообмінних) операцій. (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

б) товари і послуги, передбачені для офіційного використання іноземних дипломатичних і прирівняних до них представництв, а також для особистого використання дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу цих представництв, включаючи членів їх сімей, які живуть разом з ними, якщо такі звільнення для України передбачені іноземною державою;

в) вугілля, вугільні брикети та електроенергія;

г) вартість робіт по будівництву, реконструкції та реставрації культових споруд, що проводяться за рахунок пожертвувань;

д) вартість робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; (змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

е) реалізація Національному банку України для Державної скарбниці дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших коштовностей;

є) роботи з благоустрою (озеленення, зовнішнє освітлення, експлуатація міських доріг); (змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

ж) прання білизни для лікарень, шкільних та дошкільних установ, навчальних закладів та інших бюджетних установ;

з) вартість робіт по будівництву об'єктів соціальної сфери і житла, а також будівельно-монтажних робіт по спорудженню об'єктів виробничого призначення сільськогосподарських підприємств; (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (змінено згідно із законом N 3355/93-ВР від 1.07.93 р.)

и) продукти дитячого харчування та дитяче харчування, що реалізуються молочними кухнями; (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

і) дитячі журнали і газети,учнівські зошити та підручники; (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

ї) науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно-розвідувальні роботи; (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

й) послуги у сфері освіти : курси, гуртки, секції, студії та уроки, що оплачуються учнями;

к) державні, митні та інші збори, які повністю сплачуються до бюджету;

л) операції щодо страхування і перестрахування, видачі та передачі позик, а також операції, які здійснюються за грошовими вкладами, розрахунковими, поточними та іншими рахунками;

м) операції, які стосуються обігу валюти, грошей і банкнотів, що є законними засобами платежу, за винятком тих, що використовуються в нумізматичних цілях, а також цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів, векселів та ін.), і реалізація поштових марок, крім колекційних конвертів і листівок з поштовими марками, лотерейних білетів, марок державного мита та інших знаків; (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

н) театрально-видовищні, культурно-освітні заходи та спортивні послуги;

о) товари спеціального призначення для інвалідів та послуги з доставки пенсій та грошової допомоги громадянам; (змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.)

п) підприємства, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо обсяг реалізації їх товарів (робіт, послуг) не перевищус 100 мінімальних розмірів заробітної плати. (підпункт п пункту 1 статті 5 змінено згідно із законом N 4026/94-ВР від 24.02.94 р.)

р) путівки на санаторно-курортне лікування, а також путівки для відпочинку дітей (крім міжнародних). (підпункт р пункту 1 статті 5 змінено згідно із законом N 25/94-ВР від 27.05.94 р.)

с) ритуальні послуги;

т) лікарські засоби та вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечні установи;

у) послуги з утримання дітей у дошкільних закладах;

ф) підготовка і перепідготовка кадрів;

х) послуги міського пасажирського транспорту (крім таксі); (доповнено підпунктами с,т,у,ф,х згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) (пункт ф змінено згідно із законом N 3627/93-ВР від 19.11.93 р.) (пункт у змінено згідно із законом N 3355/93-ВР від 1.07.93 р.)

ц) сільськогосподарська продукція та продукція її переробки, видана в рахунок оплати праці працівникам сільськогосподарських підприємств, крім переліку товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою;

ч) послуги, які надаються сільськогосподарськими товаровиробниками сільському населенню, по обробці присадибних земельних ділянок, збору врожаю та доставці палива. (доповнено підпунктами ц,ч згідно із законом N 3355/93-ВР від 1.07.93 р.)

2. Пільги щодо податку на добавлену вартість, зазначені в цій статті, є єдиними на території України.

3. Додаткові пільги щодо податку на добавлену вартість на окремі товари (роботи, послуги) надаються рішеннями Верховної Ради України.(пункт 3 статті 5 змінено згідно із законом N 3630/93-ВР від 19.11.93 р.)

Стаття 6. Ставки податку і порядок зарахування
його до бюджету

1. Зупинити дію на 1993 рік починаючи з 15 квітня пункту 1 статті 6. (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

2. Обчислення податку на добавлену вартість проводиться за ставкою 21,875 процента до оподатковуваного обороту та за ставкою 16,67 процента до оподатковуваного обороту з реалізації товарів (робіт, послуг) за розрахунками у валютах країн СНД. (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

3. Суми податку на добавлену вартість зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 7. Порядок обчислення і сплати податку

1. Реалізація товарів (робіт, послуг) підприємствами провадиться за цінами (тарифами), збільшеними на суму податку на добавлену вартість. У розрахункових (платіжних) документах на реалізацію товарів (робіт, послуг) сума податку вказується окремим рядком, а при звільненні їх від податку у зазначених документах робиться помітка "Без ПДВ".

Розрахункові (платіжні) документи, в яких сума податку не відокремлена або в них не зроблена помітка "Без ПДВ", установами банків не приймаються до виконання.

У всіх випадках відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), включаючи продаж за готівку, за бартерним обміном в обов'язковому порядку складаються рахунки-фактури (накладні, акти, реєстри, тощо), в яких сума податку вказується окремим рядком.

При наявності оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг) як звільнених, так і не звільнених від оподаткування, підприємства та організації повинні вести окремий облік зазначених товарів (робіт, послуг).

2. Сума податку на добавлену вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), і сумами податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва і обігу, та податку, за придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік нематеріальні активи.

Абзац другий пункту 2 статті 7 втратив чинність. (згідно із законом N 3898/94-ВР від 1.02.94 р.)

Податок на сировину, матеріали, паливо, комплектуючі та інші вироби, що придбаваються та використовуються для потреб основної діяльності, до витрат виробництва і обігу не відноситься.

Не виключаються із загальної податкової суми, що підлягає сплаті до бюджету, податок з товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби. Сплата податку з товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби, провадиться за рахунок відповідних джерел фінансування.

Якщо суми податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи, перевищують суми податку, одержані від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), то різниця між ними з бюджетів не відшкодовується (крім випадків, зазначених у пункті 3 цієї статті).

3. З товарів (робіт, послуг), які відповідно до підпунктів оподаткування, суми податку на добавлену вартість, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи, зараховуються в рахунок чергових платежів або відшкодовуються з бюджетів за рахунок загальних надходжень доходів щомісячно, не пізніше 15-го числа, наступного за звітним місяця.

4. З товарів (робіт, послуг), які відповідно до підпунктів е оподаткування, суми податку на добавлену вартість, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, за придбані матеріальні ресурси, паливо, відносяться на собівартість товарів (робіт, послуг), а податок на добавлену вартість, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам за придбані основні виробничі фонди і нематеріальні активи, покривається за рахунок відповідних джерел їх придбання. (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

5. Особливості обчислення і сплати податку на добавлену вартість визначаються Головною державною податковою інспекцією України.

Стаття 8. Строки сплати податку

1. Сплата податку провадиться щомісячно виходячи з фактичних оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг) за минулий календарний місяць, не пізніше 15-го числа наступного за звітним місяця.

Головній державній податковій інспекції України надається право встановлювати інші податкові періоди і строки сплати податку на добавлену вартість.

2. Датою здійснення обороту (реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг) вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства"; (змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

При безплатній передачі або обміні товарів (виконанню робіт, наданню послуг) днем здійснення обороту є день їх передачі (відвантаження, виконання, надання).

3. Платники податку щомісячно подають податковим органам за місцем свого знаходження декларації за встановленою формою не пізніше 15-го числа наступного за звітним місяця.

Стаття 9. Відповідальність платників

Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 10. Контроль за надходженням податку

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податку на добавлену вартість здійснюється податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Стаття 11. Заключні положення

1. Зупиняється дія:

Закону України "Про податок на добавлену вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.184; N 21, ст.299; N 31, ст.436);

постанови Верховної Ради України від 20 грудня 1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про податок на добавлену вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.185);

частини восьмої статті 32 Закону України "Про іноземні інвестиції" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357);

частини третьої статті 6 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453 ).

2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 26 грудня 1992 року
N 14-92