Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з утворенням Державного департаменту України
з питань виконання покарань

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У исправУкраїни (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 1, ст.6; 1977 р., N 14, ст.130; 1983 р., N 17, ст.346; 1985 р., N 42, ст.986; 1987 р., N 50, ст.1016; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 6, ст.35; 1994 р., N 37. ст.342):

1) у статтях 5, 20, 21, 22, 39(1), 76 і 130 слова "Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити словами "Державний департамент України з питань виконання покарань" у відповідних відмінках;

2) у частині третій статті 80 слова "а також у населених пунктах, що їх визначає Міністерство внутрішніх справ України" виключити;

3) у статті 81(1):

у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, начальника головного управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в області" замінити словами "директора Державного департаменту України з питань виконання покарань, начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Для припинення групових протиправних дій засуджених та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби виправно-трудових установ, а у разі погреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України";

4) у статті 127 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи";

5) у частині другій статті 128 слова "з органів внутрішніх справ" виключити;

6) у статті 130 слова "органів виконання покарань" і "органів внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи".

2. У частині другій статті 38(12) Закону України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981р., додаток до N 24, ст.357; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 26, ст.204) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".

3. У частині першій статті 9 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст.20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.526):

після слів "внутрішніх військ" і "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити відповідно словами "особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" та "Державного департаменту України і питань виконання покарань";

слова "працівників виправно-трудових установ" замінити словами "осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи".

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.303; 1993 р., N 11, ст.83; 1994р., N 11, ст.52; 1998 р., N 26, ст.149):

1) у статті 5:

в абзаці другому частини першої слова "оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі" виключити;

частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами";

2) у статті 9:

частину першу доповнити словами "органу, установи виконання покарань";

частини другу і восьму після слів "Державною податковою адміністрацією України" та "Державна податкова адміністрація України" доповнити відповідно словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань" і "Державний департамент України з питань виконання покарань".

5. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385; 1993 р., N 49, ст.457):

1) частину другу статті 18 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "кримінально-виконавчої системи", а після слів "Міністерства внутрішніх справ України" - словами "та Державного департаменту України з питань виконання покарань";

2) підпункт "г" пункту 4 статті 37 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" та "органів внутрішніх справ" доповнити відповідно словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань" і "кримінально-виконавчої системи".

6. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.397; 1995 р., N 42, ст.304):

1) абзац восьмий частини першої статті 2 викласти у такій редакції:

"виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього порядку";

2) в абзаці третьому частини першої статті 9 слова "а також контроль за особами, які утримуються у лікувально-трудових профілакторіях" виключити;

3) у частині третій статті 13 слова "та нагляді за особами, які в них утримуються" виключити.

7. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.. N 29. ст.399; 1994 р., N 24, ст.178; 1996 р., N 17, ст.73; 1998 р., N 26, ст.149):

1) преамбулу Закону після слів "податкової міліції" доповнити словами "осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи";

2) частину другу статті 10 після слів "Державною податковою адміністрацією України" доповнити словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань".

8. Частину п'яту статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1995 р., N 35, ст.270) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "органів і установ виконання покарань", а після слів " Службі безпеки України" доповнити словами "Державному департаменті України з питань виконання покарань".

9. Підпункт "д" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України. 1993 р.. N 10, ст.77, N 26, ст.281, N 34, ст.356; 1996 р., N 9, ст.41. N 45. ст.234) після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та кримінально-виконавчої системи".

10. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24. ст.267) слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Державному департаменту України з питань виконання покарань".

11. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст.268) із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 9 грудня 1997 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 6 травня 1993 року "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній", слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Державному департаменту України з питань виконання покарань".

12. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.358; 1994 р., N 24. ст. 184) доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) органи і установи виконання покарань".

13. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.360):

1) у тексті закону слова "Міністерство внутрішніх справ Украї- ни" в усіх відмінках замінити словами "Державний департамент України з питань виконання покарань" у відповідних відмінках;

2) у частині третій статті 7 слово "цензурі" замінити словом "перегляду";

3) у частині п'ятій статті 18 слова "начальник управління внутрішніх справ області, начальник обласного управління служби безпеки" замінити словами "начальник управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальник Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальник управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі", а слова "Міністр внутрішніх справ України" - словами "директор Державного департаменту України з питань виконання покарань";

4) у статті 19:

у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України" замінити словами "директора Державного департаменту України з питань виконання покарань", а слова "начальника управління внутрішніх справ і голови служби безпеки Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя" замінити словами "начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі"; доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "Для припинення групових протиправних дій взятих під варту осіб та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби місць попереднього ув'язнення, а у разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України";

5) у частині першій статті 21 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи".

14. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст.50):

1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "податкової служби" доповнити словами "органи і установи виконання покарань";

2) пункт "а" статті 14 після слів "митних органів" доповнити словами "органів і установ виконання покарань".

15. У назві і пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ України дії Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 12, ст.61) слова "Міністерства внутрішніх спраа. України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".

16.Частину другу статті 25 Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 24, ст.180; 1995 р., N 1, ст.4) після слова "міліції" доповнити словами "або особою рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи", а після слова "України" доповнити словами "органах і установах виконання покарань".

17. В абзаці дев'ятому частини першої статті 1 і в назві та частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст.35) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".

18. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст.78; 1998 р., N 2, ст.4, N 11-12, ст.50) доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи".

19. У пункті 2.4 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181) слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 11 грудня 1998 року
N 312-XIV