Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

З метою стабілізації фінансово-економічного стану підприємств водного транспорту, що зазнають значних збитків у зв'язку з військовими діями НАТО проти Союзної Республіки Югославії, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законів України такі зміни:

1. Доповнити Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34) новою статтею такого змісту:

"6. Тимчасово, до 31 грудня 1999 року, звільнити підприємства водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, від сплати акцизного збору і ввізного мита при ввезенні ними для власних потреб нафтопродуктів (коди за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2710 00 210 - 2710 00 690)".

2. Статтю 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 648; 1993 р., N 2, ст.4; 1994 р., N 27, ст. 221) доповнити частиною такого змісту:

"Звільняються від сплати відрахувань на дорожні роботи підприємства водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".

3. Частину першу статті 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59) після слова "власності" доповнити словами "крім підприємств водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 липня 1999 року
N 964-XIV