Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 1998 р. N 2081
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 619 від 16.05.20
02 )

Про стипендіальне забезпечення аспірантів Української
Академії державного управління при Президентові
України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Поширити на аспірантів денної форми підготовки Української Академії державного управління при Президентові України з числа випускників цієї Академії, які мають кваліфікацію магістра державного управління, порядок стипендіального забезпечення, визначений пунктом 12 Положення про прийом слухачів до Української Академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 446 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 304; Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 400).

У зв'язку з цим абзац перший розділу II додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів" (ЗП України, 1993 р., N 4 - 5, ст. 70, 1996 р., N 21, ст. 593; Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 19) доповнити словами "(крім аспірантів Української Академії державного Управління при Президентові України з числа випускників цієї Академії)".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО