Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 січня 1993 р., N 50
Київ

(Постанову відмінено згідно Постанови КМУ
N 950 від 08.08.20
01)

Про стипендіальне забезпечення студентів,
учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 565 від 18.08.
94
N 727 від 20.10.
94
N 871 від 26.12.
94
N 45 від 20.12.
95
N 107 від 08.02.
95
N 413 від 13.06.
95
N 780 від 02.10.
95
N 37 від 10.01.
96
N 835 від 26.07.
96
N 1542 від 23.12.
96)

( Додатково див. Постанову КМ N 114 від 03.02.97 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1263 від 14.11.
97
N 2081 від 28.12.
98 )

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 р. "Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії" (19-92) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити з 1 січня 1993 р. стипендії студентам, учням і слухачам навчальних закладів, а також аспірантам і докторантам згідно з додатками N 1 і 2. ( Збільшити з 1 грудня 1994 р. на 20 відсотків розміри стипендій та інших виплат студентам, учням та слухачам навчальних закладів згідно з Постановою КМ N 871 від 26.12.94; збільшити з 1 січня 1995 року в 1,17 раза розміри стипендій та інших виплат студентам, учням та слухачам навчальних закладів понад розміри, передбачені Постановою КМ від 26.12.94 N 871 згідно з Постановою КМ N 45 від 20.12.95 )

Затвердити Порядок призначення і виплати стипендії студентам, учням і слухачам навчальних закладів, а також аспірантам і докторантам згідно з додатком N 3.

2. Установити студентам на період проходження виробничої (педагогічної) практики, пов'язаної з виїздом з місця розташування навчального закладу, виплату добових у розмірі 50 відсотків від рівня, встановленого для працівників державних підприємств, установ і організацій, та відшкодування витрат на найом житла відповідно до чинного законодавства.

3. Міністерству фінансів передбачити кошти на введення з 1 січня 1993 р. нових розмірів стипендій.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1991 р. N 370 "Про додаткові заходи соціального захисту студентів вищих, учнів середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, аспірантів і докторантів" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 14);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 333 "Про розміри добових студентам і учням на період проходження практики поза місцем розташування навчального закладу" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 151).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 01 1993 р. N 50

( Збільшити з 1 грудня 1994 р. на 20 відсотків розміри
стипендій та інших виплат студентам, учням та
слухачам навчальних закладів згідно з Постановою КМ
N 871 від 26.12.94
; збільшити з 1 січня 1995 року в 1,17 раза розміри стипендій та інших
виплат студентам, учням та слухачам навчальних закладів понад розміри, передбачені Постановою КМ
від 26.12.94 N 871 згідно з Постановою КМ N 45
від 20.12.95
)

1. Розміри
стипендій студентів і учнів

---------------------|--------------------------------------------
| Розміри стипендій у карбованцях на місяць
|---------------------|----------------------
Середній бал |для студентів вищих | для студентів вищих
успішності |закладів освіти III і| закладів освіти I і
|IV рів нів акредита- | II рівнів акредита-
|ції | ції, учнів професій-
| | них закладів освіти
---------------------|---------------------|----------------------
3,00 - 3,99             909 000                776 000
4,00 - 4,24            1097 000                942 000
4,25 - 4,49            1252 000               1053 000
4,50 - 4,74            1385 000               1180 000
4,75 - 4,99            1496 000               1263 000
5,00                1584 000               1363 000

( Розділ 1 додатка N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 565 від 18.08.94, N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413
від 13.06.95
, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96 )

II. Розміри
стипендій аспірантів і докторантів

Аспірантам і клінічним ординаторам вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, стипендія встановлюється на рівні посадового окладу за попереднім місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці, але не нижче ніж 60 відсотків і не вище ніж посадовий оклад викладача - стажиста (крім аспірантів Української Академії державного Управління при Президентові України з числа випускників цієї Академії). ( Абзац перший розділу II додатка N 1 в редакції Постанови КМ N 1542 від 23.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1263 від 14.11.97, N 2081 від 28.12.98 )

Докторантам вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, розмір стипендії встановлюється на рівні посадового окладу за попереднім місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не нижче посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук.

Розміри стипендій аспірантам, клінічним ординаторам і докторантам змінюються одночасно зі зміною посадових окладів за попереднім місцем роботи.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
N 50 від 26 січня 1993 р.

( Збільшити з 1 грудня 1994 р. на 20 відсотків розміри
стипендій та інших виплат студентам, учням та
слухачам навчальних закладів згідно з Постановою КМ
N 871 від 26.12.94
; збільшити з 1 січня
1995 року в 1,17 раза розміри стипендій та інших
виплат студентам, учням та слухачам навчальних
закладів понад розміри, передбачені Постановою КМ
від 26.12.94 N 871
згідно з Постановою КМ N 45
від 20.12.95
)

Особливі підстави для встановлення розмірів стипендій слухачам, студентам і учням

1. Слухачам підготовчих відділень, у тому числі підготовчих вокальних відділень при консерваторіях, стипендія встановлюється в розмірі 820 000 карбованців на місяць. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96 )

2. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл щомісячні стипендії встановлюються в таких розмірах:

VIII клас - 476 000 карбованців
IX клас - 521 000 карбованців
X клас - 576 000 карбованців
XI клас - 632 карбованців

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95,
N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96 )

3. Слухачам студій підготовки акторських кадрів стипендія встановлюється в розмірі 665 000 карбованців на місяць. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96 )

4. Учням першого і другого курсів училищ олімпійського резерву стипендія встановлюється в розмірі 50 відсотків від розміру стипендії за підсумками навчання, що передбачено для студентів вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації.

5. Студентам, які навчаються за спеціальностями 0101 - математика, 0102 - прикладна математика, 0103 - механіка, 2204 - програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем, 1010 - атомні електростанції і установки, розмір стипендії збільшується на 20 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

6. Учням, які навчаються не більше 10 місяців при підготовці механізаторів, з числа осіб, які закінчили середні загальноосвітні школи і навчалися в них автосправі, роботі на тракторах, комбайнах та інших сільськогосподарських машинах, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил України і зарахованих при черговому прийомі до професійних навчальних закладів безпосередньо після звільнення у запас, а також для набуття інших фахів, з числа осіб, які закінчили середні загальноосвітні школи та вивчили в них основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, розмір стипендії збільшується на 20 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

7. Студентам та учням із числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і які віднесені до I та II категорій, та студентам й учням, які віднесені до III та IV категорій і проживали до вступу у навчальні заклади на територіях радіоактивного забруднення не менше двох років, розмір стипендій збільшується на 100 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

8. Студентам і учням із числа колишніх військовослужбовців, які стали інвалідами і які прирівнені до інвалідів війни, розмір стипендії збільшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання, а тим, які перебувають на повному державному забезпеченні та державному забезпеченні або одержують безкоштовне харчування - на 10 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. (Пункт 8 доповнено згідно із Постановою КМ N 565 від 18.08.94 ).

9. Студентам із числа колишніх учасників бойових дій у мирний час розмір стипендії збільшується на 30 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно із Постановою КМ N 565 від 18.08.94 ).

10. Студентам із числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, розмір стипендії збільшується на 30 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання.

11. Учням, які забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків, а тим, які забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків стосовно до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 565 від 18.08.94 ).

12. Студентам і учням із числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків та перебувають на повному державному і державному забезпеченні, крім тих, які перелічені в пункті 7 цього додатка, розмір стипендії зменшується на 15 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 12 доповнено згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 ).

13. Студентам, які перебувають на повному державному забезпеченні, крим тих, які перелічені в пункті 7 цього додатка, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 )

14. Студентам із числа колишніх учасників бойових дій у мирний час і які перебувають на повному державному забезпеченні, розмір стипендії зменшується на 20 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 )

15. ( Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 565 від 18.08.94 ). Учням із числа дітей загиблих військовослужбовців і осіб, прирівнених до інвалідів Великої Вітчизняної війни I і II груп, які перебувають на повному державному забезпеченні, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання (сімейним учням на 30 відсотків).

16. Трактористам-машиністам і механізаторам, які направлені колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами на перепідготовку в професійні навчальні заклади, розмір стипендії зменшується на 70 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання (особам з числа сімейних - на 65 відсотків).

17. Глухонімим і сліпим студентам розмір стипендії збільшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
N 50 від 26 січня 1993 р.

Порядок
призначення і виплати стипендій студентам, учням,
слухачам навчальних закладів, а також аспірантам
і докторантам

1. Стипендія - грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які навчаються на денних відділеннях (факультетах) вищих та професійних навчальних закладів, а також особам, які проходять підготовку в аспірантурі та докторантурі, незалежно від інших виплат, передбачених законодавством України. Вона забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо отримання громадянами вищої та професійної освіти і матеріальне стимулювання якісного навчання.

2. Стипендія призначається встигаючим студентам (учням), зарахованим (переведеним) до навчального закладу на загальних підставах (у межах обсягів підготовки кадрів, що здійснюється з державного бюджету), у залежності від типу навчального закладу, спеціальності, результатів навчання, рівня мінімальної заробітної плати та державних пільг і гарантій, установлених для окремих громадян.

3. До числа встигаючих належать студенти (учні), які не мають академічної заборгованості за результатами підсумкового контролю.

Терміни підсумкового контролю, незалежно від форми його проведення, встановлюються графіком навчального процесу, що приймається навчальним закладом.

4. Студентам (учням), які навчаються з відривом від виробництва, стипендія призначається за результатами підсумкового контролю з першого числа місяця, що наступає за терміном закінчення підсумкового контролю.

Студенти (учні), які отримали за результатами підсумкового контролю незадовільні оцінки і не ліквідували академічну заборгованість у встановлені строки, втрачають право на одержання стипендії.

Списки студентів (учнів), яким призначена стипендія, затверджуються наказом ректора (директора).

5. За студентами (учнями)-стипендіатами, які не пройшли підсумкового контролю у терміни, встановлені графіком навчального процесу, через хворобу, що засвідчено відповідним документом лікувального закладу, або з інших поважних причин, підтверджених необхідними документами, зберігається стипендія до результатів підсумкового контролю в індивідуальні терміни, встановлені адміністрацією навчального закладу, після чого їм призначається стипендія в установленому порядку.

6. Перелік дисциплін, форми підсумкового контролю, порядок врахування результатів перескладання іспитів, порядок підрахування середнього балу успішності студента (учня) та розмір стипендії встановлюються положенням, що розробляється та затверджується навчальним закладом.

7. Студентам (учням) навчальних закладів до першого підсумкового контролю стипендія призначається у мінімальному розмірі.

8. Стипендія за літні канікули виплачується сумарно перед цим періодом.

9. За особливі успіхи у навчанні та науково-технічній творчості студентам (учням) можуть встановлюватися персональні (іменні) стипендії в межах стипендіального фонду. Розмір персональної (іменної) стипендії не повинен перевищувати 2 363 000 карбованців на місяць. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96 )

10. Студентам (учням) і слухачам підготовчих відділень із числа осіб, віднесених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), до I, II, III та IV категорій, стипендія призначається в мінімальному розмірі і у разі незадовільних результатів підсумкового контролю.

11. Підприємства, організації та установи незалежно від форм власності, які уклали індивідуальні договори із студентами або слухачами підготовчих відділень, виплачують стипендії за рахунок своїх коштів згідно з умовами договору, але не нижче розміру стипендії за підсумками навчання.

Стипендії вказаним студентам можуть виплачуватися підприємствами, організаціями, установами через навчальні заклади за домовленістю з керівниками цих закладів шляхом перерахування їм у встановлені терміни відповідних сум. У разі розірвання договору з ініціативи замовника стипендія студентам (учням) призначається навчальним закладом на загальних підставах за рахунок стипендіального фонду.

12. У період виробничої (педагогічної) та іншої практики, канікул, а також у період роботи на робітничих місцях і посадах в інший час з виплатою заробітної плати, за студентами (учнями) зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 )

13. При поновленні на навчання студентів (учнів), які були відраховані з навчального закладу, їм призначається стипендія у мінімальному розмірі, передбаченому додатком N 1, до результатів першого підсумкового контролю, після чого стипендія їм призначається на загальних підставах.

14. Студентам (учням), які поновили навчання після проходження військової служби, стипендія призначається з часу поновлення в розмірі, що відповідає середньому балу їх успішності до призову. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96 )

15. Студентам (учням), які перебувають в академічній відпустці за медичними показниками, виплачується щомісячна допомога в розмірі 646 000 карбованців на місяць за рахунок стипендіального фонду. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 565 від 18.08.94, N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96 )

16. Студенти (учні) під час тимчасової непрацездатності, підтвердженої лікувальним закладом, одержують стипендію у повному розмірі.

17. Студентам (учням)-жінкам у період відпустки по вагітності та родах стипендія виплачується протягом усієї відпустки, встановленої чинним законодавством.

Якщо час цієї відпустки настав у період академічної відпустки, то при поданні довідки єдиного зразка про тимчасову непрацездатність академічна відпустка переривається і оформляється відпустка по вагітності і родах.

Студентам (учням) - жінкам, які мають дітей і виконують навчальний план, виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена чинним законодавством, та стипендія за рахунок стипендіального фонду. ( Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96 )

18. Студентам (учням), хворим на туберкульоз, за наявності відповідних висновків закладів охорони здоров'я про їх тимчасову непрацездатність, стипендія виплачується протягом 10 місяців від дня настання тимчасової непрацездатності.

19. Студентам (учням), які навчаються без відриву від виробництва, на час місячної відпустки, яка надається без збереження заробітної плати за місцем роботи для ознайомлення безпосередньо на виробництві з роботою за обраною спеціальністю та підготовки матеріалів до дипломного проекту, призначається стипендія в розмірі не менше як 1 054 000 карбованців, що виплачується за рахунок відповідних підприємств, організацій, установ. (Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96 )

20. Стипендія аспірантам, які навчаються в цільовій аспірантурі за замовленнями-договорами з підприємствами, установами, організаціями, виплачується за рахунок коштів замовника.

21. За рішенням ради навчального закладу утворюється фонд соціальної допомоги студентам ( учням ), аспірантам, докторантам. ( Абзац перпший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 )

Указаний фонд, що утворюється за рахунок нарахування не менше 10 процентів від стипендіального фонду навчального закладу та коштів, одержаних з інших (позабюджетних) джерел, граничними розмірами не обмежується, і в кінці року невитрачений його залишок до бюджету не вилучається. Цей фонд використовується відповідно до положення, яке розробляється та затверджується адміністрацією і профспілковим комітетом студентів (учнів). (Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 )

22. Призначення і виплата стипендій студентам - іноземним громадянам провадиться відповідно до міжнародних угод та рішень Кабінету Міністрів України.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ