Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед
Національним банком України

Стаття 1. Реструктуризується заборгованість Кабінету Міністрів України перед Національним банком України за кредитами Національного банку України, отриманими для фінансування дефіциту Державного бюджету України у 1994 - 1996 роках, а саме:

заборгованість за відстроченими кредитами, наданими за рахунок кредитної емісії Національного банку України у національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 3 438 565 585 гривень, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її починаючи з 2010 року до 2035 року щоквартально рівними частками із здійсненням плати на рівні 5 відсотків річних за її обслуговування;

заборгованість за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 1 183 911 897 доларів США, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її щоквартально рівними частками починаючи з 2002 року до 2009 року, тобто в межах кінцевого строку погашення Україною кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями.

Нараховані відсотки за користування кредитом, які за станом на 1 січня 1999 року становили 133 209 171 доларів США, підлягають віднесенню на внутрішній державний борг України та погашенню разом з погашенням основної суми боргу.

Стаття 2. Дозволити Національному банку України нараховані та несплачені проценти за кредитами, наданими Міністерству фінансів України в національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становили 6 300 181 986 гривень та обліковуються поза балансом, списати із позабалансового рахунку Національного банку України.

Стаття 3. Національному банку України до 2010 року забезпечити формування резерву для відшкодування можливих втрат, пов'язаних з погашенням Кабінетом Міністрів України відстроченої заборгованості за отриманими ним кредитами, у розмірі не менше 20 відсотків від загальної суми відстроченої заборгованості за одержаними в національній валюті кредитами. Формування резерву здійснювати щорічно в рівномірних сумах.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Закону України "Про структуру державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки" ( 21/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 11, ст. 90).

3. У статті 17 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) слова та цифри "в сумі 25 710 517,1 тис. гривень" замінити словами та цифрами "в сумі 29 278 315,3 тис. гривень та в сумі 1 317 121 068 доларів США".

4. Кабінету Міністрів України щорічно передбачати в проекті Закону України про Державний бюджет України кошти, необхідні для погашення заборгованості перед Національним банком України, у розмірі та порядку, визначених у статті 1 цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1697-III