Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 квітня 1993 р. N 283
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 456 від 14 травня 2012
р.)

Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 868 від 08.08.
97
N 1919 від 18.10.99
)

З метою поліпшення організації виготовлення бланків цінних паперів, документів суворого обліку та захисту капіталів інвесторів, які вкладають свої кошти в цінні папери, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку здійснюється тільки на державних спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ;

виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва здійснюється лише за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1919 від 18.10.99 )

Міністерству фінансів надається виключне право давати дозвіл на придбання і використання перфораційних та друкарських нумераторів, крім нумераторів, що використовуються для нумерації національної грошової одиниці, усіх видів повнокольорових ксероксів і принтерів, їх переміщення на території України та за її межі з обов'язковим повідомленням про це органів внутрішніх справ. ( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 від 08.08.97 )

2. Міністерству фінансів разом із Службою безпеки і Міністерством внутрішніх справ у тримісячний термін розробити та затвердити правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку.

3. Затвердити Номенклатуру бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Міністерства фінансів, згідно з додатком. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внеесними згідно з Постановою КМ N 1919 від 18.10.99 )

4. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів та Службі безпеки в чотиримісячний термін підготувати пропозиції про вдосконалення адміністративного та кримінального законодавства в частині, що стосується відповідальності за порушення правил виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1993 р. N 283

Номенклатура
бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
що виготовляються за ліцензією Мінфіну

I. Бланки цінних паперів:

акції

облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик

казначейські зобов'язання республіки

ощадні сертифікати

приватизаційні папери

інші бланки, передбачені чинним законодавством

II. Бланки документів суворого обліку:

документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності та інші);

проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів; військові проїзні документи та інші);

знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії та інші).

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО