Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 вересня 1993 р. N 782
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 828 від 04.08.97
)

Про внесення змін до таблиць N 11 - 14 постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити нову редакцію таблиць N 11-14 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 "Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів", що додаються.

2. Ця постанова вводиться в дію з 1 вересня 1993 року.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Таблиця N 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35

(в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 7
82)

Шкала співвідношень
посадових окладів керівних працівників та окремих
спеціалістів Головної державної податкової інспекції
України до мінімального розміру заробітної плати

Найменування посади Коефіцієнти
Начальник інспекції
Перший заступник начальника інспекції
Заступник начальника інспекції
Начальник головного управління
Начальник управління
Начальник самостійного відділу
Начальник відділу у складі управління
Головний державний податковий
ревізор-інспектор
Головний державний податковий інспектор,
старший державний податковий ревізор-
інспектор, головний спеціаліст
Старший державний податковий
інспектор, провідний спеціаліст
Державний податковий інспектор,
спеціаліст 1 категорії
16,5
16,0
15,5
14,5
14,0
12,5-13,5
12,0-13,0

11,5-12,5


11,0-12,0

10,5-11,5

9,5-10,5

Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста I категорії встановлюються для працівників підрозділів податкових розслідувань.

Таблиця N 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції, затвердженій постановою
Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 782)

Шкала співвідношень
посадових окладів керівних працівників та окремих
спеціалістів податкових інспекцій Республіки Крим,
областей та міст Києва і Севастополя до мінімального
розміру заробітної плати

     ----------------------------------------------------------------
                          |             Коефіцієнти
                          |------------------------------------------
                          |Республі- |за групами областей
      Найменування посади | ка Крим  |-------------------------------
                          |          |поза гру-| 1     |2, м. Се-
                          |          |пою,     |       |вастополь
                          |          |м.Київ   |       |
     ----------------------------------------------------------------
     Начальник  інспекції  15,0       15,0       14,5     14,0
     Заступник начальника
     інспекції             14,0       14,0       13,5     13,0
     Начальник  управлін-
     ня,     самостійного
     відділу               12-13      12-13     12-12,5   11,5-12
     Начальник відділу  у
     складі    управління  10,5-11,5  10,5-11,5 10,5-11,5 10,5-11,5
     Головний   державний
     податковий     реві-
     зор-інспектор         10-11      10-11      10-11    10-11
     Головний   державний
     податковий   інспек-
     тор,старший  держав-
     ний податковий реві-
     зор-інспектор,   го-
     ловний    спеціаліст  9,5-10,5   9,5-10,5  9,5-10,5   9,5-10,5
     Старший    державний
     податковий   інспек-
     тор,  провідний спе-
     ціаліст                9-10       9-10       9-10     9-10
     Державний податковий
     інспектор,   спеціа-
     ліст I категорії        8-9        8-9        8-9     8-9

_________________________ Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста I категорії встановлюються для працівників підрозділів податкових розслідувань.

Таблиця N 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 782)

Шкала співвідношень
посадових окладів керівних працівників та
окремих спеціалістів податкових інспекцій
по містах (крім міст Києва і Севастополя)
до мінімального розміру заробітної плати

     -----------------------------------------------------------------
     Найменування          |          Коефіцієнти
       посади              |------------------------------------------
                           |у містах з   |   за групами міст
                           |чисельністю  |----------------------------
                           |населення    |поза  |  1  |  2   |  3
                           |понад 1 млн. |групою|     |      |
                           | чоловік     |      |     |      |
     -----------------------------------------------------------------
     Начальник  інспекції     12,5         12,0   11,5  11,0    10,5
     Заступник начальника
     інспекції                12,0         11,5   11.0  10,5    10,0
     Начальник  управлін-
     ня,     самостійного                  10,0-  9,5-   9,0-   8,5-
     відділу               10,5-11,5       11,0   10,5   10,0   9,5
     Начальник відділу  у
     складі    управління  9,5-10,5  9,5-10,5  9,0-10,0  8,5-9,5  8-9
     Головний   державний
     податковий  ревізор-
     інспектор             9,0-10,0  9,0-10,0  8,5-9,5   8-9   7,5-8,5
     Головний   державний
     податковий   інспек-
     тор, старший держав-
     ний податковий реві-
     зор- інспектор,  го-
     ловний    спеціаліст   8,5-9,5    8,5-9,5   8,0-9,0  7,5-8,5  7-8
     Старший    державний
     податковий   інспек-
     тор, провідний  спе-
     ціаліст                 8,0-9,0   8,0-9,0   7,5-8,5  7-8  6,5-7,5
     Державний податковий
     інспектор,   спеціа-
     ліст I категорії      7,5-8,5  7,0-8,0  7,0-8,0  6,5-7,5  6,0-7,0

______________________ Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста I категорії встановлюються для працівників підрозділів податкових розслідувань.

Таблиця N 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції, затвердженій постановою
Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 782)

Шкала співвідношень
посадових окладів керівних працівників і окремих
спеціалістів державних податкових інспекцій
районів, районів міст Києва та Севастополя до
мінімального розміру заробітної плати

     ----------------------------------------------------------------
      Найменування посади        |        Коефіцієнти
                                 |-----------------------------------
                                 |  районів      |   районів, районів
                                 |  м.Київа      |   м. Севастополя
     ----------------------------------------------------------------
     Начальник інспекції              11,5              11,0
     Заступник начальника інспек-
     ції                              11,0              10,5
     Начальник управління, самос-
     тійного  відділу                9,5-10,5         9,0-10,0
     Начальник відділу  у  складі
     управління                      9,0-10,0         8,5-9,5
     Головний державний  податко-
     вий ревізор-інспектор           8,5-9,5          8,0-9,0
     Головний державний  податко-
     вий інспектор,  старший дер-
     жавний    податковий   реві-
     зор-інспектор, головний спе-
     ціаліст                         8,0-9,0          7,5-8,5
     Старший державний податковий
     інспектор, провідний спеціа-
     ліст                            7,5-8,5          7,0-8,0
     Державний податковий інспек-
     тор, спеціаліст I категорії     7,0-8,0          6,5-7,5

_________________________ Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста I категорії встановлюються для працівників підрозділів податкових розслідувань.