Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 вересня 1996 р. N 1138
Київ

Про затвердження переліку платних
послуг, які надаються в державних
закладах охорони здоров'я та вищих
медичних закладах освіти

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 449 від 12.05.
97

Рішенням Конституційного Суду
N 15-рп/98 від 25.11.
98

Постановою КМ
N 195 від 15.02.99
)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. ( Положення абзацу першого пункту 1 визнано таким, що не відповідає Конституції України в частині затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти, передбачених розділом I та розділом II зазначеного Переліку на підставі Рішення Конституційного Суду N 15-рп/98 від 25.11.98 ) Відповідно до статей 7 і 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) та на виконання пункту 4 Постанови Верховної Ради України від 22 березня 1996 р. "Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 97/96-ВР ) затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти (додається).

( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 195 від 15.02.99 ) ( Положення абзацу другого пункту 1 визнано таким, що не відповідає Конституції України щодо дозволу лікувально- та санітарно-профілактичним закладам приймати від хворих плату за надані їм інші медичні послуги як внесення добровільної компенсації на підставі Рішення Конституційного Суду N 15-рп/98 від 25.11.98 ) Дозволити лікувальнота санітарно-профілактичним закладам приймати від хворих плату за надані їм інші медичні послуги як внесення добровільної компенсації.

Усі види медичних послуг дітям надаються лікувально- та санітарно-профілактичними закладами безоплатно. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 195 від 15.02.99 ) 2.( Положення пункту 2, яким дано доручення Міністерству охорони здоров'я України разом з іншими міністерствами та відомствами, що мають у підпорядкуванні лікувальні заклади, за погодженням з Міністерством фінансів України затвердити порядок надання платних послуг у державних закладах охорони здоров'я і вищих медичних закладах освіти та одержання добровільної компенсації від хворих, визнано таким, що не відповідає Конституції України на підставі Рішення Конституційного Суду N 15-рп/98 від 25.11.98 ) Міністерству охорони здоров'я разом з іншими міністерствами і відомствами, які мають у підпорядкуванні лікувальні заклади, за погодженням з Міністерством фінансів затвердити Порядок надання платних послуг у державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти та одержання добровільної компенсації від хворих.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 р. N 1138

Перелік
платних послуг, які можуть надаватися
в державних закладах охорони здоров'я
та вищих медичних закладах освіти

( Перелік визнано таким, що не відповідає Конституції України
в частині затвердження платних послуг, які можуть надаватися
в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних
закладах освіти, передбачених розділом I та розділом II
зазначеного Переліку на підставі Рішення Конституційного
Суду N 15-рп/98 від 25.11.98 )

( Розділ I втратив чинність на підставі Постанови КМ N 195
від 15.02.99 )

I. Послуги щодо надання медико-санітарної допомоги

( Назва розділу I в редакції Постанови КМ N 449
від 12.05.97 )

1. Надання косметологічної допомоги, включаючи хірургічну корекцію.

2. Обстеження і лікування хворих на алкоголізм та наркоманію, за винятком випадків, коли надання допомоги необхідне за життєвими показаннями. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

3. Обстеження, сімейне консультування та лікування сексопатологічних хворих за винятком виникнення таких порушень у психічно хворих.

4. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона.

5. Лікування тютюнопаління.

6. Лікування у фізіотерапевтичних і бальнеологічних лікарнях та відділеннях або кабінетах, за винятком виробничих травм, професійних захворювань, витрати на лікування яких у зазначених закладах компенсується підприємствами та організаціями (незалежно від форм власності), де вони дістали травму або професійне захворювання. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

7. Лікувальна гімнастика, мануальна терапія, масаж у дорослого населення з метою зміцнення здоров'я, корекції осанки тощо.

8. Надання гомеопатичної допомоги.

9. Застосування імплантантів і засобів імпортного виробництва (штучних клапанів серця, кардіостимуляторів, апаратів штучної нирки, ендопротезів, штучних кришталиків, слухових імплантантів і засобів) за наявності аналогічних виробів вітчизняного виробництва. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

10. Надання фоніатричної допомоги, консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики.

11. Лікування логоневрозів та інших логопедичних порушень у дорослих.

12. Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.

13. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

14. Догляд і лікування хворих за їх бажанням дома, якщо таке лікування можливо здійснювати в амбулаторії.

15. Профілактичні медичні огляди з винесенням висновку про стан здоров'я на прохання громадян.

16. Гігієнічна експертиза проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об'єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції. (Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

17. Консультаційна допомога з питань, що стосуються проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи фізичним особам, суб'єктам підприємницької діяльності. ( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

18. Обстеження відповідності об'єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, санітарному законодавству за заявкою замовника.

19. Проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень щодо безпеки продукції для здоров'я людини за заявкою замовника.

20. Видача дозволів суб'єктам господарювання на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції та речовин вітчизняного й імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров'я людини.

21. Надання юридичним та фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. ( Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

22. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт на замовлення громадян, за винятком випадків, коли такі роботи необхідно провести за епідеміологічними показниками.

23. Проведення дозиметричних і радіометричних досліджень на замовлення юридичних та фізичних осіб, за винятком випадків, коли такі дослідження необхідно провести у зв'язку з небезпечним радіаційним забрудненням конкретної території регіону, а також у разі незгоди замовників з результатами попереднього обстеження. ( Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

24. Медичний огляд осіб:

а) для отримання посвідчення водія транспортних засобів;

б) для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, за винятком військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї яких передбачено законодавством;

в) профілактичні огляди працівників підприємств та організацій за їх ініціативою, крім працівників бюджетних установ, яким такі огляди визначені законодавством як обов'язкові;

г) для отримання відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (за винятком державних службовців, робота яких пов'язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи).

25. Зубне, вушне, очне протезування дорослого населення.

26. Корекція зору за допомогою контактних лінз дорослого населення.

27. Діагностичне обстеження і лікування за направленням лікарів, які працюють на засадах підприємницької діяльності (крім випадків надання невідкладної медичної допомоги, професійних захворювань, виробничого травматизму), якщо у такому обстеженні і лікуванні немає невідкладної необхідності. ( Розділ I доповнено пунктом 27 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

28. Медичне обслуговування з'їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань, зон відпочинку тощо, завинятком випадків невідкладної медичної допомоги. ( Розділ I доповнено пунктом 28 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

29. Консультаційна індивідуальна допомога громадянам з планування сім'ї та ведення здорового способу життя. ( Розділ I доповнено пунктом 29 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

30. Організація лікарських і фельдшерських здоровпунктів на підприємствах, в установах та організаціях, де вони не передбачені штатними нормативами. ( Розділ I доповнено пунктом 30 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

31. Перебування громадян за їх бажанням в медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням. ( Розділ I доповнено пунктом 31 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

32. Організація медичного контролю за особами, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах недержавних форм власності. (Розділ I доповнено пунктом 32 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

33. Нетрадиційні методи лікування (голкотерапія, магнітотерапія, екстрасенсорика, мануальна терапія тощо). ( Розділ I доповнено пунктом 33 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

34. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію. (Розділ I доповнено пунктом 34 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

35. Надання спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, що мають достатню діагностичну базу, всіх видів консультаційної допомоги, проведення діагностичних обстежень хворих не за своїм основним профілем, проведення профілактичних оглядів та обстежень громадян за їх бажанням, якщо це не погіршує якості лікування, та обстежень профільних хворих, які обслуговуються першочергово. ( Розділ I доповнено пунктом 35 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

36. Використання спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами частини тимчасово вільного ліжкового фонду для платного лікування. ( Розділ I доповнено пунктом 36 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

37. Надання всіх видів медичної та лікувально-профілактичної допомоги (крім першої невідкладної) особам, обслуговування яких не передбачено даним закладом. ( Розділ I доповнено пунктом 37 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

38. Надання лікувальної (крім випадків надання невідкладної) та профілактичної стоматологічної допомоги населенню державними госпрозрахунковими закладами (відділеннями) охорони здоров'я. ( Розділ I доповнено пунктом 38 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

39. Надання лікувальної стоматологічної допомоги, включаючи підготовку до протезування, дорослому населенню в закладах охорони здоров'я, що частково або повністю фінансуються з бюджетів із застосуванням імпортних ліків, анестезуючих засобів, пломбувальних матеріалів, а також дорогоцінних металів за бажанням пацієнта, за наявності аналогічних матеріалів та виробів вітчизняного виробництва. ( Розділ I доповнено пунктом 39 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

40. Трансплантація (пересадка) органів і тканин, реконструктивні операції дорослому населенню за бажанням хворих, крім випадків, передбачених медичними показаннями. ( Розділ I доповнено пунктом 40 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

41. Спільне перебування батьків разом з дітьми віком понад три роки у стаціонарі, якщо це не зумовлено тяжким ступенем стану хворої дитини. ( Розділ I доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

42. Перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях. ( Розділ I доповнено пунктом 42 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

43. Госпіталізація громадян у лікувально-профілактичних закладах за їх бажанням. ( Розділ I доповнено пунктом 43 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

44. Проведення профілактичних щеплень громадянам, які від'їжджають за кордон за викликом для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім від'їжджаючих на лікування та у службові відрядження). ( Розділ I доповнено пунктом 44 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

45. Проведення бактеріологічних (за винятком особливо небезпечних інфекцій), вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних досліджень громадян і об'єктів виробничого та навколишнього середовища за їх замовленням. ( Розділ I доповнено пунктом 45 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

46. Проведення досліджень та гігієнічна оцінка факторів, що можуть небезпечно впливати на здоров'я людини, у житлових будинках, квартирах, садибах; визначення якості та безпеки питної води, грунту, повітря, приватних ділянок громадян тощо; розроблення рекомендацій за заявками замовників. ( Розділ I доповнено пунктом 46 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

47. Складання за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об'єктів та проведення натуральних досліджень дляїх підтвердження. ( Розділ I доповнено пунктом 47 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

48. Державна санітарно-гігієнічна експертиза з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій (за винятком підпорядкованих МОЗ) на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень за заявками замовників. ( Розділ I доповнено пунктом 48 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

49. Визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розроблення засобів та заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії. ( Розділ I доповнено пунктом 49 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

50. Проведення гігієнічного навчання громадян, зайнятих у галузях і на підприємствах, робота в яких потребує відповідного рівня знань з питань санітарії та гігієни, профілактики інфекційних захворювань. ( Розділ I доповнено пунктом 50 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

51. Навчання на робочому місці в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень за заявками замовників (за винятком фахівців, що працюють у системі МОЗ). ( Розділ I доповнено пунктом 51 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

52. Надання послуг в організації відомчих санітарних лабораторій, їх оснащенні медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами). Навчання на місці фахівців цих лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень за заявками замовників. ( Розділ I доповнено пунктом 52 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

( Розділ II відмінено згідно Постанови КМ N 195
від 15.02.99 )

II. Послуги, що не пов'язані з обов'язками закладів охорони
здоров'я щодо надання
лікувально-профілактичної допомо
ги

1. Доставка ліків хворим додому.

2. Прокат видів медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Надання додаткової медичної інформації на прохання громадян (довідки, виписки з історії хвороби тощо).

4. Транспортні послуги на прохання громадян, які не пов'язані з медичною діяльністю.

5. Атестація робочих місць на замовлення підприємств та організацій.

6. Організація профілактичних заходів щодо зловживання спиртними напоями на підприємствах і організаціях на договірних засадах.

7. Утримання тіл померлих в холодильній камері понад норми його перебування після смерті в лікувальному закладі.

8. Бальзамування та макіяж померлого.

9. Інші послуги, що не суперечать чинному законодавству.

III. Послуги, що можуть надаватися в державних
вищих медичних (фармацевтичних)
закладах освіти (закладах післядипломної освіти)

( Назва
розділу III в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

1. Отримання вищої медичної освіти у випадках, коли абітурієнт уже одержав вищу освіту з іншої спеціальності.

2. Навчання іноземних і вітчизняних студентів на умовах контракту з фізичними та юридичними особами у межах ліцензованого обсягу підготовки.

3. Поглиблене навчання окремих предметів понад обсяг навчального плану, вивчення різних напрямів нетрадиційної медицини.

4. Відпрацювання студентами державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

5. Консультації докторантів та аспірантів з навчальних закладів, що не підпорядковані МОЗ.

6. Переводи з одного до іншого медичного вузу та поновлення на навчання студентів, які були раніше відчислені, понад план державного замовлення, у тому числі на перший курс.

7. Ліквідація студентами академічної різниці у разі їх переводів та поновлень у державних вищих медичних (фармацевтичних) закладах освіти, яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

8. Повторне проходження відрахованими студентами з державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

9. Прийом кандидатських іспитів у осіб, які не працюють у державному вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти. Навчання в аспірантурі фахівців, які працювали поза системою МОЗ. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

10. Навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі. аспірантурі, докторантурі, їх стажування.

11. Проведення циклів підвищення кваліфікації лікарів і провізорів та стажування з освоєння окремих методів діагностики і лікування понад державне замовлення на госпрозрахункових засадах.

12. Навчання лікарів-інтернів (провізорів), які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

13. Надання послуг по легалізації документів про медичну (фармацевтичну) освіту. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

14. Повторне навчання в інтернатурі на очному циклі лікаря (провізора) інтерна. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

15. Отримання другої спеціальності в інтернатурі або магістратурі. (Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 449 від 12.05.97 )

16. Проведення наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними особами на базі державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти або державних закладів післядипломної освіти. ( Розділ III доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )

17. Інші платні послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами. ( Розділ III доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 449 від 12.05.97 )