Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 вересня 2000 р. N 1465
м.Київ

Про затвердження Порядку проведення обов'язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів
і переліку медичних психіатричних протипоказань
щодо виконання окремих видів діяльності
(робіт, професій, служби), що можуть становити
безпосередню небезпеку для особи, яка провадить
цю діяльність, або оточуючих

Відповідно до статті 9 Закону України "Про психіатричну допомогу" (1489-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1465

Порядок
проведення обов'язкових попередніх
та періодичних психіатричних оглядів

1. Метою проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів є встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я.

2. Обов'язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а обов'язковий періодичний - у процесі діяльності. Періодичність проведення цих психіатричних оглядів визначається переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих (далі - перелік).

3. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться лікарем-психіатром у державних та комунальних психіатричних закладах, закладах охорони здоров'я, що мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри, відділення, кабінети (далі - психоневрологічні заклади), за місцем постійного проживання громадянина. Працівники МВС, СБУ, Міноборони та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, проходять обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди у відповідних відомчих лікувально-профілактичних закладах.

4. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться за програмою, яка передбачає обов'язкове та у разі потреби додаткове обстеження. Обсяги обов'язкового обстеження встановлюються МОЗ.

5. Під час проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів враховуються відомості про звернення особи у психоневрологічні заклади за психіатричною допомогою.

6. У разі виявлення в особи ознак психічного захворювання (розладу), зазначеного у переліку, яке є протипоказанням для виконання окремих видів діяльності, або якщо вона страждала на тяжкий психічний розлад в минулому (не менш як 5 років тому), а також у разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти додаткове психіатричне обстеження амбулаторне або в умовах стаціонару. Рішення про наявність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності після додаткового психіатричного обстеження приймається лікарсько-консультативною комісією.

7. Після проведення обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, а у разі потреби додаткового психіатричного обстеження особі видається довідка про проходження обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів (зразок додається), в якій зазначається наявність чи відсутність у неї психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності. Термін дії довідки встановлюється відповідно до періодичності психіатричних оглядів.

8. Наявність чи відсутність в особи наркологічних протипоказань для виконання окремих видів діяльності встановлюється відповідно до Порядку про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд громадян , встановленого Кабінетом Міністрів України.

9. Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і форми відповідної медичної звітності розробляються і затверджуються МОЗ.

Додаток
до Порядку

Зразок _________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи)

Довідка
про проходження попереднього (періодичного)
психіатричного огляду

Прізвище ______________________________________________________________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________________________________________

Рік народження _________________________________________________________________________________________________________

Адреса ________________________________________________________________________________________________________________

Дата проходження огляду ________________________________________________________________________________________________

Результати огляду:

а) психіатричних протипоказань для виконання _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(вид професійних обов'язків)

б) психіатричних протипоказань для провадження ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(вид діяльності)

Результати обстеження, проведеного лікарсько-консультативною комісією

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Довідка дійсна до _______________________________________________________________________________________________________

Лікар-психіатр
__________________
(підпис)
____________________________
(прізвище та ініціали)

МП лікаря

      МП установи "___" _______________________ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1465

Перелік
медичних психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби),
що можуть становити безпосередню небезпеку для особи,
яка провадить цю діяльність, або оточуючих

Загальними медичними психіатричними протипоказаннями для зазначених у цьому переліку видів діяльності, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих є тяжкі хронічні та затяжні психічні розлади (захворювання), що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті та позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку. Додаткові психіатричні протипоказання наведено у третій графі цього переліку.

Питання про наявність психіатричних протипоказань для провадження видів діяльності, зазначених у цьому переліку, в особи, яка у минулому страждала на тяжкий психічний розлад (не менш як 5 років тому) або має виражені форми (прояви) психічних розладів непсихотичного рівня, вирішується в кожному випадку окремо.

Працівники та види діяльності

Періодичність  оглядів

Додаткові
психіатричні
протипоказання
1. Працівники всіх професій, які
виконують підземні роботи та гірничі відкриті роботи
один раз на 5 років
епілепсія і синкопальні
стани
2. Працівники всіх професій, які
працюють на гідрометеорологічних
станціях, спорудах зв'язку,
розташованих у полярних, високогірних районах та важких кліматогеографічних умовах
-"-
епілепсія і синкопальні
стани


3. Працівники усіх професій, які
виконують роботи у віддалених,
малонаселених, важкодоступних,
заболочених і гірських районах країни
-"-


епілепсія і синкопальні
стани
4. Роботи на висоті, роботи
верхолазні та пов'язані з
підніманням на висоту, а також роботи з обслуговування підйомних пристроїв
-"-


епілепсія і синкопальні
стани
5. Особи, що обслуговують діючі
електроустановки з напругою 127 В і вище та здійснюють на них оперативні переключення, налагоджувальні, монтажні роботи і високовольтні дослідження
-"-
епілепсія і синкопальні
стани


6. Робота у державній лісовій
охороні, на рубанні лісу, сплавлянні, транспортуванні та первинній обробці лісу
-"-


епілепсія і синкопальні
стани (індивідуально)
7. Апаратники, які обслуговують
посудини, що працюють під тиском
-"-

епілепсія з пароксизмальними
розладами
8. Машиністи (кочегари), оператори газифікованих котелень, працівники експлуатаційних підрозділів газовидобувних підприємств, газотранспортних підприємств, спеціалізованих підприємств газового господарства один раз на 3 роки
епілепсія і синкопальні
стани9. Роботи, пов'язані із застосуванням вибухових речовин, а також на вибухо- і пожежонебезпечних виробництвах -"-


епілепсія і синкопальні
стани
10. Працівники, які для виконання
своїх професійних обов'язків повинні отримати, носити і використовувати вогнепальну зброю, в тому числі працівники воєнізованої охорони незалежно від відомчого підпорядкування; громадяни, які в установленому порядку повинні отримати чи перереєструвати дозвіл на право зберігання, носіння та використання вогнепальної зброї, в тому числі мисливської та газової
-"-


епілепсія і синкопальні
стани
11. Працівники пожежної охорони,
газорятувальної служби, служб
запобігання виникненню відкритих
газових і нафтових фонтанів,
гірничорятувальних команд, служби екстреної медичної допомоги, спеціалізованих медичних бригад постійної готовності
один раз на рік

всі форми психічних
розладів (у тому
числі на стадії ремісії)
12. Працівники атомної енергетики
та атомної промисловості
один раз на 2 роки
епілепсія і синкопальні
стани
13. Роботи на механічному
обладнанні (токарних, фрезерних та
інших верстатах, штампувальних
пресах)
один раз на 5 років

епілепсія і синкопальні
стани
14. Водії транспортних засобів, у
тому числі: мотоциклів, моторолерів, мотонарт
усіх типів і марок (категорія А),
міні-тракторів і мотоблоків, зареєстрованих у Державтоінспекції;
автомобілів з ручним керуванням для інвалідів усіх категорій
один раз на 2 роки
епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів непсихотичного
рівня (індивідуально)
мопедів усіх типів і марок (категорія А)
-"- епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами психічні
захворювання за
наявності I, II групи інвалідності, в інших випадках індивідуально
автомобілів, повна маса яких не
перевищує 3500 кг, а кількість
сидячих місць, крім сидіння водія,
8 (категорія В), з правом роботи за
наймом: тракторів та інших самохідних машин
-"- епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами розумова
відсталість, виражені форми (прояви) психічних
розладів непсихотичного
рівня (індивідуально)
автомобілів, повна маса яких не
перевищує 3500 кг, а кількість
сидячих місць, крім сидіння водія,
8 (категорія В), без права роботи за
наймом
один раз на 2 роки
епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів непсихотичного
рівня (індивідуально)
автомобілів, призначених для
перевезення вантажів, повна маса яких перевищує 3500 кг (категорія С)
-"-
епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів непсихотичного
рівня (індивідуально)
автомобілів, які призначені для
перевезення пасажирів та мають більш як 8 місць, крім сидіння водія
(категорія D), складів транспортних
засобів із тягачами, що належать до
транспортних категорій В, С або D
(категорія Е)
-"-
епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами, розумова
відсталість, виражені форми (прояви) психічних
розладів непсихотичного рівня дефекти мови і
заїкуватість важкої
форми (індивідуально)
трамвая, тролейбуса
-"- епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами розумова
відсталість, виражені форми (прояви) психічних
розладів непсихотичного рівня, дефекти мови і
заїкуватість важкої
форми (індивідуально)
мотоколясок для інвалідів один раз на 2 роки епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів непсихотичного рівня (індивідуально)
15. Працівники залізничного
транспорту та метрополітену, робота яких пов'язана з рухом поїздів і роботою на залізничних коліях
-"- епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами, розумова
відсталість, виражені форми (прояви) психічних
розладів непсихотичного
рівня (індивідуально),
дефекти мови і заїкуватість важкої форми (індивідуально)
16. Працівники плаваючого складу
водного транспорту
-"- епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами, розумова
відсталість, виражені
форми (прояви)
психічних розладів
непсихотичного рівня
(індивідуально),
дефекти мови і
заїкуватість важкої
форми (індивідуально)
17. Персонал цивільної авіації,
який підлягає медичній сертифікації в лікарсько-льотних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації
один раз на рік епілепсія і синкопальні стани, захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами, усі
форми психічних
розладів (у тому
числі на стадії ремісії) дефекти мови і заїкуватість
важкої форми
18. Інші види професійної діяльності:    
робітники підприємств харчової
промисловості, громадського
харчування і торгівлі, молочних ферм, молочних кухонь, роздавальних пунктів, баз і складів продовольчих товарів, що мають контакт з харчовими
продуктами в процесі їхнього
виробництва, зберігання і реалізації,
у тому числі робітники, пов'язані з
санітарною обробкою і ремонтом
інвентаря, устаткування, а також
особи, що мають безпосередній контакт з харчовими продуктами при транспортуванні на всіх видах
транспорту
один раз на 5 років


медичні працівники, інші фахівці
психіатричних закладів,
психоневрологічних закладів для
соціального забезпечення та
спеціального навчання, які здійснюють
безпосереднє обслуговування хворих
-"-
епілепсія
(індивідуально)медичні працівники хірургічних
стаціонарів, пологових будинків
(відділень), дитячих лікарень
(відділень), відділень патології
новонароджених, недоношених
-"-епілепсія (індивідуально)


працівники навчальних закладів -"-  
працівники дитячих і підліткових
оздоровчих закладів, у тому числі
сезонних
-"-працівники дитячих дошкільних
закладів, будинків дитини, дитячих
будинків, шкіл-інтернатів, інтернатів при школах
-"-

працівники лікувально
профілактичних закладів, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, які
безпосередньо пов'язані з
організацією харчування
-"-

працівники закладів санітарно-гігієнічного обслуговування
населення (банщики, робітники
душових, перукарі, манікюрниці,
педикюрниці, косметички, підсобний персонал пралень, приймальних пунктів
білизни, хімчисток)
-"-

епілепсія (індивідуально)
тренери, інструктори з плавання,
працівники басейнів і лікувальних
ванних, що проводять процедури
-"-

епілепсія і синкопальні стани
обслуговуючий персонал готелів,
гуртожитків, провідники пасажирських вагонів поїздів далекого прямування
-"-працівники водопровідних споруд,
які безпосередньо займаються
підготовкою води, і особи, що
обслуговують водогінні мережі
-"-

робітники тваринницьких ферм і
комплексів
-"-
 

Примітки: 1. Працівники, що здійснюють види діяльності, зазначені у графі першій цього переліку, перед влаштуванням на роботу проходять обов'язковий попередній психіатричний огляд.
2. Обов'язкові  попередні  та  періодичні  психіатричні огляди  працівників,  зайнятих  обслуговуванням руху залізничного транспорту та метрополітену, плаваючого складу водного транспорту,  здійснюються за списками виробництв і  професій, що затверджуються відповідними міністерствами.
3. Особи,  які  поступають  на  службу  в  органи МВС і державної податкової служби,  Міноборони, СБУ, митні органи та  інші  утворені  відповідно  до  законів України військові формування,  в тому числі такі, що призиваються на строкову військову службу, проходять психіатричний  огляд  відповідно  до  наказів   МВС, Державної податкової адміністрації,
Міноборони, СБУ, Держмитслужби  та  відповідних  органів   управління інших військових формувань,  утворених відповідно до законів України.
4. Інваліди  всіх  категорій  для  визначення  медичних психіатричних  протипоказань  для  керування транспортними засобами  проходять огляд у медико-соціальних експертних комісіях.
5. Роботами    на   висоті   вважаються  роботи, які  виконуються  на  висоті  1,5  метра  і  більше   від поверхні  грунтового покриття або робочого настилу і  виготовлені   з  монтажних  пристосувань  або безпосередньо з елементів конструкцій, устаткування,  машин  і  механізмів  під   час   їх   встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту.