Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про підтримку олімпійського, параолімпійского
руху та спорту вищих досягнень в Україні

Цей Закон забезпечує правове регулювання відносин, спрямованих на розвиток олімпійського та параолімпійського руху в Україні, гарантує державну підтримку його учасникам. Метою Закону є сприяння створенню передумов для успішної підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських, Параолімпійських іграх, вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

база олімпійської та параолімпійської підготовки - комплекс споруд на території України, які призначені для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборів членів збірних команд України, з належним спортивним інвентарем та обладнанням, розташовані на відведеній для них території і використовуються для підготовки членів збірних команд України до участі у національних і міжнародних змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх;

відбіркові змагання до Олімпійських та Параолімпійських ігор - чемпіонати (кубки) світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання, за підсумками яких здійснюється відбір учасників Олімпійських та Параолімпійських ігор;

змагання у спорті вищих досягнень - національні чемпіонати, чемпіонати (кубки) світу, Європи, Олімпійські та Параолімпійські ігри, інші офіційні міжнародні змагання, що включені до календарів змагань міжнародних спортивних організацій та центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту серед спортсменів вищих категорій;

олімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, що координується Національним Олімпійським комітетом України;

параолімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян (головним чином інвалідів) та організацій з метою сприяння соціальній реабілітації інвалідів і поліпшення їх фізичного стану, що координується Національним комітетом спорту інвалідів України;

організації, які забезпечують розвиток олімпійського та параолімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні, - Національний Олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту та національні спортивні федерації з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

спортсмени вищих категорій - спортсмени, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені згідно з спортивним рейтингом до складу збірних команд України.

Стаття 2. Підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами

З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту за рік до початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України.

Кошти, що призначені для підтримки олімпійського та параолімпійського руху, можуть перераховуватись юридичними або фізичними особами (у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" та "Україна Параолімпійська".

Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та відповідні спеціальні видатки.

Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням пропозицій відповідно Національного Олімпійського комітету України і Національного комітету спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України.

Стаття 3. Державна підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень

1. Держава сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень.

2. Платники податку до 20 відсотків суми податку на прибуток можуть перераховувати на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська".

Кошти, спрямовані платником податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська", враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку.

Порядок обліку зазначених коштів і здійснення контролю за їх використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. При ввезенні на митну територію України інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів, а також інших товарів матеріально-технічного забезпечення для спортсменів вищих категорій (які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій), що ввозяться протягом року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор, для організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Організації, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху і спорту вищих досягнень, у разі нецільового використання зазначених товарів повинні сплатити податки, збори (обов'язкові платежі) у встановленому законодавством порядку.

Перелік товарів матеріально-технічного забезпечення для спортсменів вищих категорій щорічно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

4. Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та параолімпійської підготовки, які використовуються для тренувань і змагань членів збірних команд України, шляхом надання фінансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю і обладнання.

Перелік баз олімпійської та параолімпійської підготовки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

5. Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України відповідно до цього Закону товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, а також роботи і послуги, що виконуються (надаються) для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх.

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг щодо будівництва, ремонту та облаштування баз олімпійської та параолімпійської підготовки, що виконуються у порядку, визначеному цим Законом.

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг (в тому числі проживання, харчування), що надаються базами олімпійської та параолімпійської підготовки за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6. Держава забезпечує соціальний захист членів збірних команд України з олімпійських та параолімпійських видів спорту шляхом фінансування витрат на обов'язкове державне та медичне страхування спортсменів вищих категорій.

7. Стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, чемпіонів Олімпійських та Параолімпійських ігор і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність, звільняються від оподаткування.

Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону

За порушення цього Закону винні особи несуть відповідальність згідно з законом.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести такі зміни до законодавчих актів України:

1) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301; 1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8, ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6, N 8, ст. 62, N 34, ст. 210, N 47, ст. 294; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 50, ст. 436; із змінами, внесеними Законом України від 16 березня 2000 року N 1559-III ( 1559-14 ) доповнити частиною такого змісту:

"Ввізне мито не стягується при ввезенні на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх. Перелік зазначених товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Ця норма діє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор";

2) статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 14, ст. 55, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224, N 36-37, ст. 244; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 35, ст. 302, N 38, ст. 340, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34, N 13, ст. 103, N 20, ст. 149, N 23, ст. 177, із змінами, внесеними Законом України від 13 липня 2000 року N 1926-III ( 1926-14 ) доповнити пунктами 5.8, 5.9, 5.10 такого змісту:

"5.8. Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України відповідно до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, а також роботи і послуги, що виконуються (надаються) для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх. Ця норма діє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор.

5.9. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг щодо будівництва, ремонту та облаштування баз олімпійської та параолімпійської підготовки, що виконуються відповідно до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні".

5.10. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг (в тому числі проживання, харчування), що надаються базами олімпійської та параолімпійської підготовки відповідно до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";

3) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356, N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, із змінами, внесеними законами України від 1 червня 2000 року N 1749-III ( 1749-14 ) та від 8 червня 2000 року N 1812-III ( 1812-14 ) після пункту 22.26 доповнити пунктом 22.27 такого змісту:

"22.27. Встановити, що до 20 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватися платниками податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська".

Кошти, спрямовані платником податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська", враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку.

Норми цього пункту діють протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор.

Порядок обліку зазначених коштів і здійснення контролю за їх використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку з цим пункт 22.27 вважати пунктом 22.28";

4) пункт 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41; 1998 р., N 30-31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34, N 32, ст. 254) доповнити підпунктом "ц" такого змісту:

"ц) стипендії Президента України, що одержані талановитими перспективними спортсменами України, чемпіонами Олімпійських та Параолімпійських ігор, і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, а також вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1954-III