Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 травня 2001 р. N 484
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433), зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ та Міністерству транспорту з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яким регламентуються технічні вимоги до транспортних засобів і заходи щодо організації перевірки відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту, забезпечити проведення щорічної технічної перевірки транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення, та видачу сертифіката відповідності.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2001 р. N 484

Зміни,
що вносяться до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів
та мотоколясок ( 1388-98 )

1. Абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:

"За письмовою заявою власника транспортного засобу - фізичної особи про надання права керування цим транспортним засобом іншій фізичній особі (за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу власника та цю особу) підрозділом ДАІ видається тимчасовий реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. При цьому в графі "особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до _______ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу /технічного паспорта/ серія ____N________". Заява подається власником транспортного засобу особисто або уповноваженою ним особою".

2. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Транспортні засоби, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які їдуть в Україну на відпочинок за путівками чи на лікування, що підтверджується відповідними документами, тимчасовій реєстрації в підрозділах ДАІ на підтверджений Держмитслужбою термін не підлягають. Зазначений термін повинен бути не менший ніж термін дії путівки або іншого документа (з урахуванням часу перебування в дорозі)".

3. В абзаці сьомому пункту 8 слова "з ручним керуванням" виключити.

4. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Реєстрація транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі, номерів кузова (рами) транспортного засобу, а також реєстраційних документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі свідоцтво про реєстрацію) або технічного паспорта у разі їх наявності з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. До реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший документ, який встановлює право власності, або рішення Кабінету Міністрів України про передачу цього транспортного засобу в разі конфіскації на користь держави.

Реєстрація проводиться:

транспортних засобів, визнаних в установленому порядку безхазяйними, на підставі документів, виданих органами, уповноваженими на таке визнання, а також договорів купівлі-продажу або інших документів, які встановлюють право власності на ці засоби після їх реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкоємства перейшли до держави або подаровані державі власником, - на підставі рішень відповідних органів, визначених законодавством, та нотаріально засвідчених документів, які встановлюють право власності, із зазначенням в них: марки, моделі, номерів кузова (рами) транспортного засобу, інших документів, що підтверджують правомірність придбання новим власником, а також реєстраційних документів, виданих на території України, з відміткою підрозділів ДАІ про зняття їх з обліку, а для власників-нерезидентів - відповідних органів іноземних держав.

Для проведення реєстрації транспортних засобів, зазначених у цьому пункті, також додається висновок результатів перевірки технічного стану транспортного засобу із застосуванням діагностичного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, який складається спеціалістами Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС або інших підприємств, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, та документ про оцінку його вартості, виданий відповідно до пункту 8 цих Правил.

Якщо зазначені транспортні засоби ввезені з-за кордону без сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при імпорті автомобілів, їх реєстрація проводиться за умови подання документів про внесення цих платежів".

5. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків, виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на які вони видані, не дозволяється".

6. У пункті 16 абзаци сьомий - десятий виключити.

7. У першому і другому абзацах пункту 23 цифру "9" замінити цифрами "15".

8. Пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

"Транспортні засоби, ввезені на територію України для постійного користування, повинні бути зняті з обліку у відповідних органах країни вивезення".

9. Абзац другий пункту 31 доповнити словами "з відміткою про зняття їх з обліку".

10. Доповнити Правила пунктами 59 і 60 такого змісту:

"59. Державну реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, проводять спеціалізовані підрозділи ДАІ головних управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі у порядку, встановленому МВС, після перевірки відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту.

60. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту, а також видача сертифіката відповідності проводяться відповідно до законодавства".