Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанову відмінено згідно Закону
N 280/97-ВР від 21.05.
97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про порядок введення в дію Закону України
"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 23, ст. 336 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 2339-12 від 14.05.
92, ВВР, 1992, N 31, ст.447,
N 2415-12 від 05.06.
92, ВВР, 1992, N 33, ст.485 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про Представника Президента України" ( 2167-12 ) з 20 березня 1992 року.

2. Визнати такими, що втратили чинність, відповідні положення Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ), інших законодавчих актів України, які суперечать Закону України "Про Представника Президента України", з моменту введення в дію цього Закону.

3. У разі призначення Представником Президента України голови Ради народних депутатів вибори голови відповідної Ради проводяться Радою у місячний строк.

4. Встановити, що місцева державна адміністрація в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя формується на базі виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів, їх відділів і управлінь. Після створення місцевої державної адміністрації діяльність виконавчих комітетів цих Рад припиняється. Їх майно, а також майно, що належить до комунальної власності області, міст Києва і Севастополя, району, району міст Києва і Севастополя, за рішенням Ради народних депутатів передається в управління відповідної місцевої державної адміністрації. ( Пункт 4 в редакції Законів N 2339-12 від 14.05.92, N 2415-12 від 05.06.92 )

5. Доручити Кабінету Міністрів України внести до 1 травня 1992 року пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про Представника Президента України" та привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом.

6. Комісіям Верховної Ради України та її Президії забезпечити контроль за виконанням Закону України "Про Представника Президента України".

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 5 березня 1992 року
N 2168-XII