Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінен згідно Закону
N 280/97-ВР від 21.05
.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про внесення змін до Закону України
"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст.437 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України від 5 березня 1992 року "Про Представника Президента України" ( 2167-12 ) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Представник Президента України є найвищою посадовою особою державної виконавчої влади - главою місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя".

2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"Представники Президента України в районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються з посади Президентом України за поданням Представника Президента України в області, містах Києві і Севастополі".

3. Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

"Акти Представників Президента України в районах, районах міст Києва і Севастополя, що суперечать законодавству, скасовуються Представниками Президента України в областях, містах Києві і Севастополі".

4. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"Представник Президента України формує місцеву державну адміністрацію відповідно в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя".

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 14 травня 1992 року
N 2337-XII