Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 205/110 від 26.04.2001

(Наказ скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 237/5 від 21.06.20
02)

Про внесення доповнень до наказу Держкомстату
та Держбуду від 29.12.2000 N 416/299

З метою упорядкування нормативно-правового акта Держкомстату та Держбуду України НАКАЗУЄМО:

Доповнити спільний наказ Держкомстату та Держбуду України від 29.12.2000 N 416/299 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" пунктами 5 та 6 такого змісту:

"5. Скасувати спільний наказ Держкомстату та Держбуду України від 27.01.97 N 26/5 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" в частині затвердження типових форм N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат".

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника Голови Держкомстату Головка В.А. та першого заступника Голови Держбуду Беркуту А.В.".

Голова Держкомстату України О.Г.Осауленко

Голова Держбуду України В.М.Гусаков