Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ I АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ
N 26/5 від 27.01.97
м.Київ

Про затвердження типових форм первинних облікових
документів з обліку капітального будівництва

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету статистики
N 205/110 від 26.04.20
01
N 237/5 від 21.06.200
2 )

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 326 , НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити типові форми первинних облікових документів з обліку капітального будівництва, що додаються, і ввести їх в дію з січня 1997 року:

( Наказ скасовано в частині затвердження типової форми N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" на підставі Наказу Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 ) N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт";

( Наказ скасовано в частині затвердження типової форми N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат" на підставі Наказу Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 ) N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат";

( Наказ скасовано в частині затвердження типової форми N 4-а "Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт" на підставі Наказу Держкомстату N 237/5 від 21.06.2002 ) N 4-а "Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт".

2. Розповсюдити дію цих форм на об'єднання, підприємства та організації всіх форм власності та господарювання, розташованих на території України, що виконують будівельно-монтажні, будівельно-ремонтні, проектно-вишукувальні роботи.

3. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів Мінстату України (Чекменьов А.О.) у місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації.

4. Управлінню статистики капітального будівництва Мінстату України (Максименко Н.I.) та Головному управлінню кошторисних норм, ціноутворення та експертизи у будівництві Держкоммістобудування України (Губень П.I.) надавати методологічну допомогу будівельним та проектно-вишукувальним підприємствам і організаціям в процесі впровадження в облікову практику затверджених форм первинного обліку, що наведені в п.1 даного наказу.

Міністр статистики України О.Г.Осауленко

Голова Державного комітету України у справах
містобудування і архітектури В.М.Гусаков

( Типова форма N КБ-2в скасована на підставі Наказу Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )

( Типова форма N КБ-3 скасована на підставі Наказу Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )

( Типова форма N 4-а скасована на підставі Наказу Держкомстату N 237/5 від 21.06.2002 ) ( Акт приймання виконаних підрядних робіт (форма N КБ-2в) скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )

( Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма N КБ-3) скасована на підставі Наказу Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )

( Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт (форма N 4-а) скасована на підставі Наказу Держкомстату N 237/5 від 21.06.2002 )