Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА
від 17 січня 1962 р. N 61
м.Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
Української РСР
N 163 від 22.08.91 )

Про порядок відшкодування громадянам вартості
належних їм жилих будинків, інших будівель та
пристроїв, що зносяться у зв'язку з вилученням
земельних ділянок для державних або громадських
потреб, і забезпечення їх жилою площею

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів
Української РСР
N 237 від 10.04.
69 )
( В редакції Постанови Ради Мінінстрів Української РСР
N 523 від 22.12.83 )

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 15 грудня 1961 р. N 1131 "Про порядок відшкодування громадянам вартості належних їм жилих будинків, інших будівель та пристроїв, що зносяться у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб, і забезпечення їх жилою площею" встановила:

1) У разі знесення жилих будинків, що перебувають в особистій власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб зазначеним громадянам, членам їх сімей, а також іншим громадянам, які постійно проживають у цих будинках, надаються за встановленими нормами квартири в будинках державного або громадського житлового фонду. Квартири повинні бути впорядкованими стосовно до умов даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Крім того, власникам жилих будинків за їх вибором або виплачується вартість будинків, будівель і пристроїв, що зносяться, або надається право використати матеріали від розбирання цих будинків, будівель і пристроїв за своїм розсудом. За бажанням громадян виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів забезпечують їм (замість надання квартир) можливість позачергового вступу в члени житлово-будівельних кооперативів і одержання в них квартир.

За бажанням громадян належні їм жилі будинки й будівлі, що підлягають знесенню, можуть бути перенесені і відбудовані на новому місці.

У випадках, установлених Радою Міністрів СРСР, для громадян, будинки яких підлягають знесенню, за їх бажанням споруджуються на новому місці жилі будинки, будівлі та пристрої і передаються цим громадянам в особисту власність. При цьому відшкодування вартості жилих будинків, будівель і пристроїв, що зносяться, не провадиться.

2) При знесенні жилих будинків, будівель і пристроїв, що перебувають в особистій власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб їм також виплачується вартість плодово-ягідних насаджень і посівів.

3) Знесення жилих будинків, що перебувають в особистій власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб може бути допущене в кожному окремому випадку лише з дозволу відповідно виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів, виконавчих комітетів Рад народних депутатів міст республіканського (союзних республік) підпорядкування.

Виконавчим комітетам обласних і міських Рад народних депутатів не допускати безпідставного знесення жилих будинків при здійсненні нового будівництва.

4) Відповідно до пункту 1 вказаної постанови квартири громадянам при відведенні земельних ділянок державним або кооперативним та іншим громадським підприємствам, установам і організаціям (крім житлово-будівельних кооперативів) надаються цими підприємствами, установами й організаціями.

У решті випадків вилучення земельних ділянок для державних або громадських потреб, у тому числі при відведенні їх житлово-будівельним кооперативам, квартири громадянам надаються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

5) Вартість тих, що зносяться у зв'язку з вилученням ділянок для державних або громадських потреб, жилих будинків, будівель і пристроїв, які перебувають в особистій власності громадян, а також плодово-ягідних насаджень і посівів виплачується громадянам державними або кооперативними та іншими громадськими підприємствами, установами й організаціями (крім житлово-будівельних кооперативів), яким відводяться земельні ділянки.

У решті випадків вилучення земельних ділянок для державних або громадських потреб, у тому числі при відведенні їх житлово-будівельним кооперативам, вартість тих, що зносяться, жилих будинків, будівель і пристроїв, які перебувають в особистій власності громадян, а також плодово-ягідних насаджень і посівів виплачується виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

6) Вартість жилих будинків, будівель і пристроїв, що підлягають знесенню у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб, визначається за оціночними нормами, затвердженими в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР від 2 жовтня 1981 р. N 961 (ЗП СРСР, 1981 р., N 28, ст.165), з урахуванням зносу цих будинків, будівель і пристроїв.

Порядок визначення і затвердження нормативів для оцінки плодово-ягідних насаджень та посівів, вартість яких відшкодовується громадянам, установлюється Радами Міністрів союзних республік.

7) Для визначення вартості жилих будинків, будівель і пристроїв, що зносяться, плодово-ягідних насаджень і посівів виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів утворюють комісії в складі члена виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів (голова), представників фінансового і комунального відділів виконавчого комітету, державного районного інспектора по використанню і охороні земель, представника сільської (селищної) Ради народних депутатів, землекористувача, у якого вилучається земельна ділянка, представника підприємства, установи або організації, яким відводиться земельна ділянка, а також представників інших органів за розсудом виконавчого комітету районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів.

Рішення комісій затверджуються відповідно виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.

8) Рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів про визначення вартості жилих будинків, будівель і пристроїв, що зносяться, а також плодово-ягідних насаджень і посівів у 10-денний строк від дня його вручення може бути оскаржене у виконавчий комітет обласної, міської (в містах з районним поділом) Ради народних депутатів. Рішення зазначених органів є остаточними.

9) Перенесення і відбудова на новому місці жилих будинків та будівель, що перебувають в особистій власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб провадяться за рахунок коштів тих державних або кооперативних та інших громадських підприємств, установ і організацій (крім житлово-будівельних кооперативів), яким відводяться земельні ділянки. В решті випадків вилучення земельних ділянок для державних або громадських потреб, у тому числі при відведенні їх житлово-будівельним кооперативам, перенесення і відбудова жилих будинків та будівель провадяться відповідними будівельними організаціями за рахунок коштів виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів.

Зазначені жилі будинки й будівлі можуть переноситися на нове місце в межах даної місцевості. Перенесення провадиться, якщо чинним законодавством допускається відведення у цій місцевості земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва і за умови, що технічний стан жилих будинків та будівель дає змогу здійснити їх перенесення. Можливість перенесення визначається в кожному окремому випадку виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів з участю заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також власників жилих будинків та будівель, що підлягають знесенню.

При відбудові на новому місці жилих будинків та будівель за договорами з організаціями, що здійснюють перенесення, можуть бути виконані додаткові роботи по їх ремонту за рахунок коштів власників жилих будинків і будівель.

Підприємства, установи, організації і виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, за рахунок коштів яких здійснюються перенесення й відбудова на новому місці жилих будинків, надають власникам будинків, членам їх сімей та іншим громадянам, які постійно проживають у цих будинках, жилу площу на час проведення робіт по перенесенню й відбудові жилих будинків на новому місці.

10) Інструкція про порядок і умови розрахунків, пов'язаних зі знесенням, перенесенням та відбудовою відповідно до вказаної постанови жилих будинків, будівель і пристроїв, що перебувають в особистій власності громадян, розробляється за участю Рад Міністрів союзних республік Держбудом СРСР, Міністерством фінансів СРСР, Держбанком СРСР і Будбанком СРСР та затверджується ними за погодженням з Держпланом СРСР.

2. Квартири, що надаються громадянам відповідно до пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1961 р. N 1131, повинні відповідати вимогам, установленим статтею 113 Житлового кодексу УРСР (5464-10 ).

3. Вартість жилих будинків, будівель і пристроїв, що підлягають знесенню в зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб, визначається за оціночними нормами (з урахуванням зносу цих будинків, будівель і пристроїв):

для міської місцевості - затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР від 1 квітня 1982 р. N 163 (ЗП УРСР, 1982 р., N 4, ст. 38);

для сільської місцевості - затвердженими в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів УРСР від 13 листопада 1981 р. N 568 (ЗП УРСР, 1981 р., N 12, ст. 93).

4. Вартість плодово-ягідних насаджень і посівів, що відшкодовується громадянам при знесенні належних їм будинків, будівель і пристроїв у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб, визначається: плодово-ягідних насаджень - за нормативами згідно з додатком. Декоративні насадження оплачуються по головних і супутніх породах у розмірі до 50 процентів вартості кісточкових, а по чагарникових породах - до 50 процентів вартості кущових ягідників.

Вказані нормативи застосовуються при відшкодуванні збитків громадянам і в інших випадках вилучення земельних ділянок для державних або громадських потреб чи тимчасового їх зайняття;

невикористаних затрат (оранки, внесення добрив, посіву та інших робіт) за розцінками на аналогічні роботи, що діють на державних сільськогосподарських підприємствах, розташованих у даній місцевості, і за роздрібними цінами на насіння, мінеральні добрива та інші матеріали;

врожаю сільськогосподарських культур (якщо на земельній ділянці проведено основний комплекс агротехнічних заходів по обробітку відповідної сільськогосподарської культури) - виходячи з середньої за останні 5 років урожайності цієї культури в даному районі (місті) та закупочних цін, що діють у даній зоні. В цьому разі вартість невикористаних затрат не відшкодовується.

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 січня 1962 р. N 61
(в редакції постанови Ради
Міністрів УРСР
від 22 грудня 1983 р. N 523

Нормативи
визначення вартості плодово-ягідних насаджень, що підлягає
відшкодуванню громадянам у зв'язку з вилученням земельних
ділянок для державних або громадських потреб

 --------------------------------------------------------------------------
| Сади зерняткові і | Сади кісточкові | Виноградники |
| грецькі горіхи | | |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| Вік | Вартість | Вік | Вартість | Вік | Вартість |
| (рік) |одного дерева| (рік) |одного дерева| (рік) |одного куща|
| | (крб.) | | (крб.) | | (крб.) |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 7,86 | 1 | 2,44 | 1 | 0,64 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 2 | 9,58 | 2 | 3,02 | 2 | 0,76 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 3 | 11,35 | 3 | 3,58 | 3 | 0,90 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 4 | 13,16 | 4 | 4,41 | 4 | 1,39 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 5 | 15,09 | 5 | 5,23 | 5 - 10 | 1,27 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 6 | 17,21 | 6 | 4,96 | 11 - 15 | 1,08 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 7 | 19,47 | 7 - 10 | 4,28 | 16 - 25 | 0,82 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 8 | 18,69 | 11 - 15 | 3,05 | 26 - 35 | 0,45 |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 9 | 17,91 | 16 - 20 | 1,95 | | |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 10 | 17,13 | 21 - 25 | 1,02 | | |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 11 - 15 | 14,79 | понад | 0,52 | понад | 0,11 |
| | |25 років | |35 років | |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 16 - 20 | 10,89 | | | | |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 21 - 25 | 7,00 | | | | |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| 26 - 30 | 3,12 | | | | |
|----------+-------------+----------+-------------+----------+-----------|
| понад | 1,40 | | | | |
|30 років | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

Продовження додатка

   -----------------------------------------------------------------------
| Ягідники кущові | Суниця | Малина |
|-----------------------+----------------------+----------------------|
| Вік | Вартість | Вік | Вартість | Вік | Вартість |
| (рік) |одного куща | (рік) |одного кв. м | (рік) |одного кв. м |
| | (крб.) | | (крб.) | | (крб.) |
|----------+------------+--------+-------------+--------+-------------|
| 1 | 0,55 | до 2-х | 0,27 | до 4-х | 0,22 |
| | | років | | років | |
|----------+------------+--------+-------------+--------+-------------|
| 2 | 0,68 | понад | 0,11 | понад | 0,10 |
| | |2 роки | |4 роки | |
|----------+------------+--------+-------------+--------+-------------|
| 3 | 0,81 | | | | |
|----------+------------+--------+-------------+--------+-------------|
| 4 - 5 | 0,69 | | | | |
|----------+------------+--------+-------------+--------+-------------|
| 6 - 7 | 0,52 | | | | |
|----------+------------+--------+-------------+--------+-------------|
| 8 - 10 | 0,32 | | | | |
|----------+------------+--------+-------------+--------+-------------|
| понад | 0,11 | | | | |
|10 років | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

(Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів Української РСР N 237 від 10.04.69; в редакції Постанови Ради Міністрів Української РСР N 523 від 22.12.83 )

Заступник Голови Ради
міністрів Української РСР I.Сенін

Керуючий Справами Ради
Міністрів Української РСР К.Бойко