Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.
96 )

Про внесення доповнення до Конституції
(Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 27, ст.284 )

Верховна Рада України постановляє:

Статтю 114-5 Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) доповнити пунктом 7-4 такого змісту:

"7-4) ухвалює укази з питань економічної реформи, не врегульованих законами України, які діють до прийняття відповідних законів".

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 21 травня 1993 року
N 3224-XII