Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 листопад 2001 р. N 1597
Київ

Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 7
02

Кабінет Міністрів України постановляє:

У позиції "Мінекоресурсів" додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178) графи "Вид витрат" і "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" після слова "геологічної" доповнити словами "геодезичної та картографічної".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ