Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо регулювання ринку
автомобілів в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 4, ст.16 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2681-III від 13.09.
2001
N 2779-III від 15.11.20
01 )

З метою стимулювання виробництва автомобілів в Україні та недопущення випадків ухилення від оподаткування при їх ввезенні чи продажу Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

I. У статті 71 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203):

1) частину першу після слів "товари та інші предмети" доповнити словами "крім легкових транспортних засобів (код 87.03), порядок тимчасового ввезення яких регулюється частинами шостою - одинадцятою цієї статті";

2) доповнити статтю частинами шостою - одинадцятою такого змісту:

"Тимчасове ввезення легкових транспортних засобів (код 87.03) на митну територію України фізичними та юридичними особами-резидентами дозволяється після сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при імпорті автомобілів.

Тимчасове ввезення легкового транспортного засобу (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів) дозволяється нерезидентам - суб'єктам господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності незалежно від кількості філій) та нерезидентам - фізичним особам, визначеним у момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів, або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки) для власних потреб.

Транспортні засоби, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 87.02, 87.03 або 87.05 дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством України.

Транспортні засоби, тимчасово ввезені нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Дія частин шостої, сьомої, дев'ятої і десятої цієї статті не поширюється на транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам України та іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям і представництвам іноземних держав при них, а також їх персоналу - нерезидентам України".

2. Статтю 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити абзацом такого змісту:

"Нові транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства".

3. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" ( 216/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1999 р., N 52, ст. 464) викласти в такій редакції:

"1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби:

       --------------------------------------------------------------------
Код виробів за| Опис товару згідно з |Ставки акциз-|Ставки
Гармонізованою| Гармонізованою системою |ного збору у |специфіч-
системою опису|опису та кодування товарів |твердих сумах|ного
та кодування | |з одиниці |ввізного
товарів | |товару |мита
| |(продукції) |(пільгові,
| | |повні)
--------------------------------------------------------------------


Транспортні засоби з
поршневим двигуном
внутрішнього згоряння із
запалюванням від іскри та
з кривошипно-шатунним
механізмом:


87.03 21 100

з робочим об'ємом циліндрів
двигуна не більш як
1000 куб. см, нові
0,2 євро
за 1 куб.см
0,05 євро
за 1 куб.см
87.03 21 90


з робочим об'ємом циліндрів
двигуна не більш як
1000 куб.см, що були у
користуванні:


87.03 21 901
до 5 років включно
0,4 євро
за 1 куб.см
0,1 євро
за 1 куб.см
87.03 21 903
понад 5 років
0,6 євро
за 1 куб.см
0,15 євро
за 1 куб.см
87.03 22 110,
87.03 22 190з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
1000 куб.см, але не більш
як 1500 куб.см, нові:
автомобілі, обладнані для
проживання; інші
0,2 євро
за 1 куб.см0,1 євро
за 1 куб.см87.03 22 90з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
1000 куб.см, але не більш
як 1500 куб.см, що були у
користуванні:
87.03 22 901
до 5 років включно
0,4 євро
за 1 куб.см
0,2 євро
за 1 куб.см
87.03 22 903
понад 5 років
0,6 євро
за 1 куб.см
0,3 євро
за 1 куб.см
87.03 23 110,
87.03 23 190з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
1500 куб.см, але не більш
як 2200 куб.см, нові:
автомобілі, обладнані для
проживання; інші
0,3 євро
за 1 куб.см0,1 євро
за 1 куб.см87.03 23 110,
87.03 23 190з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
2200 куб.см, але не більш
як 3000 куб.см, нові:
автомобілі, обладнані для
проживання; інші
0,6 євро
за 1 куб.см0,4 євро
за 1 куб.см87.03 23 90з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
1500 куб.см, але не більш
як 2200 куб.см, що були у
користуванні:
87.03 23 901
до 5 років включно
0,6 євро
за 1 куб.см
0,2 євро
за 1 куб.см
87.03 23 903
понад 5 років
0,9 євро
за 1 куб.см
0,3 євро
за 1 куб.см
87.03 23 90з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
2200 куб.см, але не більш
як 3000 куб. см, що були у
користуванні:
87.03 23 901
до 5 років включно
1,2 євро
за 1 куб.см
0,8 євро
за 1 куб.см
87.03 23 903
понад 5 років
1,8 євро
за 1 куб.см
1,2 євро
за 1 куб.см
87.03 24 100

з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
3000 куб.см, нові
1,0 євро
за 1 куб.см
0,8 євро
за 1 куб.см
87.03 24 90


з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
3000 куб.см, що були
у користуванні:


87.03 24 901
до 5 років включно
2,0 євро
за 1 куб.см
1,6 євро
за 1 куб.см
87.03 24 903
понад 5 років
3,0 євро
за 1 куб.см
2,4 євро
за 1 куб.см

Інші автомобілі з двигуном
внутрішнього згоряння
(дизельні та напівдизельні
двигуни, що працюють на
пальному з низьким
цетановим числом):


87.03 31 100

з робочим об'ємом циліндрів
двигуна не більш як
1500 куб.см, нові
0,2 євро
за 1 куб.см
0,1 євро
за 1 куб.см
87.03 31 90


з робочим об'ємом циліндрів
двигуна не більш як
1500 куб.см, що були
у користуванні:


87.03 31 901
до 5 років включно
0,4 євро
за 1 куб.см
0,2 євро
за 1 куб.см
87.03 31 903
понад 5 років
0,6 євро
за 1 куб.см
0,3 євро
за 1 куб.см
87.03 32 110,
87.03 32 190з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
1500 куб. см, але не більш
як 2500 куб.см, нові:
автомобілі, обладнані для
проживання; інші
0,3 євро
за 1 куб.см0,15 євро
за 1 куб.см87.03 32 90з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
1500 куб.см, але не більш
як 2500 куб.см, що були
у користуванні:
87.03 32 901
до 5 років включно
0,6 євро
за 1 куб.см
0,3 євро
за 1 куб.см
87.03 32 903
понад 5 років
0,9 євро
за 1 куб.см
0,45 євро
за 1 куб.см
87.03 33 110,
87.03 33 190


з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
2500 куб.см, нові:
автомобілі, обладнані для
проживання; інші
0,8 євро
за 1 куб.см


0,8 євро
за 1 куб.см


87.03 33 90


з робочим об'ємом циліндрів
двигуна більш як
2500 куб. см, що були
у користуванні:


87.03 33 901
до 5 років включно
1,6 євро
за 1 куб.см
1,6 євро
за 1 куб.см
87.03 33 903
понад 5 років
2,4 євро
за 1 куб.см
2,4 євро
за 1 куб.см
87.03 90
Інші (з електродвигуном,
інші)
100 євро
за 1 шт.
300 євро
за 1 шт.
87.03 10
Автомобілі, спеціально
призначені для руху по
снігу; спеціальні
автомобілі для перевезення
гравців у гольф та інші
подібні транспортні засоби
0,6 євро
за 1 куб.см0,4 євро
за 1 куб.см87.11 40 000,
87.11 50 000,
87.11 90 000

Мотоцикли (включаючи
мопеди) і велосипеди з
встановленим допоміжним
двигуном, з колясками або
без них, з об'ємом
циліндрів двигуна більш як
500 куб.см, але не більш як
800 куб.см; більш як
800 куб.см; інші
0,2 євро
за 1 куб.см


0,4 євро
за 1 куб.см


87.16 10 990

Причепи і напівпричепи
житлові, масою більш як
3500 кг
100 євро
за 1 шт.
100 євро
за 1 шт.
------------- ----------------------------- ------------- -----------

Транспортними засобами, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби".

( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2681-III від 13.09.2001 )

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

Транспортні засоби, які тимчасово ввезені на митну територію України фізичними та юридичними особами-резидентами без сплати мита та податків (зборів) до набрання чинності цим Законом, можуть знаходитися на території України до закінчення терміну, на який їх тимчасово ввезено.

2. Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені. Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України.

При цьому особою, яка сплачує податки і збори до бюджету з продажу конфіскованих у встановленому законодавством порядку, є особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію цих автомобілів.

У разі, якщо на підставі рішення суду, що набрало законної сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати при ввезенні автомобіля на митну територію України, та сплачені особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобіля у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здійснено тільки після сплати особою, що набуває право власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України. Якщо відчуження такого автомобіля відбулося до набрання рішенням суду законної сили, зобов'язання по сплаті податків та зборів, сума яких підлягає поверненню за рішенням суду, покладається на власника автомобіля. У разі відмови власника від сплати передбачених цим пунктом платежів автомобіль підлягає арешту до моменту сплати цих платежів. ( Пункт 2 розділу II в редакції Закону N 2779-III від 15.11.2001 )

3. З метою недопущення забруднення навколишнього середовища, поліпшення екологічної ситуації в Україні заборонити з 1 січня 2003 року реалізацію на внутрішньому ринку України та ввезення на митну територію України легкових автомобілів, не обладнаних пристроєм для нейтралізації ядучих фракцій вихлопних газів (каталізатором).

4. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2134-III