Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2001 р. N 1751
Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім'ям з дітьми

На виконання статті 1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми (додається).

2. Державному комітету статистики за поданням Міністерства праці та соціальної політики затвердити до 1 червня 2002 р. форму річної звітності щодо надання державної допомоги сім'ям з дітьми.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 915 "Про розміри державної допомоги сім'ям з дітьми у другому півріччі 1999 року" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1002);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 122 "Про продовження терміну дії постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 915" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 116);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. N 14 "Про розміри державної допомоги сім'ям з дітьми у 2001 році" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 68).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1751

Порядок
призначення і виплати державної
допомоги сім'ям з дітьми

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати таких видів державної допомоги сім'ям з дітьми, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ):

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (пункти 3-9 цього Порядку);

2) одноразова допомога при народженні дитини (пункти 10-16 цього Порядку);

3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (пункти 17-24 цього Порядку);

4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (пункти 25-32 цього Порядку);

5) допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми (пункти 33-38 цього Порядку).

2. Державна допомога сім'ям з дітьми призначається і виплачується:

громадянам України;

іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, що набули статусу біженця і мають право на державну допомогу на умовах, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі коли міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", застосовуються правила, встановлені договором.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

3. Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

непрацюючі жінки.

4. Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є виданий лікувально-профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, а також довідка:

1) з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

2) ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

3) державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;

4) видана житлово-експлуатаційною конторою (сільською, селищною радою) за місцем проживання про те, що жінка не працює (не служить, не навчається). У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження вдома і складає акт обстеження за формою, затвердженою Мінпраці, із зазначенням факту, що жінка не працює (не служить, не навчається).

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

5. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається:

1) якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів). Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

У разі ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі листка тимчасової непрацездатності.

У разі народження мертвої дитини допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується на загальних підставах, а у разі викидня - не виплачується;

2) особам, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога призначається за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення чи встановлення опіки над двома і більше дітьми, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

6. За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується незалежно від одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі, визначеному для непрацюючих жінок.

7. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається:

1) жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;

2) жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу. Середня заробітна плата, з якої нараховується допомога, обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111, N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196; 1999 р., N 31, ст. 1616; 2001 р., N 40, ст. 1802);

3) жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;

4) аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором.

Розмір допомоги у випадках, передбачених підпунктами 1-4 цього пункту, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць;

5) непрацюючим жінкам - у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

8. Покриття витрат на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами:

жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок їх бюджетів;

жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за кодом програмної класифікації 3201120 "Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

іншим категоріям жінок здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

9. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ призначається і виплачується за місцем основної служби.

Жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів і непрацюючим жінкам державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Одноразова допомога при народженні дитини

10. Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків (усиновителю, опікуну), не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

11. Для призначення одноразової допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява одного з батьків (усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копія свідоцтва про народження дитини;

3) копії трудових книжок обох батьків (усиновителя, опікуна);

4) довідка з місця служби (навчання) заявника;

5) довідка про склад сім'ї батьків (усиновителя, опікуна).

Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

12. Одноразова допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через шість календарних місяців з дня народження дитини.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

13. Одноразова допомога при народженні дитини виплачується у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.

У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога виплачується на кожну дитину.

14. Одноразова допомога при народженні дитини, не одержана через смерть особи, якій ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну, усиновителю) за умови звернення за нею не пізніше ніж через шість місяців після смерті зазначеної особи.

15. Особам, не застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, одноразова допомога при народженні дитини призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем прописки.

У разі коли один з батьків (усиновитель, опікун) застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомога виплачується за місцем роботи застрахованої особи.

16. Покриття витрат на виплату одноразової допомоги при народженні дитини (в тому числі військовослужбовцям) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку

17. Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший родич), не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка фактично здійснює догляд за дитиною.

18. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Усиновителям та опікунам допомога призначається не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Днем звернення за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами.

19. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

20. Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органам праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява матері (батька, усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина;

5) копія трудової книжки матері (батька, усиновителя, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;

6) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;

7) непрацюючі особи подають довідку органів податкової адміністрації про те, що вони не займаються підприємницькою діяльністю, а також довідку з державного центру зайнятості про те, що вони не перебувають на обліку в центрі. У разі перебування на обліку в державному центрі зайнятості довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю не проводиться, а також довідку з місця проживання про те, що заявник не працює (не служить, не навчається), видану житлово-експлуатаційною конторою (сільською, селищною радою). У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження вдома і складає за формою, затвердженою Мінпраці, акт обстеження із зазначенням факту того, що особа не працює (не служить, не навчається).

Усиновителі та опікуни подають також копію рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особи, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, подають відповідну довідку ліквідаційної комісії.

21. Переоформлення допомоги на іншу працездатну особу, не зареєстровану в системі загальнообов'язкового соціального страхування, здійснюється згідно з письмовою заявою на підставі довідки з місця служби, навчання особи, яка одержувала допомогу, про те, що вона вийшла на службу, навчання до закінчення терміну відпустки по догляду за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати).

Особам, які доглядають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчатися з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в повному розмірі.

22. Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, але не менш як 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на кожну дитину.

23. Якщо непрацююча особа, яка отримує в органах праці та соціального захисту населення допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виявила бажання працювати і звернулася до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, органи праці та соціального захисту населення продовжують виплату зазначеної допомоги до дня одержання нею допомоги по безробіттю. Служба зайнятості повинна повідомити органи праці та соціального захисту населення про те, що жінка одержує допомогу по безробіттю або працевлаштована.

24. Покриття витрат на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (в тому числі військовослужбовцям) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Допомога на дітей, які перебувають
під опікою чи піклуванням

25. Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.

26. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається, якщо середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів і пенсії за попередні шість календарних місяців не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.

Така допомога виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів і пенсії за попередні шість календарних місяців, але не менш як 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

27. Для одержання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копія рішення про встановлення опіки чи піклування;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї;

5) довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання дитиною пенсії довідку видають органи праці та соціального захисту населення).

Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем прописки опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, і не одержує зазначеної допомоги.

28. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

29. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

30. Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, є:

звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника;

працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

досягнення дитиною 18-річного віку.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувачі зобов'язані у десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення, які виплачують допомогу.

Виплата допомоги припиняється за рішенням органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.

31. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається та виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання опікуна чи піклувальника або дитини.

32. Покриття витрат на виплату допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми

33. Відповідно до статті 19 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) ця допомога призначається малозабезпеченим сім'ям з дітьми (у тому числі з усиновленими дітьми та дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням) віком до 16 років (учнів - до 18 років), якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї нижчий ніж прожитковий мінімум, встановлений для сім'ї.

Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми призначається з місяця подання відповідної заяви терміном на півроку (календарного) і виплачується щомісяця.

34. Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за попередні шість календарних місяців, але не менш як 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

35. Малозабезпеченим сім'ям, у яких діти до 18 років навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, допомога призначається незалежно від розміру одержаної ними стипендії.

Якщо випускники навчальних закладів віком від 16 до 18 років не продовжують навчання, допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми призначається лише до 1 вересня.

Для призначення зазначеної допомоги сім'ям, діти яких навчаються у вечірній школі з денною формою навчання, у вищому навчальному закладі або є слухачами курсів на контрактній основі, складання органом праці та соціального захисту населення акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї є обов'язковим.

36. У разі коли обидва працездатні батьки не працюють, не вчаться у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні протягом повного періоду, за який обчислюється середньомісячний дохід (шість календарних місяців) до моменту звернення, допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми не призначається.

Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми не призначається у разі, коли батьки позбавлені батьківських прав, та у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

37. Для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми органам праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) довідка про склад сім'ї;

3) копія свідоцтва про народження дітей;

4) довідки про доходи кожного члена сім'ї за минулі шість календарних місяців;

5) довідки про наявність та розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, паю, виділених внаслідок розпаювання землі. У разі здачі земельної частки (паю) в оренду подається копія договору оренди;

6) копія рішення про усиновлення, встановлення опіки чи піклування.

Для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми на наступний термін одержувач зазначеної допомоги повинен подати заяву, в якій зазначається склад сім'ї, та довідки про доходи кожного члена сім'ї за минулі шість календарних місяців.

Довідка про склад сім'ї та копія свідоцтва про народження дитини поновлюються на наступний термін лише у разі зміни складу сім'ї або якщо між поданням заяви на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми пройшло більше ніж шість календарних місяців.

38. Покриття витрат на виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Порядок розрахунку середньомісячного сукупного доходу

39. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми обчислюється згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату.

40. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім'ї до її складу включаються:

1) чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років;

2) непрацездатні батьки, які проживають разом з подружжям, неповною сім'єю, якщо вони не мають джерела для існування (аліментів, пенсії, допомоги);

3) студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів віком до 18 років, у тому числі ті, які одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в інших містах);

4) особи, шлюб яких не зареєстрований, якщо вони разом проживають, ведуть спільне господарство, а також разом виховують дітей;

5) усиновлені діти, які проживають з усиновителями, разом з рідними дітьми;

6) опікуни, піклувальники.

41. Під час визначення права на призначення допомоги до складу сім'ї не включаються:

1) дідусі, бабусі, брати і сестри подружжя;

2) батьки подружжя;

3) батьки, позбавлені батьківських прав;

4) особи, яким виповнилося 18 років;

5) діти, які перебувають на повному державному утриманні (в дитячих будинках, будинках дитини, притулках для неповнолітніх, будинках для інвалідів, школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу, в тому числі спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для осіб, які мають вади фізичного чи розумового розвитку, училищах олімпійського резерву (7-11 класи), у військових ліцеях), включаючи дітей віком до восьми років, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (пункт 1 частини першої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

6) мати (батько), яка (який) не працює, не навчається та не зареєстрована у державній службі зайнятості, за винятком:

непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя, опікуна чи піклувальника), яка доглядає дитину до досягнення нею трирічного віку;

непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя, опікуна чи піклувальника), яка доглядає дитину-інваліда віком до 16 років;

непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя, опікуна чи піклувальника), яка доглядає дитину віком до 14 років, у разі, коли за висновком закладу охорони здоров'я такий догляд необхідний;

непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя, опікуна чи піклувальника), яка доглядає інваліда I групи або дитину-інваліда віком до 16 років.

42. Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сімей, у складі яких протягом періоду, за який обчислюється дохід, відбулися зміни у зв'язку з розірванням шлюбу або коли шлюб між подружжям не розірвано, але в цей період винесено рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів, враховується місячний розмір аліментів за період, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід під час призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми.

Якщо в період одержання допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми у сім'ї народилася дитина, вона включається до складу сім'ї, і право на призначення допомоги переглядається.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, літні канікули проводить вдома на утриманні батьків, сім'я має право на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу. При цьому дитина включається до складу сім'ї, і право на призначення зазначеної допомоги переглядається на період перебування дитини вдома.

Термін розгляду документів для призначення
державної допомоги сім'ям з дітьми

43. Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто.

За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення зазначеної допомоги, але за станом здоров'я або з інших поважних причин (догляд за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років тощо) не може особисто зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу.

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає і виплачує державну допомогу, протягом десяти днів з дня подання заяви.

Про призначення державної допомоги сім'ям з дітьми чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і виплачує зазначену допомогу, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

44. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган праці та соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.

45. Орган, що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми, повинен давати роз'яснення з питань її призначення і виплати та надавати заявнику допомогу в одержанні необхідних документів.

46. Особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми, у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов'язані повідомити про це органи, що виплачують цю допомогу.

47. На кожного одержувача державної допомоги сім'ям з дітьми органом праці та соціального захисту населення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена допомога, а також розрахунки її розміру.

Відповідальність за подання неправдивих відомостей
для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми

48. Органи, що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, мають право у разі потреби перевіряти обгрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги.

Підприємства, установи та організації несуть відповідальність за шкоду, заподіяну сім'ям з дітьми або державі внаслідок несвоєчасної видачі документів або видачі неправдивих даних, і відшкодовують її в установленому законом порядку.

49. Особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми, зобов'язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату державної допомоги (зміни у складі сім'ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї тощо).

Суми державної допомоги сім'ям з дітьми, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, які впливають на призначення і виплату державної допомоги тощо), стягуються згідно із законом.

Відрахування на підставі рішень відповідних органів провадиться у розмірі не більш як 20 відсотків суми виплачуваної допомоги.

Органи, що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, мають право перевіряти матеріальне становище сімей з дітьми.

50. Рішення органу, що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми, може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у вищестоящі органи або у судовому порядку.

51. Посадові особи органів, що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, винні у порушенні законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми, несуть відповідальність згідно із законом.

Виплата державної допомоги сім'ям з дітьми

52. Державна допомога сім'ям з дітьми виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за місцем проживання матері (батька, опікуна, усиновителя чи піклувальника), якій призначена допомога.

Виплата державної допомоги сім'ям з дітьми проводиться щомісяця за графіками, які складаються державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку та узгоджуються з органами праці та соціального захисту населення і фінансовими органами, на підставі виплатних документів, які готують органи праці та соціального захисту населення згідно з Інструкцією про порядок організації, оформлення, фінансування і виплати пенсій, грошової допомоги підприємствами поштового зв'язку України, затвердженою наказом Держкомзв'язку, Мінпраці, Пенсійного фонду від 2 липня 1998 р. N 101/123/67.

Виплата державної допомоги сім'ям з дітьми може здійснюватися через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2000 р., N 20, ст. 824, N 30, ст. 1272; 2001 р., N 3, ст. 61, N 39, ст. 1762).

53. Перерахування коштів державним підприємствам і об'єднанням зв'язку та установам уповноважених банків для забезпечення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється органами праці та соціального захисту населення.

54. У разі зміни місця проживання одержувача державної допомоги сім'ям з дітьми виплата її продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня (місяця) звернення, але не раніше, ніж з дня прописки.

55. Призначені, але своєчасно не одержані суми державної допомоги сім'ям з дітьми виплачуються за минулий час, але не більш як за три місяці з дня звернення за її одержанням.

Призначені, але своєчасно не одержані суми державної допомоги сім'ям з дітьми з вини органу, що призначає або виплачує зазначену допомогу, виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень. При цьому виплата здійснюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на день її призначення, з компенсацією за несвоєчасну її виплату відповідно до законодавства.

56. Призначені суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням та малозабезпеченим сім'ям з дітьми, недоодержані у зв'язку із смертю одержувача, виплачуються членам сім'ї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті. Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.