Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 травня 1999 р. N 915
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1751 від 27.12.20
01
)

( Термін дії Постанови продовжено на 2000 рік згідно з
Постановою КМ
N 122 від 24.01.20
00 )

Про розміри державної допомоги сім'ям
з дітьми у другому півріччі 1999 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у другому півріччі 1999 р. розміри державної допомоги, передбачені Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12), обчислюються у такому відсотковому відношенні сум, встановлених цим Законом, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати;

1) особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку (глава 5 зазначеного Закону), - 35 відсотків;

2) працюючим особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею півторарічного віку (глава 3 зазначеного Закону), - 30 відсотків;

3) жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні не менше 10 місяців і яким призначена допомога по вагітності та пологах (глава 1 зазначеного Закону); особам, яким призначена одноразова допомога при народженні дитини, включаючи додаткову допомогу матерям при народженні дитини (глава 2 зазначеного Закону); працюючим особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною від півтора до трьох років (глава 3 зазначеного Закону); особам, які зайняті доглядом трьох дітей віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного Закону), - 25 відсотків;

4) непрацюючим жінкам, яким призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (глава 3 зазначеного Закону); особам, які зайняті доглядом чотирьох і більше дітей віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного Закону); особам, яким призначена допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років) (глава 7 зазначеного Закону); одиноким матерям, яким призначена допомога на дітей, у тому числі одиноким матерям з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, колишніх вихованців дитячих будинків (шкіл-інтернатів) і вдовам та вдівцям з дітьми, які не одержують на них пенсій в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (глава 8 зазначеного Закону); особам, яким призначена допомога на дітей, що перебувають під їх опікою чи піклуванням (глава 10 зазначеного Закону); особам, яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе (глава 11 зазначеного Закону), - 20 відсотків;

5) особам, яким призначена допомога на дітей військовослужбовців строкової служби (глава 9 зазначеного Закону), - 15 відсотків.

2. Допомога по догляду за дитиною віком від двох до трьох років непрацюючим жінкам, грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років), допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у III та IV кварталах 1999 р. призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї, обчислений відповідно за квітень - червень та липень - серпень 1999 р., не перевищував 41 гривні.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. N 238 "Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 289) здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів додаткові заходи щодо посилення соціального захисту малозабезпечених сімей.

4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді у разі потреби давати роз'яснення про застосування цієї постанови.

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 407).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО