Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2002 р. N 171
Київ

Про затвердження Порядку розподілу та узгодження
обсягів інвестицій, які спрямовуються на
будівництво і придбання житла для
військовослужбовців та
членів їх сімей

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розподілу та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей (додається).

2. Установити, що у 2002 році розподіл та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей, здійснюється у такому порядку:

Міністерство фінансів подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції до 20 лютого інформацію щодо обсягів інвестицій у розрахунках доходів державного бюджету, а замовники - пропозиції щодо поквартального розподілу прогнозних обсягів інвестицій на поточний рік між Автономною Республікою Крим, областями, мм. Києвом та Севастополем (далі регіони);

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції до 28 лютого здійснює аналіз зазначених пропозицій замовників і подає Державній податковій адміністрації та Міністерству фінансів узгоджені із замовниками дані щодо обсягів інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців і членів їх сімей у розрізі замовників та регіонів в межах урахованих у розрахунках доходів Державного бюджету України на 2002 рік ( 2905-14 );

Державна податкова адміністрація до 7 березня доводить до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі інформацію щодо обсягів інвестицій, які не можуть бути перевищені платниками податку (інвесторами) та враховуються у зменшення їх податкових зобов'язань із сплати податку на прибуток підприємств;

замовники подають Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції і Міністерству фінансів довідки про обсяги внесених інвестицій відповідно до пункту 6 Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. N 171

Порядок
розподілу та узгодження обсягів інвестицій,
які спрямовуються на будівництво і придбання
житла для військовослужбовців та членів їх сімей

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу та узгодження замовниками обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей і враховуються у зменшення податкових зобов'язань платників податку (інвесторів).

2. Замовники щороку до 1 червня подають Мінекономіки пропозиції щодо обсягів інвестицій, які прогнозуються на наступний рік, з розподілом між Автономною Республікою Крим, областями, мм. Києвом та Севастополем (далі регіони).

3. Мінекономіки здійснює аналіз поданих замовниками пропозицій, узагальнює їх і в місячний термін повідомляє Мінфін та Державну податкову адміністрацію про прогнозні обсяги інвестицій у розрізі замовників та регіонів для врахування їх при складанні розрахунків показників з податку на прибуток підприємств до проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік.

4. Мінфін у двотижневий термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік повідомляє Державну податкову адміністрацію, Мінекономіки та замовників про показники обсягів інвестицій, які не можуть бути перевищені платниками податку (інвесторами) у відповідному бюджетному році, у розрізі замовників та регіонів.

Державна податкова адміністрація в тижневий термін після отримання зазначеної інформації доводить ці показники до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

5. У разі внесення змін до обсягів інвестицій у розрахунках доходів бюджету під час прийняття Державного бюджету України на відповідний рік Мінфін у тижневий термін повідомляє Мінекономіки про обсяги інвестицій, враховані у розрахунках доходів бюджету. Мінекономіки узгоджує із замовниками обсяги інвестицій та у місячний термін подає остаточну інформацію Мінфіну в розрізі замовників та регіонів.

Мінфін у двотижневий термін після коригування обсягів інвестицій між замовниками та регіонами повідомляє Державну податкову адміністрацію, Мінекономіки та замовників про показники обсягів інвестицій, які не можуть бути перевищені платниками податку (інвесторами) у відповідному бюджетному році, у розрізі замовників та регіонів.

6. Замовники до 1 серпня поточного року та 1 березня року, що настає за звітним, подають Мінекономіки і Мінфіну довідки про обсяги внесених інвестицій у розрізі регіонів відповідно за перше півріччя поточного року та звітний рік згідно з додатком.

Додаток
до Порядку розподілу та
узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються
на будівництво і придбання житла для
військовослужбовців та членів їх сімей

Довідка
про обсяги інвестицій, внесених на
будівництво і придбання житла для
військовослужбовців та членів їх сімей
_________________________________________________________
(за звітний період)
_________________________________________________________
(замовник)

             ----------------------------------------------------
Номер |Найменування |Інвестор|Сума |
об'єкта |адміністративно- |(повна |інвестицій |
|територіальної |назва, |на об'єкт |
|одиниці, об'єкта |адреса) |згідно |
|будівництва, адреса,| |з угодою, |
|потужність (загальна| |тис. гривень|
|площа - кв. метрів, | | |
|кількість квартир) | | |
----------------------------------------------------

Продовження таблиці

Внесено інвестицій, тис. гривень

       -----------------------------------------------------------
усього| у тому числі
|----------------------------------------------------
|коштами|матеріаль-|готовою |векселями|будівельно-
| |ними |будівельною| |монтажними
| |активами |продукцією | |роботами
| | | | |
-----------------------------------------------------------

Усього