Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 квітня 2002 р. N 490
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1132 від 15 грудня 2010
р.)

Про затвердження Порядку перерахування дотації
вирівнювання та субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам, коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів,
а також міжбюджетних трансфертів між
місцевими бюджетами

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 490

Порядок
перерахування дотації вирівнювання та субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів,
що передаються до державного бюджету з місцевих
бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів
між місцевими бюджетами

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.

Перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам

2. Дотація вирівнювання з державного бюджету перераховується управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території згідно із законом про державний бюджет на відповідний рік.

Дотації вирівнювання перераховуються згідно з переліком та обсягами доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування цієї дотації, а також нормативами щоденних відрахувань, установленими законом про державний бюджет.

3. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для зарахування дотації вирівнювання відкривають в установленому Державним казначейством порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів.

4. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом державного бюджету на відповідний рік шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються Державним казначейством бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам за рахунок доходів загального фонду державного бюджету. Термін здійснення таких платежів установлюється законом про державний бюджет.

5. Державне казначейство надає Мінфіну таку інформацію:

щодня - про перераховані суми дотації вирівнювання в розрізі зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

щодекади - про суми дотації вирівнювання, перераховані бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам, і про фактичне надходження доходів до загального фонду державного бюджету на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, за рахунок яких перераховуються дотації вирівнювання;

щомісяця - про суми дотації вирівнювання, перераховані бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам, а також про фактичне надходження доходів до загального фонду державного бюджету на території районів, міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, за рахунок яких перераховується дотація вирівнювання.

Органи Державного казначейства щодня надають відповідним фінансовим органам інформацію про фактичне надходження доходів до загального фонду державного бюджету, за рахунок яких дотація вирівнювання перераховується бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам.

Перерахування дотації вирівнювання з районних та міських
(міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного
значення) бюджетів бюджетам районів у містах, сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань

6. Дотація вирівнювання перераховується органами Державного казначейства бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету та коштів, що передаються з місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Дотації вирівнювання перераховуються бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань в обсягах та за нормативами щоденних відрахувань, установленими рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет на відповідний рік.

7. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для зарахування дотації вирівнювання відкривають відповідним місцевим бюджетам в установленому Державним казначейством порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів.

8. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань за рахунок доходів загального фонду місцевого бюджету, з якого зазначена дотація надається. Термін здійснення таких платежів установлюється рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет на відповідний рік.

Перерахування коштів, що передаються до державного
бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення)
та районних бюджетів

9. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі перераховують кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, за рахунок надходжень доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань і в обсягах, установлених законом про державний бюджет на відповідний рік.

10. Кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів до державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

11. Суми недоодержаних коштів, що передаються до державного бюджету згідно з розписом державного бюджету на відповідний рік шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються державному бюджету відповідними органами Державного казначейства за рахунок доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів. Такі платежі здійснюються до 25 числа місяця, що настає за звітним.

12. Державне казначейство надає Мінфіну таку інформацію:

щодня - про перераховані державному бюджету суми коштів в розрізі зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

щодекади - про фактичне надходження доходів, за рахунок яких державному бюджету перераховуються кошти, в розрізі зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і про суми, перераховані державному бюджету;

щомісяця - про фактичне надходження доходів до загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, за рахунок яких державному бюджету перераховуються кошти, і про суми, перераховані державному бюджету.

Органи Державного казначейства щодня надають відповідним фінансовим органам інформацію про фактичне надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, за рахунок яких державному бюджету перераховуються кошти, та про перераховані суми.

Перерахування коштів, що передаються до міських
(міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних
бюджетів з бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст
районного значення та їх об'єднань

13. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі перераховують кошти, що передаються з бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, за рахунок надходжень доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань і в обсягах, установлених рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет.

14. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для зарахування коштів, що передаються до міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, відкривають відповідним місцевим бюджетам в установленому Державним казначейством порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів.

15. Суми недоодержаних коштів, що передаються з бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань згідно з розписом міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів на відповідний рік шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів за рахунок доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету, з якого здійснюються такі платежі. Термін здійснення таких платежів установлюється рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районних рад про бюджет на відповідний рік.

Перерахування субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам

16. Субвенції з державного бюджету перераховуються бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя) бюджетам в обсягах, установлених законом про державний бюджет.

17. Субвенції перераховуються Державним казначейством на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, із загального фонду державного бюджету - згідно з розписом державного бюджету, із спеціального фонду державного бюджету - пропорційно плановим річним обсягам, затвердженим законом про державний бюджет на відповідний рік, у межах і за рахунок відповідних надходжень.

18. Одержані відповідно до пункту 17 цього Порядку субвенції Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють між бюджетами районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення пропорційно плановим обсягам субвенцій, передбаченим цим бюджетам у рішеннях Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про бюджет на відповідний рік.

19. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та в областях на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів протягом двох операційних днів перераховують субвенції на рахунки загального та спеціального фонду міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства, для здійснення передбачених у цих бюджетах видатків.

20. У разі коли видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ, субвенції, одержані відповідно до пункту 19 цього Порядку, розподіляються міськими (міст Києва та Севастополя), районними держадміністраціями та виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) рад пропорційно плановим обсягам субвенцій, передбаченим зазначеним бюджетам у рішеннях міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет на відповідний рік.

21. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів протягом двох операційних днів перераховують субвенції на рахунки загального та спеціального фонду бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ для здійснення видатків, передбачених у відповідних місцевих бюджетах.

22. Одержані відповідними місцевими бюджетами суми субвенції перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державного казначейства.

23. Усі учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення додатково роблять посилання на норму закону про державний бюджет або рішення ради про бюджет на відповідний рік, у яких передбачено надання субвенцій.

24. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного і місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.

25. Обсяги передбачених на бюджетний рік субвенцій, не використані розпорядником бюджетних коштів за призначенням, органи Державного казначейства перераховують державному бюджету в останній робочий день бюджетного періоду.

26. У разі коли у законі про державний бюджет на відповідний рік передбачено надання субвенції з державного бюджету конкретним місцевим бюджетам, такі субвенції перераховуються Державним казначейством відповідно до пункту 17 цього Порядку на рахунки загального та спеціального фонду місцевих бюджетів, зазначених у законі про державний бюджет, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Перерахування субвенцій з одного місцевого
бюджету іншому

27. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються із загального фонду бюджету органами Державного казначейства в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом місцевого бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони перераховуються, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Субвенції з одного місцевого бюджету іншому із спеціального фонду бюджету перераховуються органами Державного казначейства пропорційно плановим річним обсягам, передбаченим у рішеннях ради - надавача субвенції про бюджет на відповідний рік, в межах і за рахунок відповідних надходжень, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони перераховуються, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

28. Субвенції перераховуються в обсягах, передбачених у рішеннях рад надавачів та одержувачів субвенцій про бюджет на відповідний рік.

29. Отримані відповідними місцевими бюджетами суми субвенції перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державного казначейства.

30. Усі учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення додатково роблять посилання на норму рішення ради про бюджет на відповідний рік, якою передбачено надання субвенцій.

31. Субвенції з місцевого бюджету, не використані розпорядником бюджетних коштів за призначенням протягом бюджетного року, органи Державного казначейства перераховують до бюджету, з якого вони надані, в останній робочий день бюджетного періоду.