Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2010 р. N 1132
Київ

Про затвердження Порядку перерахування
міжбюджетних трансфертів

Відповідно до частини другої статті 108 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1132

Порядок
перерахування міжбюджетних трансфертів

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів та до місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, а також додаткові дотації).

2. Дотація вирівнювання з державного бюджету бюджетові Автономної Республіки Крим, обласним, міським (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти (далі - дотація вирівнювання з державного бюджету) перераховується територіальними органами Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі із застосуванням установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік нормативів щоденних відрахувань від кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території. До складу таких доходів належать доходи, визначені частиною четвертою статті 108 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

3. Перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету припиняється у разі виконання наростаючим підсумком з початку року однієї дванадцятої її річної суми, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік і помноженої на кількість місяців у звітному періоді.

4. Державна казначейська служба подає Мінфіну інформацію про:

1) перераховані суми дотації вирівнювання з державного бюджету в розрізі зведених бюджетів:

Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - щодня;

Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, - щодекади та щомісяця;

2) фактичні надходження кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів, що зараховані на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території, в розрізі зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - щомісяця.

5. Органи Державної казначейської служби подають щодня відповідним фінансовим органам інформацію про фактичні надходження кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів, що зараховані на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території.

6. Дотація вирівнювання з районних і міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів бюджетам районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення, крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти (далі - дотація вирівнювання з районних та міських бюджетів), перераховується органами Державної казначейської служби із застосуванням установлених рішеннями відповідних рад про бюджет нормативів щоденних відрахувань від кошика доходів районних і міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету та коштів, що передаються з місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

7. Територіальні органи Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі відкривають для відповідних місцевих бюджетів у встановленому Державною казначейською службою порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів для зарахування дотації вирівнювання з державного бюджету і дотації вирівнювання з районних та міських бюджетів.

8. Суми дотації вирівнювання з районних та міських бюджетів, недоодержані згідно з розписом районних та міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів, перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів за рахунок фактичних доходів загального фонду місцевого бюджету, з якого надається дотація, в строк, установлений рішеннями відповідних рад про бюджет.

9. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти (далі - кошти, що передаються до державного бюджету), перераховуються територіальними органами Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за рахунок фактичних надходжень кошика доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, із застосуванням нормативів щоденних відрахувань, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

10. Кошти, що передаються до державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду державного бюджету, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

11. У разі коли місцевими бюджетами, з яких перераховуються кошти до державного бюджету, в поточному місяці забезпечується фактичне виконання кошика їх доходів, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, у розмірі, який дорівнює не менше ніж одній дванадцятій річного обсягу таких доходів, урахованого Мінфіном під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, помноженій на кількість місяців з початку року, включаючи поточний місяць, і не забезпечується перерахування відповідних обсягів коштів до державного бюджету із застосуванням нормативів щоденних відрахувань, недоодержані кошти перераховуються до державного бюджету відповідними органами Державної казначейської служби за рахунок доходів загального фонду таких бюджетів з 1 числа місяця, що настає за звітним. При цьому недоодержані кошти за грудень перераховуються до державного бюджету починаючи з 15 грудня поточного бюджетного періоду до дня закриття рахунків, установленого згідно з частиною першою статті 57 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

12. Державна казначейська служба подає Мінфіну інформацію про перераховані суми коштів, що передаються до державного бюджету, в розрізі зведених бюджетів:

1) Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - щодня;

2) Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, разом з інформацією про фактичні надходження кошика доходів зазначених бюджетів, за рахунок яких перераховуються кошти, що передаються до державного бюджету, - щодекади та щомісяця.

13. Органи Державної казначейської служби подають щодня відповідним фінансовим органам інформацію про обсяг фактичних надходжень кошика доходів місцевих бюджетів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, за рахунок яких перераховуються кошти, що передаються до державного бюджету, із зазначенням суми.

14. Кошти, що передаються до районних і міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів з бюджетів районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення, крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти (далі - кошти, що передаються до районних та міських бюджетів), перераховуються територіальними органами Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за рахунок фактичних надходжень кошика доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, із застосуванням нормативів щоденних відрахувань, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет.

15. Територіальні органи Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі відкривають відповідним місцевим бюджетам в установленому Державною казначейською службою порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів для зарахування коштів, що передаються до районних та міських бюджетів.

16. Суми коштів, що передаються до районних та міських бюджетів, недоодержані згідно з розписо районних і міських (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів, перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів за рахунок фактичних доходів загального фонду місцевого бюджету, з якого передаються кошти, в строк, установлений рішеннями відповідних рад про бюджет.

17. Субвенції з державного бюджету бюджетові Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та Севастополя, іншим місцевим бюджетам, для яких у державному бюджеті визначаються субвенції (далі - субвенції з державного бюджету), перераховуються Державною казначейською службою в обсягах, установлених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, на рахунки таких бюджетів, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, згідно з розписом державного бюджету (у разі перерахування із спеціального фонду державного бюджету - також у межах і за рахунок відповідних надходжень).

18. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють одержані відповідно до пункту 17 цього Порядку суми субвенцій між міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районними бюджетами пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про бюджет.

19. Територіальні органи Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим та в областях перераховують протягом двох операційних днів на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, для здійснення передбачених ними видатків.

20. У разі коли видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, міські (мм. Києва та Севастополя), районні держадміністрації та виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) рад розподіляють субвенції, одержані відповідно до пункту 19 цього Порядку, пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях відповідних рад про бюджет.

21. Територіальні органи Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі перераховують протягом двох операційних днів на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, відкриті в органах Державної казначейської служби, для здійснення передбачених ними видатків.

22. Одержані суми субвенцій з державного бюджету перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Учасники розрахунків додатково зазначають у графі "призначення платежу" платіжного доручення норму закону про Державний бюджет України або рішення ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено надання субвенцій.

23. Порядок відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби для зарахування субвенцій з державного і місцевих бюджетів, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання зазначених бюджетів установлюється Державною казначейською службою.

24. Обсяг субвенцій з державного бюджету, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Державної казначейської служби до державного бюджету.

25. Державна казначейська служба подає Мінфіну інформацію про суми субвенцій з державного бюджету, повернуті до нього, у розрізі місцевих бюджетів, зазначених у законі про Державний бюджет України та/або розписі державного бюджету на відповідний рік, і видів субвенцій.

26. Субвенції, передбачені конкретним місцевим бюджетам згідно із законом про Державний бюджет України та/або розписом державного бюджету на відповідний рік, перераховуються Державною казначейською службою відповідно до пункту 17 цього Порядку на рахунки загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, що зазначені у таких законі та/або розписі, відкриті в органах Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

27. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Державної казначейської служби в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із:

загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

спеціального фонду такого бюджету пропорційно річним обсягам, передбаченим у рішеннях ради про бюджет, в межах і за рахунок відповідних надходжень на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

28. Одержані суми субвенцій з одного місцевого бюджету іншому перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення додатково зазначають норму рішення ради про бюджет, якою передбачено надання субвенції.

29. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Державної казначейської служби до бюджету, з якого вони надані.

30. Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг, установлених державою, інші додаткові дотації перераховуються Державною казначейською службою один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.

Щомісячні суми додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів перераховуються на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, пропорційно обсягам додаткових дотацій, передбачених їм у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Додаткові дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг, установлених державою, інші додаткові дотації конкретним місцевим бюджетам, передбачені згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік, перераховуються Державною казначейською службою в обсягах згідно з розписом державного бюджету на рахунки таких бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби.

31. Обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів до міських бюджетів (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів установлюється рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідної обласної ради про бюджет.

32. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне фінансове управління облдержадміністрації подають протягом двох операційних днів після надходження суми додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів органам Державної казначейської служби платіжні доручення щодо їх перерахування на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, районних бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, пропорційно обсягам дотацій, передбачених їм у рішенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідної обласної ради про бюджет.

33. Додаткові дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів бюджетам районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення перераховуються органами Державної казначейської служби в обсягах, установлених рішеннями міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет, на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду таких бюджетів, відкриті у відповідних органах Державної казначейської служби, на підставі платіжних доручень районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) фінансових органів.

34. Органи Державної казначейської служби перераховують протягом операційного дня після надходження платіжних доручень додаткові дотації на відповідні рахунки.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1132

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 "Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 412 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 617).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 62 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 226).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 95 "Про внесення змін до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 340).