Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 191 від 24.04.2002
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 травня 2002 р. за N 427/6715

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції
про прибутковий податок з громадян

У зв'язку з прийняттям Закону України від 7 лютого 2002 року N 3045-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), на підставі статті 23 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" та з метою уточнення деяких положень Інструкції про прибутковий податок з громадян НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64, що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лєкарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В. О. після державної реєстрації наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г.М.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
від 24 квітня 2002 р. N 191

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 травня 2002 р. за N 427/6715

Зміни та доповнення
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

1. Абзац перший Інструкції доповнити словами "на підставі статті 23 якого ця Інструкція визначає порядок застосування положень указаного Декрету з урахуванням інших нормативно-правових актів України".

2. У пункті 5:

в абзаці першому після слова "оподаткування" додати слова "за наявності необхідних документів, установлених законодавством";

у підпункті 5.29 абзац перший викласти в новій редакції:

"5.29. кошти, унесені фізичними та юридичними особами на рахунки учасників фондів банківського управління, відкриті відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (3044-14);

кошти, що відповідно до вказаного Закону сплачуються фізичним особам згідно з договорами про додаткові пенсійні та про цільові виплати, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти зняті учасником фонду банківського управління з рахунку такого учасника з порушенням умов, викладених у Правилах фонду банківського управління);

доходи учасників фондів банківського управління, що сформовані відповідно до вказаного Закону".

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С.I.Лєкарь