Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2002 р. N 1527
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 202 від 14 березня 2012
р.)

Про затвердження Положення
про посвідчення біженця

Відповідно до статті 5 Закону України "Про біженців" ( 2557-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про посвідчення біженця (додається).

2. Дозволити Державному комітетові у справах національностей та міграції на час виготовлення бланків посвідчення біженця нового зразка використовувати бланки посвідчення біженця, виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 153 "Про затвердження Положення про посвідчення біженця".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 153 "Про затвердження Положення про посвідчення біженця" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 250).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1527

Положення
про посвідчення біженця

1. Посвідчення біженця (далі - посвідчення) є паспортним документом, який посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених Законом України "Про біженців" ( 2557-14 ).

2. Посвідчення видається іноземцю або особі без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку, органом міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - орган міграційної служби) на підставі рішення Держкомнацміграції про надання іноземцю або особі без громадянства в Україні статусу біженця.

Дитині, яка розлучена із сім'єю і якій надано в Україні статус біженця, посвідчення видається до досягнення нею шістнадцятирічного віку.

Посвідчення реєструється у спеціальному журналі. Номер посвідчення та дата його видачі заносяться також у довідково-інформаційний банк даних централізованої інформаційної системи Держкомнацміграції.

3. Бланки посвідчення є документами суворої звітності, які виготовляються за замовленням Держкомнацміграції за затвердженим Кабінетом Міністрів України зразком.

4. Бланки посвідчення виготовляються у формі книжечки, що складається з обкладинки і 16 сторінок.

На лицьовому боці обкладинки виконано напис "Україна", нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним - напис "Посвідчення біженця".

На внутрішньому лівому боці обкладинки надруковано такий текст "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця".

До посвідчення вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я (імена, по батькові);

громадянство;

дата народження;

стать;

сімейний стан;

країна постійного проживання;

номер посвідчення;

дата видачі посвідчення;

дата закінчення/продовження терміну дії посвідчення;

місце проживання;

орган, що прийняв рішення про надання в Україні статусу біженця;

дата прийняття рішення про надання статусу біженця та його номер.

У посвідчення вклеюється фотокартка та ставиться власноручний підпис особи.

Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом посадової особи, скріпленим мастиковою печаткою.

5. Відомості про дітей заносяться до посвідчення одного з батьків, у яке вклеюються їх фотокартки, а у посвідченні другого з батьків зазначається номер посвідчення, до якого вони занесені.

У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, заносяться до посвідчення біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.

6. Порядок заповнення посвідчення визначається Держкомнацміграції за узгодженням з МВС, МЗС та Держкомкордоном.

Вносити до посвідчення записи, не передбачені цим Положенням або законодавчими актами, забороняється.

7. Посвідчення видається органом міграційної служби протягом семи робочих днів після отримання рішення Держкомнацміграції про надання іноземцю або особі без громадянства в Україні статусу біженця терміном на один рік.

Термін дії посвідчення продовжується під час перереєстрації біженця органом міграційної служби за місцем його проживання. Під час видачі посвідчення у біженця вилучається довідка про особу, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання їй в Україні статусу біженця.

8. Для отримання посвідчення необхідно подати такі документи:

заяву-анкету;

дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів;

дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів кожного члена сім'ї біженця віком до шістнадцяти років, який перебуває з ним в Україні.

9. Посвідчення підлягає обміну в разі повного використання сторінок, призначених для продовження терміну його дії, зміни прізвища та імені біженця, виявлення розбіжностей у записах, непридатності його для використання.

Обмін посвідчення проводиться протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення органом міграційної служби за місцем проживання біженця.

10. Для обміну посвідчення необхідно подати документи, зазначені в пункті 8 цього Положення, та посвідчення, що підлягає обміну.

Для обміну посвідчення у зв'язку із зміною прізвища, імені, виявленням розбіжностей у записах подаються також документи, які підтверджують причини обміну.

11. У разі втрати посвідчення біженець зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це орган внутрішніх справ, а також орган міграційної служби за місцем проживання.

Нове посвідчення видається на підставі рішення органу міграційної служби протягом семи робочих днів з дня його прийняття.

Для поновлення посвідчення подаються:

документи, зазначені в пункті 8 цього Положення;

довідка органу внутрішніх справ про порушення (відмову в порушенні) або закриття кримінальної справи за фактом викрадення посвідчення;

довідка органу внутрішніх справ про реєстрацію заяви біженця про втрату посвідчення.

12. Посвідчення біженця може вилучатися або визнаватися недійсним відповідно до Закону України "Про біженців" ( 2557-14 ), а також в інших випадках, передбачених законодавством.