Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 лютого 1998 р. N 153
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 1527 від 11.10.20
02 )

Про затвердження Положення
про посвідчення біженця

На виконання Закону України "Про біженців" (3818-12) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про посвідчення біженця (додається).

2. Державному комітетові у справах національностей та міграції забезпечити виготовлення та облік бланків посвідчення біженця.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 419 "Про посвідчення біженця" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 218; 1996 р., N 6, ст. 199).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1998 р. N 153

Положення
про посвідчення біженця

Загальна частина

1. Посвідчення біженця (далі - посвідчення) є документом внутрішнього користування, що посвідчує особу власника та підтверджує факт надання йому в Україні статусу біженця відповідно до Закону України "Про біженців" (3818-12).

2. Посвідчення видається іноземцю чи особі без громадянства (віком від 16 років) органом міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - орган міграційної служби) на підставі його рішення про надання статусу біженця.

Факт видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідчення реєструється в журналі обліку документів суворого обліку органу міграційної служби, який видає це посвідчення. Номер посвідчення та дата його видачі заносяться також у довідково-інформаційний банк даних централізованої інформаційної системи Держкомнацміграції.

3. Бланки посвідчення з необхідними ступенями захисту виготовляються на підприємствах Головного управління по організації виробництва цінних паперів і документів суворого обліку Мінфіну на замовлення Держкомнацміграції.

4. Видача посвідчення здійснюється органом міграційної служби у тижневий термін після прийняття ним рішення про надання іноземцю чи особі без громадянства статусу біженця.

При видачі посвідчення у біженця вилучається довідка про особу, яка звернулася із заявою про надання їй статусу біженця.

5. Для оформлення посвідчення іноземцю чи особі без громадянства протягом трьох днів з дня одержання повідомлення про надання статусу біженця необхідно подати органу міграційної служби:

а) дві фотокартки розміром 60х40 мм;

б) по дві фотокартки розміром 30х40 мм кожного члена сім'ї біженця віком до 16 років, які перебувають з ним в Україні.

6. Посвідчення дійсне протягом терміну, на який надається статус біженця відповідно до Закону України "Про біженців".

7. Посвідчення підлягає обміну в разі:

а) повного використання сторінок для продовження терміну дії посвідчення;

б) зміни (переміни) прізвища, імені (імен) або по батькові біженця;

в) виявлення розбіжностей у записах;

г) непридатності його для користування. Рішення про обмін посвідчення оформлюється наказом (розпорядженням) органу міграційної служби за місцем тимчасового проживання біженця.

8. Для обміну посвідчення біженцю необхідно подати:

а) заяву-анкету (форма додається);

б) посвідчення, що підлягає обміну;

в) дві фотокартки розміром 60х40 мм;

г) по дві фотокартки розміром 30х40 мм кожного члена сім'ї біженця віком до 16 років, які перебувають з ним в Україні.

Для обміну посвідчення у зв'язку із зміною (переміною) прізвища, імені (імен) чи по батькові або виявленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини.

9. У разі викрадення у біженця чи втрати посвідчення в інший спосіб воно поновлюється. Рішення про поновлення посвідчення приймається органом міграційної служби за місцем тимчасового проживання біженця. Для поновлення посвідчення біженцю необхідно подати:

а) документи, зазначені у підпунктах "а", "в", "г" пункту 8 цього Положення;

б) довідку органу внутрішніх справ про порушення (відмову у порушенні) або припинення кримінальної справи за фактом викрадення посвідчення;

в) довідку органу внутрішніх справ про реєстрацію заяви біженця щодо втрати посвідчення.

10. Біженець повинен надійно зберігати посвідчення. Про втрату або викрадення посвідчення він зобов'язаний протягом трьох днів поінформувати орган внутрішніх справ, а також орган міграційної служби за місцем тимчасового проживання.

11. За передачу посвідчення іншій особі, його підробку, використання підробленого посвідчення біженець несе відповідальність згідно із законодавством України.

12. Забороняється вилучати у біженця посвідчення, крім випадків, передбачених законодавством України, а також брати його під заставу.

13. Порядок обліку бланків посвідчень визначається Держкомнацміграції.

Опис посвідчення біженця

14. Посвідчення є зшитою обрізною книжечкою розміром 88х125 мм, що складається з 16 сторінок, у жорсткій обкладинці з палітурного матеріалу.

15. Усі друковані написи у посвідченні виконуються двома рядками: вгорі - українською, нижче - англійською мовою, крім написів на сторінках 15 і 16.

16. У верхній частині лицьового боку обкладинки надруковано (тиснення золотистого кольору) слово Україна , в центрі - напис "Посвідчення біженця".

17. У нижній частині 1, 3, 5 та 7 сторінок надруковано номер посвідчення, у верхній частині 1-16 сторінок, а також з внутрішнього та зовнішнього правого боку обкладинки перфорується номер посвідчення.

На сторінці 1 книжечки зазначаються відомості про дату видачі та термін дії посвідчення, назву органу міграційної служби, що його видав, дату та номер рішення про надання статусу біженця.

На сторінці 2 зазначаються номер справи біженця, відомості про національний паспорт та інші документи, що посвідчують особу біженця (номер і дата їх видачі), ставиться печатка та підпис керівника органу міграційної служби.

На сторінці 3 зазначаються прізвище, ім'я (імена), по батькові, дата і місце народження, громадянство, країна постійного проживання біженця.

На сторінці 4 відведено місце для фотокартки і підпису біженця, зазначення його прикмет та печатки органу міграційної служби.

На сторінках 5 і 6 зазначаються дані про сімейний стан біженця (одружений/неодружений), прізвища, імена, по батькові та дати народження членів його сім'ї віком до 16 років, які перебувають з ним в Україні (дані про них заносяться до посвідчення одного з батьків із зазначенням у посвідченні другого з батьків кількості дітей та номера посвідчення батька/матері, до якого вони внесені), та вклеюються їх фотокартки.

Сторінки 7, 8 і 9 призначені для відміток про продовження терміну дії посвідчення.

Сторінки 10, 11, 12 і 13 призначені для відміток органів внутрішніх справ про реєстрацію біженця за місцем його тимчасового проживання.

Сторінка 14 призначена для особливих відміток (відомості про надання грошової та медичної допомоги тощо).

На сторінках 15 і 16 надруковано витяг з цього Положення відповідно українською та англійською мовами.

18. Усі записи у посвідченні робляться чорним чорнилом. Записи на сторінках 1-9 здійснюються працівниками органів міграційної служби (прізвище, ім'я (імена), по батькові біженця записуються друкованими літерами), на сторінках 10 - 13 - працівниками органів внутрішніх справ, на сторінці 14 - працівниками органів, що надали допомогу власникові посвідчення.

Додаток
до Положення про посвідчення біженця

Заява-анкета

1. ____________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я (імена), по батькові

2._______________________________________________________ 3.____________________________________________________________

число, місяць, рік народження місце народження (держава,

_________________________________________________________ 4.___________________________________________________________

область, район, місто, селище, село) національність

5. ____________________________________________________________________________________________________________________

громадянство

6.____________________________________________________________________________________________________________________

коли і з якої країни прибув в Україну

7. ____________________________________________________________________________________________________________________

сімейний стан, якщо одружений вказати прізвище, ім'я (імена), по

_______________________________________________________________________________________________________________________

батькові дружини (чоловіка)

8. _____________________________________________________________________________________________________________________

коли і де зареєстрований шлюб

9. ____________________________________________________________________________________________________________________

причина заповнення заяви-анкети (обмін, поновлення посвідчення

_____________________________________________________________________________________________________________________

біженця)

10.___________________________________________________________________________________________________________________

місце проживання (назва міста, селища, села, вулиці, буд.N,

______________________________________________________________________________________________________________________

корп.N, кв.N)

                    _______________________________________________
     ---------------назва органу міграційної служби, куди подається
     |             |____________
     |             |заява-анкета
     |             |
     |  Місце для  |Прошу обміняти (поновити) посвідчення біженця через
     | фотокартки  |___________________________________________________
     |  заявника   |   причина обміну (поновлення) посвідчення біженця
     |станом на час|Посвідчення, що підлягає обміну (поновленню) за N__
     |   подання   |було видане _______________________________________
     |заяви-анкети |                назва органу міграційної служби
     |             |"___"____________ ____ р.
     |             |"___"____________ ____ р.   _______________________
     |             |дата подання заяви-анкети       підпис заявника
     ---------------Підпис заявника ___________________________________
                                             прізвище

засвідчую ____________________________________________________________________________________________________________

прізвище та підпис посадової особи

Посвідчення біженця видати на підставі ___________________________________________________________________________________

номер та дата наказу,

_____________________________________________________________________________________________________________________

розпорядження

Начальник управління (відділу) ________________________________________________________________________________________

прізвище та підпис

Посвідчення оформив _________________________________________________________________________________________________

прізвище та підпис посадової особи

Посвідчення біженця N_____ видано _____________________________________________________________________________________

назва органу міграційної служби

"___"_________ ____ р. Одержав(ла) ___________________________________________________

підпис заявника