Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про акцизний збір на алкогольні напої
та тютюнові вироби

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 40, ст.297 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 330/95-ВР від 15.09.
95, ВВР, 1995, N 40, ст.298 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 527/97-ВР від 11.09.
97, ВВР, 1997, N 45, ст.287
N 182/98-ВР від 05.03.
98, ВВР, 1998, N 26, ст.168
N 311-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст.34
N 1685-III від 20.04.20
00, ВВР, 2000, N 30, ст.240
N 2181-III від 21.12.20
00, ВВР, 2001, N 10, ст.44
- набирає чинності з 1 квітня 2001 року
N 3032-III від 07.02.20
02, ВВР, 2002, N 26, ст.175
N 195-IV від 24.10.20
02 - набирає чинності
01.01.2003 р.,01.07.2003 р. )

Цей Закон визначає особливості нарахування та сплати акцизного збору, що справляється з виготовлених українськими виробниками та ввезених на територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами на покриття витрат держави на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору і становить за 1 000 марок акцизного збору: на алкогольні напої - 25,88 гривні, на тютюнові вироби 9,12 гривні; ( Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного збору в порядку, передбаченому Положенням про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08; ( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону N 182/98-ВР від 05.03.98 )

тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний стан людини під час вживання;

продавець марок - державні податкові інспекції;

( Останній абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 527/97-ВР від 11.09.97 )

Стаття 2. Платники акцизного збору

Платниками акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби є:

суб'єкти підприємницької діяльності - українські виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукція на давальницьких умовах;

суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від дати їх реєстрації, та громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які ввозять алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України як для власних, так і для виробничих потреб з метою продажу або реалізації на умовах комісії та реекспорту;

фізичні особи, які ввозять на митну територію України алкогольні напої та тютюнові вироби в обсягах, що підлягають обкладенню ввізним (імпортним) митом;

юридичні та фізичні особи, міжнародні організації, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів на митній території України, включаючи операції щодо ввезення (імпорту) в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, якщо їх реалізація на території України здійснюється зазначеними суб'єктами через постійні представництва, розташовані на території України.

Стаття 3. Об'єкти оподаткування

1. Об'єктами оподаткування є:

а) обороти з реалізації вироблених на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом їх продажу, обміну на іншу продукцію (товари, роботи, послуги), безплатної передачі, з частковою їх оплатою, а також на умовах комісії, консигнації;

б) обороти з реалізації (передачі) алкогольних напоїв та тютюнових виробів для власного споживання і промислової переробки;

в) вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлених українськими виробниками на давальницьких умовах;

г) митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені за межами митної території України з давальницької сировини, реімпортовані, а також митна вартість продукції, яка повертається на митну територію України із зони митного контролю (магазинів безмитної торгівлі), перерахована у валюту України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату митного оформлення товарів (продукції), з урахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів.

2. Не підлягають оподаткуванню:

а) митна вартість ввезених і конфіскованих на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щодо яких не визначено власника, а також тих, що перейшли у власність держави за правом спадкоємства;

б) митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що перевозяться через територію України транзитом;

в) митна вартість імпортованої чи обороти з реалізації (передачі) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів;

г) вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, експортованих за межі митної території України за іноземну валюту, за умови надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства;

д) митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що ввозяться (пересилаються) фізичними особами на територію України в межах норм, визначених законодавством України для безмитного ввезення цих видів товарів;

е) митна вартість зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезених на територію України з метою показу чи демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання на території України не має комерційного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезені в Україну і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків тощо, пропускаються через митний кордон за рішенням митного органу в достатній кількості з урахуванням мети переміщення.

Стаття 4. Оподатковуваний оборот

1. Оподатковуваний оборот з реалізації вироблених в Україні алкогольних напоїв та тютюнових виробів обчислюється виходячи з їх вартості за цінами, встановленими з урахуванням акцизного збору без податку на добавлену вартість.

2. Оподатковуваний оборот при виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів українськими підприємствами з використанням давальницької сировини обчислюється виходячи з вартості готової продукції за цінами на аналогічну продукцію, що склалися на момент купівлі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, з урахуванням акцизного збору без податку на добавлену вартість.

3. У разі ввезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів оподатковуваний оборот визначається виходячи з митної вартості цих виробів, перерахованої у валюту України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату митного оформлення товарів, з урахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів, але не нижче індикативних цін, встановлених Кабінетом Міністрів України.

4. У разі наявності наднормативних втрат сировини з вини підприємства під час виробництва спирту етилового, коньячного, плодового та алкогольних напоїв суб'єкти підприємницької діяльності сплачують акцизний збір за понесені втрати в порядку, передбаченому чинним законодавством про справляння акцизного збору.

При цьому оподатковуваний оборот обчислюється виходячи з вартості цієї продукції за цінами, що склалися на підприємстві на час проведення розрахунків за аналогічну продукцію на момент виявлення цих втрат з урахуванням акцизного збору без податку на добавлену вартість.

5. Оподатковуваний оборот для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що ввозяться фізичними особами у обсягах, що підлягають обкладенню ввізним (імпортним) митом, визначається на підставі вантажної митної декларації з пред'явленням товарних чеків на ці товари, а у разі їх відсутності виходячи з розміру індикативних цін.

Стаття 5. Ставки акцизного збору

Ставки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби встановлюються Верховною Радою України і є єдиними на всій території України.

Стаття 6. Порядок обчислення акцизного збору

1. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно за встановленими ставками.

2. Українські підприємства - виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів обчислюють акцизний збір виходячи з обсягів реалізації цих виробів, а у разі їх виробництва з використанням давальницької сировини - виходячи з вартості одержаної від переробних підприємств готової продукції за цінами на аналогічну продукцію, що склалися на момент купівлі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв або тютюнових виробів, та встановлених ставок акцизного збору.

3. Порядок сплати акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що виготовляються з використанням давальницької сировини, у зовнішньоекономічних відносинах визначається відповідно до чинного законодавства України.

4. Митна вартість імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів обчислюється виходячи з ціни, передбаченої контрактом на їх поставку, що має бути не нижчою індикативних цін, а також фактичних витрат на транспортування від пункту розташування постачальника до пункту перетину митного кордону України, навантаження, розвантаження, перевантаження, фрахт і страхування, комісійних та брокерських видатків.

5. Ввезення алкогольних напоїв у автомобільних та залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємкостях місткістю більше 5 літрів з метою реалізації або обміну на території України здійснюється без обклеювання їх марками акцизного збору. При цьому акцизний збір справляється відповідно до чинного законодавства. ( Частина п'ята статті 6 в редакції Закону N 527/97-ВР від 11.09.97 )

6. У разі ввезення на митну територію України обробленого промислового тютюну і його замінників, тютюну гомогенізованого або відновленого, тютюнових екстрактів та есенцій, які не підлягатимуть подальшій технологічній переробці, акцизний збір справляється відповідно до чинного законодавства.

Стаття 7. Порядок і термін сплати акцизного збору та подання розрахунків

1. Марки акцизного збору виготовляються, зберігаються та продаються відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводять маркування кожної пляшки (упаковки) алкогольних напоїв та кожної пачки (упаковки) тютюнових виробів у такий спосіб, щоб марка розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються за дизайном для окремих видів продукції, визначених Кабінетом Міністрів України. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та найменування виду продукції. ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.07.2003 року )

Відповідно до місткості тари (посуду) застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.07.2003 року )

для горілки та лікеро-горілчаних виробів: ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності 01.07.2003 року )

0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше; ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності 01.07.2003 року )

для інших алкогольних напоїв: (Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності 01.07.2003 року)

0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності 01.07.2003 року )

Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного збору. (Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності 01.07.2003 року )

Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати окремий номер. ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності 01.07.2003 року )

2. Наявність марки акцизного збору на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією з умов для ввезення на митну територію України і реалізації їх споживачам.

Забороняється ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. ( Абзац другий частини другої статті 7 в редакції Закону N 527/97-ВР від 11.09.97 )

3. Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводиться виходячи з планових щомісячних обсягів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів відповідно до заявки-розрахунку на необхідну кількість марок.

4. Українські підприємства-виробники, що реалізують продукцію, сплачують акцизний збір до відповідного бюджету після здійснення обороту з реалізації:

алкогольних напоїв - на третій робочий день, крім випадків, передбачених абзацом першим частини двадцятої статті 7 цього Закону; ( Абзац другий частини четвертої статті 7 в редакції Закону N 3032-III від 07.02.2002 ) тютюнових виробів - до 16 числа наступного за звітним місяця. Власник готової продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини, сплачує акцизний збір не пізніше дня одержання готової продукції.

5. Суб'єкт підприємницької діяльності (замовник), що укладає договір (контракт) з переробним підприємством (виконавцем) для виготовлення алкогольних напоїв або тютюнових виробів з використанням давальницької сировини за його місцезнаходженням, реєструється у продавця марок акцизного збору та купує необхідну кількість марок акцизного збору для маркування готової продукції. Виконавцю забороняється приймати сировину на давальницьких умовах для виготовлення підакцизних товарів без марок акцизного збору та посвідчення про реєстрацію в державній податковій інспекції.

У разі реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів на експорт чи обміну їх на іншу продукцію у зовнішньоекономічних відносинах, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає оподаткуванню акцизним збором, платнику податку повертається з бюджету сплачена сума акцизного збору за умови надходження валютних коштів на валютний рахунок підприємства або оприбуткування продукції, одержаної в результаті товарообмінної операції, пред'явлення підтверджувальних документів (договору на товарообмінні операції, вантажної митної декларації).

6. Українські підприємства-виробники подають відповідним державним податковим інспекціям у строки, визначені законом для місячного звітного періоду розрахунок суми акцизного збору за минулий місяць виходячи з фактичних обсягів та цін реалізації. Не сплачена до визначеного строку сума акцизного збору стягується з підприємства-виробника відповідно до чинного законодавства. ( Частина шоста статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

7. Фізичні особи, які ввозять на митну територію України алкогольні напої та тютюнові вироби в обсягах, що підпадають під визначення товарної партії і підлягають обкладенню ввізним (імпортним) митом, сплачують акцизний збір під час митного оформлення товарів на підставі вантажної митної декларації з пред'явленням товарних чеків, а в разі їх відсутності виходячи з індикативних цін.

8. Суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і уклали контракт з іноземними виробниками на поставку в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, повинні зареєструватись у продавця марок акцизного збору як імпортери з одержанням посвідчення відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

9. Для одержання марок імпортер подає продавцю марок акцизного збору заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою продавцем марок формою, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату акцизного збору. (Абзац перший частини дев'ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно з Законом N 527/97-ВР від 11.09.97)

Один примірник заявки-розрахунку залишається у продавця марок, другий з відміткою продавця марок про сплату акцизного збору повертається імпортеру для передачі митним органам під час оформлення вантажної митної декларації, третій - з відміткою продавця марок залишається в покупця (імпортера).

10. Сума акцизного збору визначається платниками (імпортерами) самостійно виходячи з контрактної вартості імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діючих ставок ввізного мита і митних зборів та встановлених ставок акцизного збору і сплачується до Державного бюджету України.

Строки одержання марок акцизного збору для кожного контракту визначаються покупцями марок (імпортерами) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягів товарів, що імпортуються.

У разі ввезення імпортером на територію України за контрактом алкогольних напоїв та тютюнових виробів кількома партіями у контракті на поставку робиться відмітка про кількість виданих марок акцизного збору і зазначається дата їх видачі.

Продаж марок акцизного збору для ввезення наступних товарних партій виробів проводиться після подання продавцю марок копії ввізної вантажної митної декларації на ввезення попередньої партії товарів.

11. Придбані марки акцизного збору передаються імпортерами іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

12. Імпортери мають право ввозити на територію України імпортні алкогольні напої та тютюнові вироби лише через митниці, попередньо обумовлені з продавцем марок під час придбання марок акцизного збору.

( Частину тринадцяту статті 7 виключено на підставі Закону N 527/97-ВР від 11.09.97 )

14. Акцизний збір із суми перевищення митної вартості імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів над вартістю, врахованою під час обчислення акцизного збору на момент одержання марок, імпортер визначає і сплачує до Державного бюджету України до або під час митного оформлення імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

При цьому ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби, що ввозяться на митну територію України, зазначені в вантажній митній декларації, не можуть бути нижчими індикативних цін.

Після сплати до Державного бюджету України повної суми акцизного збору з імпортованих товарів продавець марок робить відмітку на кожному примірнику заявки-розрахунку на одержання марок акцизного збору.

15. Умовою для митного оформлення імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів є наявність на пляшці (упаковці), пачці (упаковці) марок акцизного збору встановленого зразка, а також подання органам митного контролю примірника заявки-розрахунку на одержання марок з відміткою продавця марок про повну сплату сум акцизного збору.

16. У разі порушення порядку маркування імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, встановленого Положенням про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, або неповної сплати акцизного збору товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України не дозволяється.

17. Марки акцизного збору, не використані для маркування товарів через їх пошкодження, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум акцизного збору відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Плата за марки акцизного збору поверненню не підлягає.

18. Продаж (передача) придбаних марок акцизного збору одним покупцем марок іншому забороняється, крім випадків, передбачених частиною одинадцятою цієї статті.

19. Транзитні перевезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митну територію України здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

20. При отриманні суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, такі платники зобов'язані видати органу державної податкової служби України податковий вексель, авальований банком, або надати іншу банківську гарантію, які підтверджують зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя або надання іншої банківської гарантії сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для цієї продукції. ( Абзац перший частини двадцятої статті 7 в редакції Закону N 3032-III від 07.02.2002 )

Суми, визначені у податковому векселі, або їх частини, що не були погашені, підлягають стягненню до бюджету у встановленому для стягнення порядку не внесених у строк податків та платежів відповідно до законодавства. У разі, коли сума податкового векселя не погашається векселедавцем у визначений термін, орган державної податкової служби України зобов'язаний прийняти рішення про стягнення невнесених сум відповідно до законодавства. ( Абзац другий частини двадцятої статті 7 в редакції Закону N 3032-III від 07.02.2002 )

При повній сплаті платником податку акцизного збору, розрахованого за ставками для цієї продукції, податковий вексель не видається. ( Частину двадцяту статті 7 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3032-III від 07.02.2002 )

Порядок видачі та погашення податкових векселів визначається Кабінетом Міністрів України.

Акцизний збір сплачується підприємствами вторинного виноробства при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з цих виноматеріалів чи сусла. Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства спирту етилового неденатурованого та його цільового використання встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Абзац п'ятий частини двадцятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності 01.01.2003 року ) ( Статтю 7 доповнено частиною 20 згідно із Законом N 311-XIV від 11.12.98 )

Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про сплату акцизного збору

Відповідальність за недодержання порядку маркування, реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, несвоєчасну сплату акцизного збору несуть виробники, імпортери, продавці цих товарів та їх посадові особи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 9. Порядок контролю за надходженням акцизного збору

1. Контроль за сплатою акцизного збору на території України з алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється державними податковими інспекціями.

2. Державні податкові інспекції організовують роботу щодо виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання і продажу, контролюють своєчасність подання платниками розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням акцизного збору, ведуть облік та складають звіти про надходження акцизного збору до відповідного бюджету, здійснюють реєстрацію імпортерів, видають їм посвідчення за встановленою формою на право ввезення в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3. Контроль за наявністю марок на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та на пачці (упаковці) тютюнових виробів під час їх реалізації здійснюють державні податкові інспекції, контрольно-ревізійна служба та органи внутрішніх справ, а під час ввезення цих товарів на митну територію України - митні органи. У разі виявлення фактів порушення порядку ввезення, зберігання, транспортування, реалізації або торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності марок акцизного збору зазначені контролюючі органи складають і передають державним податковим органам протокол та опис товарів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, для прийняття відповідної постанови. ( Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно з Законом N 527/97-ВР від 11.09.97 )

4. Начальники державних податкових інспекцій України та їх заступники мають право приймати постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізуються торговельними підприємствами без наявності на пляшці (упаковці), пачці (упаковці) марок акцизного збору.

5. Виконання постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці. Порядок знищення або промислової переробки конфіскованих алкогольних напоїв встановлюється Кабінетом Міністрів України. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Порядок знищення конфіскованих тютюнових виробів встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста статті 9 в редакції Закону N 1685-III від 20.04.2000 )

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 15 вересня 1995 року
N 329/95-ВР