Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких Указів
Президента України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 601/99 від 03.0
6.99
N 1499/99 від 25.1
1.99
N 678/2000 від 11.05.
2000
N 724/2000 від 29.05.
2000
N 740/2000 від 31.05.
2000
N 772/2000 від 07.06.
2000
N 926/2000 від 26.07.
2000
N 969/2000 від 14.08.
2000
N 970/2000 від 14.08.
2000
N 1159/2000 від 23.10.
2000
N 356/2002 від 19.04.
2002
N 725/2002 від 20.08.
2002
N 29/2003 від 16.01.20
03 )

Внести до Указів Президента України такі зміни і доповнення:

1. Абзац четвертий статті 1 Указу Президента України від 30 квітня 1992 року N 287 "Про управління в галузі використання і охорони надр України" викласти в такій редакції:

"видачу суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, здійснення контролю за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов, підготовку пропозицій щодо встановлення квот на видобуток корисних копалин".

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента N 970/2000 від 14.08.2000 )

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента N 926/2000 від 26.07.2000 )

4. Статтю 3 Указу Президента України від 11 липня 1995 року N 603 "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі" викласти в такій редакції:

"3. Установити, що торговельна діяльність у випадках, передбачених законодавством України, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наявності у них ліцензій.

Порядок видачі ліцензій на здійснення торговельної діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України".

( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента N 740/2000 від 31.05.2000 )

( Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента N 724/2000 від 29.05.2000 )

( Стаття 7 втратила чинність на підставі Указу Президента N 1499/99 від 25.11.99 )

( Стаття 8 втратила чинність на підставі Указу Президента N 678/2000 від 11.05.2000 )

( Стаття 9 втратила чинність на підставі Указу Президента N 1159/2000 від 23.10.2000 )

( Стаття 10 втратила чинність на підставі Указу Президента N 356/2002 від 19.04.2002 )

11. Абзац четвертий статті 6 Указу Президента України від 19 серпня 1997 року N 853 "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" викласти в такій редакції:

"видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електроенергії, контроль за дотриманням ліцензійних умов при здійсненні зазначених видів діяльності".

( Стаття 12 втратила чинність на підставі Указу Президента N 725/2002 від 20.08.2002 )

( Статття 13 втратила чинність на підставі Указу Президента N 601/99 від 03.06.99 )

( Стаття 14 втратила чинність на підставі Указу Президента N 969/2000 від 14.08.2000 )

( Стаття 15 втратила чинність на підставі Указу Президента N 772/2000 від 07.06.2000 )

16. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому Указом Президента України від 30 грудня 1997 року N 1396:

1) підпункт 28 пункту 4 викласти в такій редакції:

"28) видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на здійснення юридичної практики, контролює дотримання ліцензійних умов при здійсненні зазначених видів діяльності, веде реєстр ліцензій на здійснення юридичної практики";

2) пункт 5 доповнити підпунктами 11 та 12 такого змісту:

"11) зупиняти на певний строк дію виданої ним ліцензії у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов або невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений строк обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або Мін'юсту України;

12) анульовувати видану ним ліцензію у разі виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії чи в документах, що додаються до неї, передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі, повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов".

( Стаття 17 втратила чинність на підставі Указу Президента N 772/2000 від 07.06.2000 )

( Стаття 18 втратила чинність на підставі Указу Президента N 772/2000 від 07.06.2000 )

( Стаття 19 втратила чинність на підставі Указу Президента N 29/2003 від 16.01.2003 )

20. У Положенні про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженому Указом Президента України від 22 травня 1998 року N 505:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Ліцензування діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного захисту інформації, здійснюється згідно із законодавством України";

2) пункт 11 викласти в такій редакції:

"Діяльність, пов'язану з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного захисту інформації, можуть здійснювати суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані в порядку, встановленому законодавством";

3) пункт 14 після слова "інформації" доповнити словами "суб'єкти підприємницької діяльності, установи, організації".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 вересня 1998 року
N 1019/98