Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 15 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 2000 р., N 39, ст. 333; 2001 р., N 33, ст. 179):

1) пункт 12 частини другої виключити;

2) у частині третій слова "крім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами" виключити.

2. Пункт 3 частини третьої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2001 р., N 9, ст. 39) виключити.

3. Абзац шістнадцятий статті 1 та статтю 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори"

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336, N 32, ст. 340; 1995 р., N 30, ст. 229; 2000 р., N 29, ст. 231; 2001 р., N 33, ст. 179, із змінами, внесеними Законом України від 20 березня 2003 року N 641-IV) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 703-IV